Home

Nieuws

€ 3,6 miljoen netto-winst voor ABZ Diervoeding

ABZ Diervoeding heeft in 2016 een nettowinst na belasting van € 3,6 miljoen behaald. Daarvan wordt € 2 miljoen uitgekeerd aan de leden en afnemers van het coöperatieve voerbedrijf; dat komt neer op € 4 per ton afgenomen mengvoeder.

Het resterende resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dat meldt ABZ in haar jaarverslag. De totale omzet daalde licht en kwam uit op € 187 miljoen, tegen € 192 miljoen in 2015. De totale mengvoerafzet steeg met 1% naar bijna 580.000 ton. De afzet van pluimveevoer daalde licht, naar 212.000 ton.

Volgens ABZ blijft de afzet van pluimveevoer verschuiven van mengvoer naar een combinatie van kernvoeders en losse grondstoffen.

Afzetgroei herkauwersvoer

De afzet van enkelvoudige grondstoffen liet in 2016 een stijging zien van 25% naar 85.000 ton. De afzet van herkauwersvoer steeg met 14% naar 215.000 ton. Zowel de afzet van melkveevoeders als van schapen- en geitenvoer nam toe. Bij varkensvoer steeg de afzet met 2% naar 146.000 ton.

Meer leden coöperatie, minder medewerkers

Het aantal leden van de coöperatie steeg van 1.397 in 2015 naar 1.538 in 2016. Het aantal medewerkers daalde licht naar 156 op basis van FTE’s. Van de totale omzet van € 187 miljoen wordt € 177 miljoen behaald met diervoeders en is bijna € 6 miljoen omzet buiten Nederland. Handel in levende have is goed voor € 6,5 miljoen omzet, met meststoffen is in 2016 een omzet behaald van € 3 miljoen.

Eigen vermogen naar € 48 miljoen

Het eigen vermogen steeg in 2016 naar ruim € 48 miljoen; dat is 78% van het balanstotaal.

ABZ Diervoeding is ontstaan uit de fusie van Arkervaart Diervoeding (Nijkerk) en Brameco-Zon voeders (Eindhoven) per 1 januari 2013. In 2014 is het Friese Sikma Veevoeders in Stroobos overgenomen. Het bedrijf heeft productielocaties in Nijkerk, Eindhoven, Stroobos, Markelo en Leusden.

Of registreer je om te kunnen reageren.