Home

Nieuws 4 reacties

Van Dam weigert openbaarmaking stukken onderhandelingen fosfaatrechten

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil een groot deel van de documenten over de onderhandelingen met de Europese Commissie over de fosfaatrechten niet openbaar maken.

Dat blijkt uit zijn reactie op een verzoek via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Van Dam geeft slechts enkele van de achttien opgevraagde documenten vrij. Alleen vertalingen van Kamerbrieven zijn openbaar gemaakt.

De overige documenten weigert hij openbaar te maken, omdat openbaarmaking het algemene belang van de betrekkingen van Nederland met de Europese Commissie zou kunnen schaden. Dat is niet in het belang van Nederland, de Nederlandse burgers en ondernemers.

Ook kan het schade aanbrengen aan de Europese Commissie, omdat het mogelijk inzicht geeft in welke concessie de Commissie voor Nederland heeft gedaan. “Inzicht in het onderhandelingsverloop tussen de Europese Commissie en Nederland, kan tot gevolg hebben dat lidstaten anders zullen stemmen bij een volgende derogatieaanvraag van Nederland bij de Europese Commissie”, schrijft Van Dam.

‘In strijd met eerbiediging persoonlijke levenssfeer van ambtenaren’

Andere documenten geeft Van Dam niet, omdat dit in strijd zou zijn met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van ambtenaren. Ook documenten waarin beleidsopvattingen van medewerkers van het ministerie in worden vermeld, hoeven volgens Van Dam niet openbaar te worden gemaakt. “Ik acht het niet in het belang van een goede democratische bestuursvoering, indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken bij de publieke discussie”, schrijft hij. Alleen de standpunten van het totale ministerie zijn volgens hem van belang.

Tweede Kamer ving ook al bot

De Tweede Kamer heeft ook al meermaals om de documenten over onderhandelingen met de Europese Commissie gevraagd. Bij verschillende fracties heerst grote bezorgdheid over of het ministerie zich wel voldoende en effectief heeft ingezet om het fosfaatrechtenstelsel tijdig goedgekeurd te krijgen in Brussel. Toen Van Dam in oktober van vorig jaar te kennen moest geven dat het stelsel niet in 2017 kon ingaan, omdat de Europese Commissie het stelsel zag als ontoelaatbare staatssteun, nam het verzoek van de Kamer om opheldering over de onderhandelingen toe. Toch gaf Van Dam niet meer informatie dan dat er op alle niveaus, van ambtelijk tot op hoog politiek niveau, gesprekken zijn geweest.

Laatste reacties

 • Hogman1

  Natuurlijk doet hij dat niet.Uit die stukken zal blijken dat moedwillig hij en niet Europa bovenwettelijke maatregelen neemt wat agrarisch Nederland om zeep helpt.

 • farmerbn

  Moet Annie de documenten dan weer in Brussel ophalen? Mooie stunt voor het cda.

 • edke

  Wat wordt hier WEER verzwegen!!!!! Corrupte bende de overheid

 • leo,s vriend

  Persoonlijke levenssfeer en beleidsopvattingen van ambtenaren ?
  Ambtenaren zitten er om beleid uit te voeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.