Home

Nieuws 6 reactieslaatste update:4 feb 2017

Van Dam: 'We moeten leveren wat is afgesproken'

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft er vertrouwen in dat derogatie 2017 niet in gevaar komt.

Van Dam legde het definitieve fosfaatreductieplan vrijdag 3 februari voor aan Eurocommissaris Karmenu Vella van milieu. Het was een lastig gesprek, maar de Commissie stemde in met het plan. Het biedt perspectief voor nieuwe derogatie.

Is de derogatie voor 2017 nu veilig gesteld?

“We gaan zorgen dat de fosfaatproductie naar beneden gaat. Ik heb op basis van dit gesprek er vertrouwen in dat, als we laten zien dat de fosfaatproductie daalt, de derogatie voor dit jaar niet in gevaar zal komen. Maar we moeten wel echt resultaat laten zien. Als we dat doen, is er ook weer de mogelijkheid om in gesprek te komen over derogatie vanaf 2018. Daarmee is dit een hele belangrijke stap voor de Nederlandse melkvee- en zuivelsector.”

Door gesprekken met Brussel zijn er wel wijzigingen in het plan gekomen. Welke wijzigingen zijn dat?

“Voor de Europese Commissie is het van belang dat er zoveel mogelijk resultaat geboekt wordt. Ze willen dus dat er zoveel mogelijk geborgd wordt. Dat doen we door de fosfaatreductie via het zuivelplan te borgen met een ministeriële regeling. Ook voor de fosfaatreductie via veevoer wordt een ministeriële regeling opgesteld. Deze treedt in werking per 15 mei, tenzij er in het eerste kwartaal al 20% van de voorgenomen fosfaatreductie wordt gerealiseerd. Daarmee is ook dat spoor publiek geborgd.”

'Van een toekomstige derogatie kan alleen sprake zijn als we daadwerkelijk de overtreding opheffen'.

Wat betekent dit voor derogatie vanaf 2018?

“Als we dit jaar laten zien dat de fosfaatproductie daalt, kunnen we in gesprek met de Europese Commissie over derogatie vanaf 2018. Het feit dat we ons voor het derde jaar op rij niet aan de voorwaarden houden, zou voor Brussel alle reden kunnen zijn om te zeggen: we gaan pas met jullie praten als jullie niet meer in overtreding zijn. Vandaag hebben we afgesproken dat, als we met het huidige pakket voortgang laten zien, we weer met elkaar in gesprek kunnen gaan over de toekomst. Eurocommissaris Vella heeft wel duidelijk gezegd dat er van een toekomstige derogatie alleen sprake kan zijn als we daadwerkelijk de overtreding opheffen en dat de fosfaatproductie dus onder het fosfaatplafond is.”

U kunt dus eerder in gesprek dan eerder gezegd?

“Het gesprek kan weer beginnen op het moment dat we resultaten laten zien. Dat biedt weer perspectief. Maar duidelijk is wel dat de fosfaatproductie weer onder het fosfaatplafond moet komen om nieuwe derogatie te krijgen.”

Was het moeilijk om Brussel te overtuigen?

“Het was een moeilijk gesprek. We overtreden de voorwaarden voor derogatie voor het derde jaar op rij en daardoor kijkt de Commissie kritisch naar ons. Ze zal ook kritisch naar ons blijven kijken. Er wordt dus ook zeer kritisch gekeken naar de maatregelen die we nemen. Dat is ook de reden waarom we uitvoerig in overleg zijn geweest met Brussel over de maatregelen. Het standpunt van de Commissie is helder: Nederland is een verplichting aangegaan. Die is Nederland niet nagekomen. Jullie hebben nu een plan om dit op te lossen. Ga het maar doen en laat het ons maar zien. We rekenen jullie af op het resultaat.”

'Ik heb van mijn kan het maximale gedaan om te zorgen dat de sector het weer in eigen hand heeft'.

De bal ligt bij de sector. Heeft u voldoende grip op de zaak?

“Met de borging via de ministeriële regelingen en de financiële ondersteuning voor de krimp van de veestapel heb ik van mijn kan het maximale gedaan om te zorgen dat de sector het weer in eigen hand heeft.”

Als tussentijdse resultaten onvoldoende zijn, kan de derogatie dan alsnog worden ingetrokken?

“Daar kan ik maar een ding op zeggen. We moeten leveren wat we hebben afgesproken. Daar zullen we ook op worden afgerekend.”

Bent u al met al tevreden?

“Het is een hele belangrijke stap. Tevreden ben ik pas als het jaar voorbij is en is gerealiseerd wat we ons hebben voorgenomen.”

Laatste reacties

 • massan

  JAMMER, dat onzinnige afspraken met Brussel niet bijgesteld kunnen worden.
  Er is geen probleem, maar er wordt wel een probleem van gemaakt.
  Omdat in het verleden is vergeten om de mestexport mee te nemen bij de vaststelling van het fosfaatplafond, moet nu de gehele Nederlandse landbouw bloeden.
  Op dit moment heeft dit kabinet het doel de veestapel zo ver mogelijk te krimpen.
  Hoe hard heeft Van Dam zich daadwerkelijk gemaakt in Brussel?
  HEEL JAMMER, dat Campina en LTO zijn meegegaan in het verhaal van Van Dam

 • stoksholsteins

  Van Dam zal toch wel bedoelen, jullie moeten leveren ipv we moeten leveren. Andermans inkomen weggeven is meer zijn ding.

 • haj146

  Inderdaad Massan!!

 • PIETER123

  Massan bij het aangaan van de derogatie aanvraag 2014 hebben partijen liggen te slapen immers de normen voor oppervlaktewater in de boerensloot moet natuurwaarde kwaliteit hebben.
  Als dan water uit België over de grens komt hebben we al een probleem immers daar is de norm gebruikswaterkwaliteit.Dus we worden afgerekend op onderhandelingen tussen Den Haag Brussel alleen dat is niet openbaar .Top geheim heeft de zelfde status als bij de inval in Irak.Wat heeft van Dam nu onderhandeld ook de belangen van een ANWB en de machtige auto lobby?Komen er nog meer 130 km wegen bij?. Duidelijk is dat deze norm van het oppervlakte water wel eens de bottleneck kan worden voor 2018 bij de nieuwe derogatie ronde.

 • Schiphol haalt fosfaat uit de vliegtuigen omdat er een wereldwijd tekort is. In de Noordzee zit ook te weinig fosfaat. Hoog productief rundvee kampt met fosfaat tekort. Waar zijn we mee bezig?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.