Home

Nieuws

Stopzetten POR-regeling overvalt Tweede Kamer

Als het aan VVD, CDA en SGP in de Tweede Kamer ligt, komt EZ-staatssecretaris Martijn van Dam terug op zijn besluit dat de POR-regeling wordt stopgezet op 31 december van dit jaar. Regeringspartij “PvdA vindt de afschaffing van de regeling volstrekt logisch.

POR staat voor Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet. Staatssecretaris Van Dam meldde de stopzetting vrijdag in zijn brief over het akkoord over de vermindering van de fosfaatproductie in de melkveehouderij. Vorig jaar heeft Van Dam al aangekondigd dat afschaffing van de POR-regeling nodig kon zijn om aan korting op productierechten in de pluimvee- en varkenshouderij te voorkomen. Van Dam vindt het niet redelijk dat veehouders een ontheffing krijgen om over voldoende dierrechten te moeten beschikken, terwijl andere varkens- of pluimveehouders daarvoor dierrechten zouden moeten inleveren.

PvdA: Afschaffing POR volstrekt logisch

PvdA’er Henk Leenders vindt het volstrekt logisch dat de tijdelijke regeling niet wordt verlengd. “Het zou me verbaasd hebben als Van Dam dit niet gedaan had. Bovendien heeft hij het netjes een jaar tevoren aangekondigd, zodat varkens- en pluimveehouders er nog rekening mee kunnen houden.”

CDA wil debat met staatssecretaris Van Dam

CDA'er Jaco Geurts wil een debat met de staatssecretaris, niet alleen over het besluit over de POR-regeling. Hij heeft ook grote zorg dat de uitvoering van het fosfaatreductieplan door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verre van gesmeerd zal lopen.

Geurts: "Als ik zie hoe het loopt met de uitbetalingen van de inkomenstoeslagen, vrees ik grote problemen. En veel bedrijven hebben nog steeds geen fosfaatreferentie toegestuurd gekregen. De vraag is: kunnen ze dit bij RVO.nl wel aan?"

'De vraag is: kunnen ze dit bij RVO.nl wel aan?'

VVD wil dat Van Dam terugkomt op besluit over POR

VVD'er Helma Lodders wil later deze week een motie indienen waarin de staatssecretaris gevraagd komt terug te komen op het besluit over de POR-regeling. De VVD zegt tevreden te zijn dat de impasse met Brussel nu is doorbroken, waardoor de zuivelsector nu stappen kan zetten. "Maar de beëindiging van de POR-regeling komt écht uit de lucht vallen. Ik ben het daar niet mee eens. Het is onverstandig van de staatssecretaris om dit als mededeling over de pluimvee- en varkenshouderij af te roepen. Hij heeft die partijen, die nu al hun nek uitsteken, ook in de toekomst nog nodig. Het is niet handig dat hij op deze manier het draagvlak ondermijnt." SGP'er Dijkgraaf vindt dat Van Dam zo niet met ondernemers mag omgaan ."Dit moet Van Dam intrekken."

PVV: Er ís geen fosfaatprobleem

De PVV zegt in een reactie op de brief van Van Dam dat er geen fosfaatprobleem is. Woordvoerder Dion Graus: "Fosfaat is het bruine goud van de toekomst. We moeten van het idee af dat mest een afvalstof is. De PVV gaat helemaal niet mee in dit fosfaatverhaal. Dit probleem is veroorzaakt door al die partijen die ingestemd hebben met Natura 200 en ammoniakregels."

'Dion Graus (PVV): 'Fosfaat is het bruine goud van de toekomst. We moeten van het idee af dat mest een afvalstof is.'

Of registreer je om te kunnen reageren.