Home

Nieuws 24 reacties

Stoppersregeling: €276 per kalf en €636 per pink

Deelnemers aan de stoppersregeling krijgen een premie voor melkkoeien en jongvee.

Deelnemers aan de stoppersregeling krijgen niet alleen een premie voor melkkoeien, maar ook voor jongvee. De premiebedragen zijn €1.200 per koe, €276 per kalf en €636 per pink. Per koe kunnen 0,44 kalveren en 0,36 pinken worden aangemeld voor de regeling.

Regeling 20 februari open

De Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij is vrijdag gepubliceerd in de Staatscourant. De stopperspremie geldt voor het aantal aanwezige dieren op de eerste dag van de openstellingsperiode. Het maximum is het aantal op 1 oktober 2016.

De regeling gaat open op 20 februari en loopt tot en met 3 maart.

De belangrijkste voorwaarden:

 • Alleen voor bedrijven met melkkoeien die stoppen met het leveren van melk in 2017;
 • Eerste openstellingsperiode 20 februari tot en met 3 maart 2017;
 • Alle melkkoeien moeten afgevoerd worden;
 • Als afvoer geldt export, slacht of sterfte;
 • Voor afvoer van jongvee wordt ook een premie betaald;
 • Aantal melkkoeien op eerste dag van openstellingsperiode tot maximaal het aantal melkkoeien op 1 oktober 2016;
 • Na beschikking op de aanvraag binnen 6 weken alle melkkoeien en aangemeld jongvee afvoeren;
 • Uitzonderingen voor pinken en melkkoeien die op de dag van de beschikking 5,5 maand of langer drachtig zijn;
 • Niet meer mannelijke runderen houden dan op eerste dag van de aanvraag;
 • De premiebedragen zijn €1.200 per koe, €276 per kalf en €636 per pink in de eerste openstellingsperiode;
 • Maximaal 0,44 kalveren en 0,36 pinken per aangemelde koe;
 • Bedragen worden lager in volgende openstellingsperiodes, naar verwachting komen er nog twee;
 • Toekenning per periode op volgorde van aanmelding bij RVO.nl tot het budget op is. Bij overtekening op eerste dag volgt loting;
 • Voor de eerste openstelling is €12 miljoen beschikbaar;
 • Bedrijf mag niet beëindigd worden voor 1 januari 2018;

Doel 2,5 miljoen kilo fosfaat minder

Via de stoppersregeling is het doel om in 2017 in totaal 2,5 miljoen kilo fosfaat te reduceren. Dat komt neer op de fosfaatproductie van 60.000 koeien. Voor de stoppersregeling is in totaal €42 miljoen beschikbaar. Deels EU geld en deels vanuit de sector zelf via een heffing door ZuivelNL.

Liquiditeitsregeling van de banken

Naast de stoppersregeling komt nog een liquiditeitsregeling van de banken met een voorschot voor de verkoop van fosfaatrechten. Het is allemaal onderdeel van het fosfaatreductieplan dat in totaal een vermindering van 8,2 miljoen kilo op moet leveren. Daarover zijn afspraken gemaakt met de Europese Commissie om de derogatie in 2017 te behouden en onderhandelingen over een nieuwe derogatie vanaf 2018 mogelijk te maken.

Volg Boerderij.nl voor het laatste nieuws over de stoppersregeling.

Laatste reacties

 • geen boer

  die extreem korte periode doet wat geforceerd aan. Waarom geen 2 maand ipv 2 weken, het uiteindelijke effect van de regeling kan hierdoor wel eens tekort gedaan worden.

 • alco1

  Nogmaals.
  Als we 2 jaar lang 50 % met BW insemineren hebben we al een reductie van 300.000 GVE.
  En we hoeven maar 160.000 GVE terug!

 • kolonie

  Wat wordt verstaan onder pink en kalf

 • martijn.ter.horst1

  In deze regeling wordt verstaan onder:
  a. melkkoe:
  vrouwelijk rund dat ten minste eenmaal heeft gekalfd;
  b. kalf:
  vrouwelijk rund jonger dan één jaar;
  c. pink:
  vrouwelijk rund van één jaar en ouder;
  d. mannelijk rund:
  mannelijk rund van elke leeftijd

 • Wim Esselink

  Zie reactie van Martijn ter Horst

 • oorspronkelijk

  nu moet er snel en adequaat gehandeld worden
  overheid en bank tonen spierballen om doelen te halen
  volgens mij krijg je volgend jaar fosfaatrechten
  nu moet8miljoen kg fosfaat minder geproduceerd.
  lange termijn oplossing kan minder jongvee zijn

 • Bennie Stevelink

  @alco, de reductie moet dít jaar gerealiseerd worden, niet over twee jaar.

 • kleine boer

  Waarom kan een blijver geen premie krijgen voor een koe minder elke koe is er toch 1 zou ik zeggen of nou v blijver is of stopper die over jaar weer kan beginnen...

 • niet

  Vind het maar een rare regeling, pluimvee en varkenshouders hebben nooit zoiets gehad. Waarom moet er altijd een boel geld vrij gemaakt worden voor de rundvee sector?? Als je het in de detailhandel niet kunt halen of er zijn er teveel word je ook niet uitgekocht hoor!!!!

 • alco1

  O ja @ Bennie. De wereld vergaat anders. Even vergeten!
  Wat ik zeggen wil is dat door deze chantage de blijvende boer opgescheept zit met fosfaatrechten en de stopper de spekkoper.
  Ik denk dat als we derogatie nu voor een paar jaar krijgen, na die jaren derogatie inzet zal worden voor de volgende chantage.
  Kortom is het misschien wel beter nu de duim af te hakken in plaats van steeds weer tussen de duimschroef te verpletteren.

 • a.t.herwijnen

  Wat een onzin regeling. Melkkoeien eruit en vleesvee erin( is geen melkkoe). Per saldo geen fosfaat reductie,

 • gradje1966@

  Niet
  Deze regeling word door de sector zelf betaald en door de banken voor gefinancierd

 • mkastelein@hetnet.nl

  mag je na 1 januari 2018 weer melkkoeien aankopen en gaan melken? Weet iemand dat?

 • Wim Esselink

  De regeling wordt nu wel zo uitgelegd door deskundigen dat melken weer mag na 1 januari 2018. Je moet het bedrijf ook voortzetten gedurende de looptijd van de stoppersregeling en dat is 2017. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018*)
  Een deelnemer krijgt in principe ook zijn fosfaatrechten toegewezen in 2018.
  Komende week komt er nog meer informatie. Onder meer over de regeling van banken met een voorschot voor verkoop van fosfaatrechten. En de details van de GVE-reductieregeling.

  *) Artikel 13
  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

 • a.t.herwijnen

  Lijkt mij dat er nog veel haken en ogen aan de regeling zitten . Zoals Wim Esselink reageert is het maar een tijdelijke maatregel.

 • agneaux

  Niet te geloven weer - waarom krijgen die boeren toch steeds weer een zak geld?
  Het is zo simpel: u mag per ha 2.5 - 2.4 - 2.3 - 2.2 - 2.1 (of whatever) koeien houden - succes er mee. Melk zo veel u wil - u weet hoe het werkt.
  Nee - er moet weer geld gegeven worden om minder te gaan produceren - minder dieren te gaan houden - we tuigen weer een fosfaat regeling op - fosfaat is plotseling veel geld waar - en alle oude boeren vertrekken met een zak geld op pensioen. Wat een geld verspilling! De kostprijs wordt kunstmatig opgeblazen. Het land onnodig duur - En de boeren maar klagen!

 • koestal

  Door de hoge grondprijzen zijn veel boeren erg rijk ,maar ze leven bijna onder de armoedegrens,ze hebben vaak hoge lasten, rente en aflossing.

 • massan

  De helft van deze regeling wordt door alle melkveehouders betaald. De andere helft komt uit Brussel; deze was ter compensatie van de lage melkprijs. Hiervoor heeft Van Dam dit geld niet gebruikt (vreemd!!)
  Waarom niet 1 openstellingsronde en het gehele bedrag ter beschikking stellen. Hoe sneller vermindering van het vee, des te beter voor de blijvers.

 • farmerbn

  Ik snap de stoppende melkveehouder niet. Tijdens het melkquotumtijdperk met super hoge prijzen voor melkquotum blijven ze melken en twee jaar na het afschaffen van het quotum gaan ze stoppen? Lopen dus meer dan een miljoen euro mis , nemen nog twee jaar mee met een negatief inkomen en verkopen daarna de koeien.

 • kleine boer

  farmerbn precies mijn gedachte. Denk er meer stoppers komen als er echt een prijs komt voor p rechten. Een euro p kg in quotum tijdperk vond men al niet veel meer. Was wel 10000 euro per koe en nu zijn ze blij met 1200 en mis nog wat erbij....

 • alco1

  Daarom komen er ook weinig aanmeldingen denk ik.
  Het kunnen natuurlijk wel boeren zijn die net als @ Bennie denken dat de rechten niet duur worden als ook grondgebondenheid een item wordt.

 • Vandaag door de bank 5000 euro geboden per fosfaatrecht

 • Bas Spruijt

  Ja door welke bank en in welk verband dan?
  Is lekker makkelijk zo zonder naam of uitleg hier even 5000 euro roepen.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.