Home

Nieuws

Productie groene stroom neemt verder toe

De productie van groene stroom in Nederland is het afgelopen jaar met 15% toegenomen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit vooral te danken aan het groeiende aantal windmolens in het land. De productie van stroom uit biomassa daalde 2,9%.

Uiteindelijk werd bijna 13% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland duurzaam opgewekt, een jaar eerder was dat nog 11%. De elektriciteitsproductie uit zogeheten hernieuwbare bronnen bedroeg 15 miljard kilowattuur, tegen 13 miljard kilowattuur in 2015.

Capaciteit windparken op zee meer dan verdubbeld

Ruim de helft hiervan kwam uit windmolens. Een steeds groter deel van de molens staat niet solitair, maar in ‘windparken’. En de molens hebben individueel een steeds grotere capaciteit. Een derde werd opgewekt door het verbruik van biomassa, zoals het vergisten van mest. Zonnepanelen en waterkracht waren samen goed voor een tiende van de productie.

Mede door de komst van een nieuw windmolenpark bij Schiermonnikoog is de capaciteit van windparken op zee meer dan verdubbeld. Op land en zee samen stond eind 2016 voor ruim 4000 megawatt vermogen aan windmolens opgesteld, ruim 800 megawatt meer dan in 2015.

Duitsland onbetwiste koploper

Vergeleken met andere Europese landen is het vermogen van de Nederlandse windmolens nog wel tamelijk bescheiden. De gezamenlijke capaciteit van alle windmolens in de Europese Unie kwam uit op 54.000 megawatt. Duitsland is nog altijd de onbetwiste koploper en neemt hiervan ongeveer een derde deel voor zijn rekening, gevolgd door Spanje met 15%. Nederland staat op de tiende plek met een aandeel van bijna 3%.

Of registreer je om te kunnen reageren.