Home

Nieuws

Politiek worstelt met verduurzamen: verplicht of vrijwillig

De politiek is verdeeld over de wijze waarop Nederland verder moet verduurzamen.

Dat bleek tijdens het Nationale Economiedebat, georganiseerd door VNO NCW, MKB Nederland en LTO Nederland in Den Haag. Een aantal partijen wil verduurzaming verplichten, anderen willen meer keuzevrijheid voor ondernemers.

CDA, SGP en VVD willen het verduurzamen niet opleggen via wetgeving. Mona Keijzer (CDA) vindt dat ondernemers en burgers moeten worden verleid om zich duurzamer te gaan gedragen, zonder dat dit wettelijk wordt opgelegd. “Hoewel verleiding niet helemaal een woord is dat bij de SGP past, moeten we ondernemers toch verleiden om te gaan investeren in duurzaamheid”, zei Roelof Bisschop van SGP. Hij vindt wel dat de overheid doelen moet stellen, maar dat het bedrijfsleven zelf moet kunnen kiezen hoe het daaraan bijdraagt. “Als blijkt dat een sector niet zijn bijdrage levert, moeten er sancties volgen via regelgeving”, vindt de SGP.

Doelstellingen vastleggen in klimaatwet

Carola Schouten van de ChristenUnie is voorstander van een klimaatwet, waarin de doelstellingen worden vastgelegd. “Het bedrijfsleven wil een betrouwbare overheid, waarbij de doelen duidelijk worden vastgesteld. Het beleid moet niet steeds veranderen, we moeten meerjarige zekerheid kunnen bieden waarop bedrijven kunnen investeren in verduurzaming”, vindt Schouten. Over hoge kosten voor het bedrijfsleven maakt Schouten zich geen grote zorgen. “Mede door het huidige beleid van minister Kamp zijn de kosten voor duurzame energie aanzienlijk gedaald en kunnen nog verder dalen, verwacht ze.

Stimuleren en aanjagen

GroenLinks-kandidaat Ton van der Lee vindt wetgeving ook noodzakelijk. “Slechts 2% van de bevolking ziet dat de noodzaak van het nemen van klimaatmaatregelen zo hoog is, dat ze ook maatregelen nemen”, geeft hij aan. VVD‘er Halbe Zijlstra vindt juist dat de overheid niet moet opleggen hoe het bedrijfsleven moet verduurzamen. Hij ziet meer in het stellen van doelen en het stimuleren en aanjagen van innovaties om deze doelen te bereiken.

D66‘er Kees Verhoeven vindt dit te vrijblijvend. Hij verwijst naar Denemarken, waar voor een strenge aanpak is gekozen om meer in te zetten op duurzame energie. “Hoewel linkse en rechtse partijen een heel andere motivatie hadden om de energievoorziening te verduurzamen, zijn ze nu beide positief over dat een strenge aanpak is gekozen die effectief blijkt”, zegt hij.

Of registreer je om te kunnen reageren.