Home

Nieuws

Overheid start proef ganzenverjaging met laser

Kun je ganzen goed verjagen met laserstralen? Met die vraag als aanleiding start BIJ12-Faunafonds een landelijke praktijkproef, samen met onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Delftse bedrijf Bird Control Group. Die proef onderzoekt de effectiviteit van lasers om ganzen te verjagen.

Dit jaar zullen de zogenoemde Agrilasers worden getest op landbouwgrond.

Verscheidene provincies hadden gevraagd om dit onderzoek om de ganzenoverlast te bestrijden. Als onderdeel van de proef wordt de reductie in gewasschade gemeten, de gewenning van ganzen aan de laser getoetst, ervaringen van bestaande lasergebruikers verzameld en een kosten-batenanalyse uitgevoerd.

Knalapparaten, vliegers en vogelverschrikkers

De conclusies worden vervolgens vergeleken met andere verjagingsmaatregelen, zoals knalapparaten, vliegers en de klassieke vogelverschrikker. Ook wordt bekeken of ganzen weren met lasers het voordeligst is voor milieu, dier, boer en overheid. Eind 2017 presenteert BIJ12-Faunafonds de resultaten van de praktijkproef.

Proef zowel met winter- als zomerganzen

Tijdens de praktijkproeven wordt onderzoek gedaan naar de effecten op zowel winter- als zomerganzen. De winterproef is kortgeleden gestart op graslanden van 22 bedrijven in 3 gebieden: Kampereiland in provincie Overijssel, in Noordoost-Friesland en in midden-Groningen.

Met automatische ganzenlasers wordt het langdurige effect van de laserstraal als vogelwering onderzocht. Met de handbediende lasers zijn de effecten op individuele vogelsoorten bekeken. De effecten worden gemeten door een vergelijking te maken tussen de staat van de gewassen van percelen met en zonder lasersysteem. De proefgebieden zijn zodanig gekozen dat de uitkomsten representatief zijn voor een landelijk toepasbaarheid, aldus BIJ12-Faunafonds.

Ganzenschade en compensatie

Volgens cijfers van het BIJ12-Faunafonds is door boeren voor €16,3 miljoen aan schade gemeld in de eerste helft van 2016. Daarvan heeft het Faunafonds een deel van dit schadebedrag als compensatie uitbetaald aan boeren. De ganssoorten die de meeste schade veroorzaken zijn de grauwe gans, kolgans en brandgans.

Ganzen verjagen met lasers, werkt dat goed? Om dit te weten te komen komt er een praktijkproef. - Foto: Fotostudio Wick Natzijl
Ganzen verjagen met lasers, werkt dat goed? Om dit te weten te komen komt er een praktijkproef. - Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Of registreer je om te kunnen reageren.