Home

Nieuws 12 reacties

Onzekerheden ammoniakbeleid geen reden tot uitstel aanscherping

De onzekerheden in het ammoniakbeleid en het ammoniakonderzoek zijn geen reden om verdere maatregelen om de ammoniakuitstoot te reduceren op te schorten.

Dat zegt Jan Willem Erisman, hoogleraar integrale stikstofstudies aan de VU in Amsterdam en directeur van het Louis Bolk Instituut tijdens een hoorzitting over ammoniak in de Tweede Kamer. “Aanscherping van het beleid moet afhangen van de toestand van de natuur en de rol van stikstof hierin. We zien dat in Nederland de kritische stikstofwaarden nog altijd worden overschreden. Dat is reden om extra beleid in te zetten”, vindt Erisman.

Kritische wetenschappers niet gehoord

Tijdens de hoorzitting verschilden de insprekers sterk van mening. Onderzoeker Jaap Hanekamp en voorzitter Jan-Cees Vogelaar van het Mesdagfonds zijn uiterst kritisch over het ammoniakbeleid. “Er is in Nederland sprake van een ammoniakdoctrine. Het ministerie van Economische Zaken, de Wageningen UR en het RIVM beschermen elkaar, en wetenschappers die iets anders vinden of kritiek hebben op het huidige beleid, worden niet gehoord. Er is geen transparantie in het onderzoek en het beleid, en daarmee wordt de Tweede Kamer ook misleid”, vindt Vogelaar.

RIVM: Huidig beleid deugt

Onderzoekers Addo van Pul van het RIVM en Gerard Velthof van de Wageningen UR verdedigen het huidige beleid, dat volgens hen wel deugdelijk en effectief is. “Al blijft het de vraag waarom de laatste jaren de ammoniakconcentraties in de lucht niet dalen, terwijl de emissies wel dalen”, zegt Van Pul.

Bredere kengetallen dan gehalte in de lucht

Erisman vindt dat het onderzoek en het beleid zich teveel richten op de ammoniakemissies en concentraties in de lucht, terwijl er veel meer is. “Kijk ook naar het effect op het grondwater, de effecten op de natuur en allerlei andere onderzoeken”, zegt hij. Hij zou liever zien dat het ammoniakbeleid meer wordt gebaseerd op bredere kengetallen. Dit wordt onderschreven door de anderen.

De onderzoekers zijn er vrijwel unaniem over eens dat er breder onderzoek moet komen naar ammoniak, mede om dit als goede basis voor beleid te laten fungeren.

Laatste reacties

 • John*

  het mag toch wel duidelijk zijn dat er meer onderzoek moet komen voordat de sector zich extra eisen op laat leggen..

 • bertes

  sinds 1984 met 800.000 minder koeien. meer ammoniak en mest produceren.
  Gelderland heeft 35% minder varkens. Noord-Brabant 10% minder varkens.
  en toch stijgt de ammoniak. met luchtzuivering. mest meteen onderwerken.
  hoe dom moeten we blijven. om steeds aan te nemen dat stikstof stijgt door landbouw.

 • el

  Veehouderij word niet genoemd @bertes.

 • fietskip

  Het is niet zo moeilijk. Als het allemaal niet klopt en er worden strengere eisen gesteld voor ammoniak en het blijkt niet te helpen, dan mag de politiek de boeren terug betalen!!!! Begin maar vast te sparen politiek is mijn advies.

 • JKr

  Bij zulke zelfingenomen hoogleraren gaan mijn nekharen altijd recht overeind staan. Op zijn stapel's

 • Snel

  we gaan heeelemaal niks meer doen tot er duidelijkheid is en we willen niet door een paar vooringenomen " linkse wetenschappers" te grazen genomen worden.

 • Soms

  Lees de laatste regel nog maar eens: "De onderzoekers zijn er vrijwel unaniem over eens dat er breder onderzoek moet komen naar ammoniak,..." Zou ik ook zeggen als ik onderzoeker was. Daarmee maak je jezelf belangrijk of zelfs onmisbaar.
  Onderzoeken doen naar resultaten achter de komma moet je helemaal niet willen. Wel ben ik van mening dat eenvoudige maatregelen die de uitstoot van ammoniak significant verminderen, aangemoedigd of ondersteund moeten worden.

 • 8911077012

  vertel mij eens waar je een ammoniak meter kunt kopen

 • Marco22

  Waarom kijkt men altijd naar de veehouderij als het om ammoniak gaat ? Er zijn ook andere sectoren, veehouderij heeft al zoveel gedaan laat anderen ook een duit in het zakje doen.

 • oorspronkelijk

  waarom voelt iedereen zich aangesproken
  omdat er geen koe bont genoemd wordt of er zit een vlekje op
  ongeschonden blazoen
  een gezegde: sommige mensen danken hun goede geweten aan een slecht geheugen
  er is in negatieve zin veranderd betreft uitstoot ben geen onderzoeker of milieu activist
  weidegang telt lager voor uitstoot
  koeien beperkt en jongvee nihil max 4 mnd vroeger6/7mnd
  concentraties vee zijn groter was in 1986 gemiddeld 45/50mk nu 100melkkoeien
  de lucht uit deze stallen is zwaarder en slaat makkelijker neer
  ook het tot de sloot bewerken beperkt voedsel voor de predatoren maar ook uitspoeling
  volgen mij wordt je niet gekort op plaatsingsruimte bij randen beheer
  er wordt dus wel een hand uitgestoken
  zo staat het niet in de media maar ontdek je door beleid te analyseren
  MAAR BOVEN ALLES ER MOET WEL BROOD OP DE PLANK

 • koestal

  Laat de geleerden maar eens de uitstoot van vliegtuigen en auto,s enz. meten,ze doen maar net alsof alle negatieve gassen uit de landbouw komen,wat een selectieve keuze !

 • schut

  Zolang de co2 concentratie in de lucht toeneemt, zou het wel eens dweilen met de kraan open kunnen zijn als we proberen de NH3 concentratie in de lucht te laten dalen. Wat dat betreft is de lobby van de industrie, autofabrikanten, energieleveranciers, olieproducerende landen veel sterker van de lobby van een paar boeren. (ook wel heel logisch)
  De co2 concentratie in de lucht is ca 1 miljoen keer groter dan de NH3 concentratie. De procentuele toename is de afgelopen 150 jaar ongeveer even groot. Dat betekent dus dat de absolute toename in de lucht van co2 in de lucht
  een miljoen keer zo groot is dan die van NH3. Zou de CO2 toename dan niet de belangrijkste oorzaak van alle problemen zijn??
  Lijkt mij heel logisch, gezien de olie , steenkolen, gas en andere fosiele brandstoffen die over honderden miljoenen jaren zijn opgebouwd en opgeslagen zitten in de aarde, er in een paar 100 jaar uitgehaald worden en de lucht in worden geblazen. Alle koolstof initiatieven ten spijt, tegen het verbranden van de fossiele brandstof is geen kruid gewassen.
  Daarnaast is de stikstof kringloop iets van 1 of hooguit een paar jaar.
  Eigenlijk is Stikstof die via de mest in de lucht komt, er een jaar eerder, of misschien wel korter geleden uit dezelfde lucht gehaald. BV door door kunstmestfabrieken of door het voer wat gegroeid is.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.