Home

Nieuws

Mestverwerker Twence kreeg terecht afvalwatervergunning

Mestverwerker Twence heeft terecht een vergunning gekregen voor het lozen van afvalwater van zijn bedrijf in Zenderen (Overijssel).

Tot dat oordeel kwam de rechtbank Zwolle deze week.

Vanwege het verlenen van de afvalwatervergunning door Waterschap Vechtstromen aan Twence stapten Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt en Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen naar de rechter. De angst van de bezwaarmakers is dat de mestverwerkingsinstallatie gevaar oplevert voor de directe omgeving en voor waterverontreiniging.

Waterkwaliteit niet onderzocht

De bezwaarmakers hebben niet hard kunnen maken dat de waterkwaliteit zou lijden onder de lozingen van Twence, vindt de rechtbank. De stichtingen verwijzen naar publicaties en onderzoeken waaruit zou blijken dat van mest afkomstig loosbaar water nog steeds onacceptabele hoeveelheden antibiotica en resistente bacteriën bevat. De rechtbank in Zwolle is echter van mening dat deze algemene informatie ook van toepassing is op de specifieke situatie in Zenderen.

Bezwaarmakers hebben daarnaar geen onderzoek gedaan, terwijl Waterschap Vechtstromen een gemotiveerde reactie heeft ingediend.

Zuiveringstechniek in praktijk bewezen

Uit die reactie van het waterschap blijkt dat de toegepaste combinatie van zuiveringstechnieken (omgekeerde osmose, indamping en ionenwisselaar) zich in de praktijk heeft bewezen en voldoende zekerheid biedt dat het loosbare water geen onacceptabele hoeveelheden antibiotica en resistente bacteriën bevat. De rechtbank ziet daarom geen redenen Twence de vergunning voor afvalwaterlozingen te ontnemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.