Home

Nieuws 21 reactieslaatste update:20 feb 2017

Linkse partijen willen inkrimping veestapel, VVD laat omvang ongemoeid

Inkrimping van de veestapel is onontkoombaar voor de linkse partijen PvdA, SP, D66 en GroenLinks. VVD en de Vrijzinnige Partij laten de omvang van de veestapel ongemoeid.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat ervan uit dat de melkveestapel 10% krimpt als behoud van derogatie (inclusief fosfaatplafond) voorop staat, zoals ChristenUnie wil.

Dat blijkt uit een analyse door het Planbureau van de Leefomgeving van de verkiezingsprogramma’s van VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Vrijzinnige Partij. Andere partijen hebben hun partijprogramma niet op effecten voor de leefomgeving laten doorlichten door het PBL. De doorlichting is donderdag 16 februari gepubliceerd, samen met de financiële doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau.

VVD-beleid minste impact op landbouw

Uit de analyse blijkt dat het VVD-beleid de minste impact heeft op de landbouw. Tegelijk zorgt uitvoering van het VVD-programma niet voor vermindering van de broeikasgassen uit de landbouw, en een beperkte vermindering van de uitstoot van ammoniak in de periode tot 2030.

GroenLinks treft varkensstapel hardst

Door de voorgestelde krimp van de veestapel zal bij uitvoering van de programma’s van de linkse partijen en ChristenUnie de mestafzet buiten de landbouw fors verminderen. PvdA snijdt in de periode tot 2030 de varkens-, melkvee- en pluimveestapel 20 %, evenals de SP. D66 snijdt in de varkens en melkveestapel (beide 25%) GroenLinks treft de varkensstapel het hardst (40%, de melkveestapel 30 % en de pluimveestapel 15%.

ChristenUnie stelt krimp van de melkveestapel niet voor, maar volgens PBL is een vermindering van 10% wel het gevolg van de wens van de ChristenUnie dat de derogatie behouden blijft en het nationaal fosfaatplafond niet wordt overschreden. ChristenUnie bestrijdt die aanname van het PBL, zegt landbouwwoordvoerder Carla Dik-Faber. Volgens de partij hoeft de krimp niet zo groot te zijn.

Meer geld voor monovergisting

VVD en Vrijzinnige partij laten de omvang van de veestapel ongemoeid. ChristenUnie gaat uit van een verkleining van de melkveestapel van 10%. ChristenUnie trekt veel uit voor monovergisting. Daarvoor moet jaarlijks € 840 miljoen voor worden vrijgemaakt. PvdA trekt daarvoor € 100 miljoen uit. De VVD stelt eenmalig € 150 miljoen beschikbaar voor monomestvergisting.

Extra budget voor agrarisch natuurbeheer

Alle partijen willen agrarisch natuurbeheer intensiveren. PvdA, SP, VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks steken daar extra budget in. De Vrijzinnige Partij niet. SP en D66 vinden dat de voorwaarden voor de ecologische focusgebieden moeten worden aangescherpt en de SP wil dat de ruimte die binnen het programma aanpak stikstof bestaat, moet worden ingezet voor extra natuurontwikkeling.

Laatste reacties

 • kraats

  Linkse boeren, rechtse boeren en midden-boeren willen inkrimping domme tweede-kamer leden...

 • Zuperboer

  Dus onderbezetting van de produktiefaciliteiten. Zal de verwerkende industrie blij mee zijn, kan men de ontbrekende 'grondstoffen' goedkoop uit het buitenland gaan halen, wat een ondernemingsgeest komt er vrij met de opkomst van onze toekomstige pluchebetreders. Hoe het geheel gefinancierd moet worden daar laten ze zich wijselijk niet over uit. Waarschijnlijk over de rug van diegenen die het kapitaal bezitten#belasting verhogen.

 • John*

  ze hebben nog steeds een bord voor de kop. 25 jaar geleden had een reductie van de veestapel veel invloed. nu alle emissies met technische maatregelen zwaar gereduceerd zijn heeft het inperken van de veestapel niet meer zo invloed.

 • fietskip

  Klopt John. Vooral bij inkrimpen van varkens en pluimvee geeft dit weinig reductie.

 • a van Gerwen

  Ik ben er niet gerust op. De kans dat één of meerdere linkse partijen in het volgende kabinet zitting gaan nemen is mijns inziens heel reëel. De soep zal niet zal niet zo heet gegeten worden als opgediend, maar ze kunnen het de landbouw wel heel moeilijk maken om hun plannen op slinkse wijze te verwezenlijken.

 • hoogte

  Als boer heb je eigenlijk geen keus, je komt gewoon bij de SGP uit...

 • klaassenjohn1

  Ik mis in het verhaal wat het cda wil. graag een reactie van de redactie.

 • JKr

  Lijkt erop dat het weer eens tijd wordt voor een oorlog, wat volgens mij niet ondenkbaar is. Maar dan worden wij tenminste weer eens op waarde beoordeeld. ZIJ weten zo goed wat WIJ moeten doen, laat ze zelf eens een bedrijf runnen met de koppeling en rem ingetrapt en de handrem erop, succes met voorruit komen. Laat ze eens tegen de burger zeggen, je moet gaan werken maar je mag de auto niet gebruiken om op het werk te komen. Eens kijken hoeveel er maandag morgen op het werk zijn. Het is ontwrichten van een economische activiteit wat ze doen.

 • agratax(1)

  Als Links zijn wensen kan uitvoeren m.b.t. inkrimping van de veestapel, hebben we als landbouw 1 zorg minder nu Trump zijn importheffingen Sky High wil opschroeven nl. ons export volume voor Amerika wordt niet meer geproduceerd.

 • Achterhoeker

  Ik mis ook het CDA . Bij SP Groen links maar ook D66 in een nieuw kabinet wordt het weer flink boertje pesten.

 • pinkeltje

  Is wat GroenLinks betreft wel de bedoeling, dat je de auto niet gebruikt om naar je werk te gaan.

 • astrid

  ik mis een paar partijen (die landbouw wel hoog in vaandel hebben staan)

 • wimschaap

  groen links denkt dat geld uit de lucht komt vallen als die dr gang laad gaan is binnen mum van tyd alles naar de klotte

 • farmerbn

  Raar dat vakbond LTO een voorzitter heeft van PvdA -huize. Een partij die minder dieren wil. Dijkgraaf was een betere keuze geweest.

 • polsbroek

  De veestapel moet inkrimpen, maar de vliegverkeer daar hoor je ze niet over.
  Terwijl dat de meeste vervuiling per kilometer geeft.
  Dat durven ze niet , want dan kom je aan de mensen de vakantie .
  Dat kost stemmen. DE LAFAARST!!!!!!!!!!

 • g.g

  lafaards

 • vd m.

  @A de v, Groen Links gaat hoog eindigen

 • oorspronkelijk

  onderscheidend vermogen wenselijk.
  voor of tegen het resultaat telt
  linkse economie is geld in de beurs voor de burger
  daar zit een mogelijkheid van reële beloning
  rechtse economie is door prijsdruk arbeidsdruk milieu natuur druk
  consumptie stimulerend gericht maar creëert een solistische maatschappij
  ikke,ikke maar het geld verdwijnt in zakken van financiële instellingen

 • krulsaart

  Makkelijke aanname. Vanaf 2020 zal de varkens stapel wel krimpen. Op naar het volgende punt op de agenda.

 • Gerard Groot Koerkamp

  De linkse partijen moeten ook 30 % gekort worden bij de aankoop van levensmiddelen.

 • Beste heer Braakman ,
  Ik weet niet of het CDA/ SGP hun program hebben laten analyseren door het Planbureau voor de Leefomgeving
  Voor de neutrale lezer had het heel leerzaam geweest als u ook aandacht had gehad voor het CDA/SGP standpunt over de veehouderij en niet enkel het positieve verhaal van de VVD .0ok voorgaanden reacties maken opmerkingen hier over.
  Graag een reactie of aan vulling van uw kant hier over .
  Alvast hartelijk bedankt.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.