Home

Nieuws

Juncker wil toelatingsprocedure middelen veranderen

Voorzitter Jean-Claude Juncker wil af van de zwarte piet bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, of genetisch gemodificeerde gewassen.

Hij komt volgende week met voorstellen om de besluitvorming rond die dossiers zo te veranderen, dat duidelijker wordt welke posities lidstaten innemen.

Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en genetisch gemodificeerde gewassen loopt volgens de bestaande procedures in Brussel langs het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer, afgekort tot Scopaff (Standing committee on plants, animals, food and feed). Dat comité bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van de 28 lidstaten. Als ze er niet uitkomen, moet er worden gestemd.

Beslissing doorschuiven naar Europese Commissie

Bij de stemming komt het vaak aan op een gekwalificeerde meerderheid. Door strategisch te stemmen - of door zich van stemmen te onthouden - kunnen lidstaten er op aansturen dat de beslissing uiteindelijk niet in het Scopaff wordt genomen, maar wordt doorgeschoven naar de Europese Commissie. Dat is in de besluitvormingsregels zo vastgelegd. Daarmee krijgt de Europese Commissie in alle gevallen de kritiek over zich heen, welk besluit ook wordt genomen.

De patstelling kwam vorig jaar duidelijk aan het licht, toen een besluit moest worden genomen over de toelating van glyfosaat. Op dit moment speelt er opnieuw een kwestie over de toelating van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen.

Aanpassingen procedures

Hoe Juncker de procedures wil aanpassen, is onduidelijk. De doorgaans goed geïnformeerde Europese editie van de website Politico meldt dat de politieke invloed op besluiten kan toenemen, en het gewicht van onafhankelijke wetenschappelijke adviezen kan afnemen. Aan de andere kant neemt de transparantie rond de besluitvorming wel toe, omdat de stemmingen in het Scopaff niet in het openbaar plaatshebben, en dus nooit meteen duidelijk is welk land welk standpunt heeft ingenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.