Home

Nieuws 31 reacties

Intensieve sector woest over stoppen POR-regeling

De intensieve sectoren reageren boos op het besluit van het ministerie om te stoppen met POR-regeling.

De varkens- en pluimveehouders vinden dat op deze manier juist de voorlopers worden benadeeld die hun nek hebben uitgestoken voor mestverwerking. POR staat voor Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet. LTO-Pluimveehouderij/NOP, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), LTO-Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) laten in een gezamenlijk bericht weten het besluit van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken 'onacceptabel' te vinden.

'Blijkbaar wil Van Dam de zaak op scherp zetten'.

Volgens varkensvoorman Eric Douma is vooral het moment van communiceren totaal niet gepast. Douma: "Eind 2017 zou worden besloten om de regeling wel of niet te verlengen." Het past volgens Douma dan niet om zonder enig overleg de regeling nu al stop te zetten. "Blijkbaar wil Van Dam de zaak op scherp zetten."

De POR-regeling is bedoeld om varkens- en pluimveehouders tegemoet te komen die hebben geïnvesteerd in mestverwerking in combinatie met bedrijfsuitbreiding. Zij kunnen een ontheffing krijgen voor 50 procent van de dierrechten die voor de uitbreiding nodig waren, op voorwaarde dat het bedrijfsoverschot aan mest wordt verwerkt.

Ook pluimveehouders woedend

Ook vanuit de pluimveehouderij wordt verbolgen gereageerd. Belangenbehartigers Hennie de Haan en Eric Hubers laten weten: "We waren hier totaal niet van op de hoogte, terwijl wij de laatste tijd bijna dagelijks contact hebben met het ministerie over de pluimveehouderij. Nu zijn wij pas op het allerlaatste moment in kennis gesteld van de plannen. Wij vinden dit onacceptabel."

De POR-regeling, die in 2015 open is gesteld, zijn 121.622 varkensrechten beschikbaar en 1,2 miljoen pluimveerechten. Vanuit de pluimveehouderijsector is er erg veel interesse in de regeling. In de eerste maand na opening was de regeling al overtekend. Vanwege de faciliteiten om mest te verwerken en in het buitenland af te zetten is het voor pluimveehouders erg aantrekkelijk om mee te doen. Bovendien is het momenteel erg lastig om aan pluimveerechten te komen.

'Besluit terugdraaien'

Het schrappen van de POR-regeling, als deelinstrument om derogatie binnen te halen, is volgens Eric Douma niet de goede weg. "Het is vooral de rundveehouderij die aan de slag moet. De varkenshouderij is bovendien al akkoord met een vrijwillige regeling varkensvoer te gaan gebruiken met een lager fosforgehalte. Op die manier dragen wij ons steentje bij. Bovendien zit de varkenshouderij en vooral de pluimveehouderij onder het nationaal plafond", aldus Douma.

Jansen, De Haan, Hubers en Douma roepen Van Dam dan ook op om het besluit terug te draaien en alsnog in overleg te treden met de sectoren. "Als Van Dam niet bereid is om het besluit terug te draaien en in overleg te treden met ons, zullen wij ons beraden op vervolgstappen", aldus Jansen, De Haan, Hubers en Douma eensgezind.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft een debat aangevraagd over de kwestie.

Laatste reacties

 • groot boerdam

  Moet dit nog door de kamer of mag die rooie rakker dit zelf beslissen!?

 • niet

  De derogatie is er door dus dit maar niet door laten gaan. Hoe krijgen we de sector kapot!! Wij draaien weer op voor de rundveehouderij snap niet dat de NVV hier niet harder op inspeelt!!! Zal wel komen dat het een fusie word!!!!!!!!!

 • John*

  goh de bedrijven die totaal niets bijdragen aan de mestproductie voor de nl bodem krijgen het op zijn dak.. je zou als intensieve sector er toch gewoon voor gaan pleiten om de derogatie maar op te geven en alle mest te gaan verwerken.. zeker als pluimveehouderij zijnde. Mestproductie en mestgebruik moet in de volgende derogatie echt uit elkaar gehaald worden. dit werkt zo gewoon niet. Meer dierlijke mest op de bodem dan ook bodemmonsters nemen.. Dat is de enige manier om tot een goede borging te komen en ook nog eens zodat de rekening ervan bij de juiste partijen komt.

 • farmerbn

  Calon weet meteen wat voor een vriend hij heeft aan Van Dam.

 • Men wil gewoon minder vee in Nl. Niemand durft de vraag te stellen: hoeveel..

 • John*

  als we minder vee hebben kunnen al die andere maatregelen ook overboord... dat willen ze eigenlijk ook niet. alle mest bovengronds uitrijden, de luchtwassers uit..

 • Almagro

  Voor wie het nog niet door heeft : het gáát om minder vee in Nederland. Het hele derogatie verhaal is bullshit. Fosfaat wordt schaars en is eindigend , daar kan dus nooit teveel van zijn. Het is slechts een kapstok om alle instrumenten om de Nederlandse veestapel in te dammen aan op te hangen. Het is gewoon een kwestie van gunnen in Europa. Men ergert zich al langer aan de expansie drift van de Nederlands agrarische sector. Vanaf nu: elk jaar met de pet in de hand naar Brussel voor een nieuwe ronde derogatie en dan maar afwachten wat de nieuwe eisen worden. Elke vaderlandse onderhandelaar met ballen had dit nooit geaccepteerd maar wij komen onderhandelen met lege onderbroeken die het allemaal wel best vinden. Sanering van de veestapel was nou juist de dubbele agenda en goedkoper als zo lukt het nooit. Dat met de inkrimping van de primaire sector de hele aanverwante industrie met z'n handelsoverschot en duizenden banen ook verdwijnt hebben de sukkels niet door.

 • zon

  NOP/NVP waren zo blij met de regeling ze wilden zelfs een nog veel forsere POR hebben,nu het afgeschaft wordt zijn ze natuurlijk boos.maar de regeling was een gedrocht,er komen meer kippen bij waardoor de gehele sector in discrediet wordt gebracht.
  Het alternatief bij het wel weer doorgaan van de POR wordt een algehele korting op de rechten,durven NOP/NVP dit de sector aan te doen?

 • John*

  mestaanwending en productie moet gewoon uit elkaar gehaald worden in een volgende derogatie. iedere mestproducent is verantwoordelijk voor verantwoorde afzet en iedere mestaanwender voor een verantwoorde inzet van de mest. Zet als landbouw in op deze twee peilers en we kunnen gewoon weer verder met ondernemen.

 • bankivahoen

  Wat gaat dit doen met de al onbetaalbare pluimveerechten? Worden ze nog duurder doordat er 1.2 miljoen gekocht moeten worden door diegene die gokten , bouwden en nu de kous op de neus krijgen?

 • Maas1

  De move van van Dam is een onnodige aanval op de intensieve veehouderij dergelijke acties zetten de verhoudingen op scherp.

 • fietser

  Alleen diegenen die toevallig in dat tijdsvak nieuwe stallen bouwden konden meedoen. Anderen die ook alle mest verwerkten en niet bouwden hebben er ook geen POR subsidie bijgekregen. Erg onhandig om er nog eens 1.200.000 pluimveerechten er bij te drukken in een zo met pluimvee gevuld land. Dit heeft de opbrengst prijs ook voor de nietbouwers gedrukt

 • Snel

  Hoelang laten wij ons nog piepelen.

 • Bennie Stevelink

  Terwijl de melkveehouderij onder het fosfaatplafond moet blijven zou de intensieve sector via de POR gewoon mogen groeien boven hun fosfaatplafond? En verschillende reageerders zijn verbaast dat dit niet toegestaan wordt?
  Daar komt nog bij dat de melkveehouderij sinds 1984 gekrompen is terwijl de intensieve sector sinds die tijd alleen maar gegroeid is.
  Bij de melkveehouderij wordt mestverwerking niet buiten het fosfaatplafond geplaatst. Waarom bij de intensieve sector dan wel?

  Ik heb er al vaker op gewezen dat fosfaatexcretie in relatie tot het fosfaatplafond niets anders is dan een meeteenheid voor het aantal dieren. Je kunt dieren tellen door staarten te tellen, poten te tellen, maar je kunt dieren ook tellen door fosfaatexcretie te tellen. Het voordeel van die laatste manier van tellen is dat je alle diersoorten onder één noemer brengt en daarmee een getal hebt voor de totale omvang van de veestapel.

  Het fosfaatplafond is dus niets anders dan een begrenzing van de omvang van de veestapel. Het afschaffen van de POR lijkt mij in dit verband dan ook vrij logisch.

 • yongone

  De rechten zouden in 2015 worden afgeschaft , Ook toen was de derogatie ook al al in gevaar. Er is toen als een soort compensatie de POR voor bedacht. En zo mochten de rechten blijven.
  Daarmee is de sector al een oor aan genaaid. En nu herhaald het zich weer, de derogatie is weer binnen en het andere oor is nu ook aangenaaid.
  Door de POR weer af te schaffen.
  Daar staan we dan met 2 aangenaaide oren.
  Wie zet ons nu nog even in ons hemd?

 • Maas1

  Een grote groep pluimveehouders die onder de POR regeling vallen leveren hun mest aan een Biomassacentrale ( Verbranding ) de meststoffen die daar aan geleverd worden worden afgerekend op de verbrandingswaarde van het product.De relatie Pluimveehouder - Biomassacentrale gaat niet over fosfaten en stikstof daar hebben partijen in deze relatie geen belang bij.De pluimveehouder moet van de overheid wel zijn mest bemonsteren op fosfaat en stikstof. Hoewel er bij verbranding geen enkele kg fosfaat of stikstof in aanraking komt met de Nederlandse bodem wordt de pluimveehouder hier voor door de overheid wel ten verantwoording geroepen!! De centrale levert aan ongeveer 70.000 huishoudens stroom puur uit pluimveemest,prachtig toch.Er bestaat echter een misverstand; na verbranding blijven er assen over, een waardevolle grondstof die elders in Europa worden afgezet voor de gewassen zodat u weer vlees melk brood en eieren e.d. kunt genereren.Dit is toch wat men wil,en zeker naar het akkoord van Parijs waarom worden zulke initiatieven eerst ondersteund door de overheid in relatie met de pluimveesector,en vervolgens drukt men het de kop in!

 • zon

  @maas1,
  Jouw onderbouwing zal best kloppen maar het gaat om de aantallen,en wanneer de POR doorgezet zou worden verwacht ik dat er een algehele korting komt over de pluimveerechten en dat betekent dat mensen die netjes hun rechten op orde hebben zouden moeten bloeden voor pluimveehouders die de helft van de rechten al gratis hebben gekregen,dat zou pas echt onrecht zijn.

 • Almagro

  @Bennie Stevelink, zoals ik hiervoor al aangaf : het gaat inderdaad niet om fosfaat maar om aantallen, dieren wel te verstaan. Dat de veestapel niet meer kan groeien is ook duidelijk, om meerdere redenen maar het heeft vooral te maken met de ruimte in dit land, onze omgeving waarin we produceren. Toch gaat er hier specifiek iets helemaal fout. De POR-regeling is gefaciliteerd door de overheid en de meerderheid in de pluimveesector was hier niet gelukkig mee. Maar om het nu abrupt te stoppen in een overspannen pluimveerechten markt brengt de POR deelnemers in grote problemen. De por-regeling geeft tijdelijke vrijstelling voor de aankoop van een deel van de rechten voor uitbreiding. Bij de vorige regelingen was dit 10 jaar en dat wist je en kon er rekening mee houden. Dat het bestuur van de NOP/NVP vraagt om afschaffen van rechten is tegen de wil van de meerderheid van de sector. En vragen om de POR om te zetten in normale rechten al helemaal, gratis geld zal ze wel aanspreken maar wie niet is ingeloot moet ze gewoon kopen. Echter de regeling nu afbreken brengt in veel gevallen de continuiteit van de bedrijven van een aantal deelnemers in gevaar en getuigt daarom van onbehoorlijk bestuur. Aan nieuwe knelgevallen al helemaal geen gebrek. Daarom moet deze beslissing worden heroverwogen.

 • John*

  er komt dadelijk echt een moment waarop de npo en mob naar de europese unie stappen om de derogatie maar te laten vallen. Een groep die helemaal niets met de derogatie in Nederland heeft te maken moet er nu voor bloeden. En ik denk dat de intensieve melkveehouder met weinig grond en varkenshouder waar straks 70% van de mest verwerkt moet worden ook aansluiten. die 30% extra van het overschot verwerken lukt ook nog wel.

 • Bennie Stevelink

  @Zents beheer, ik begrijp uit jouw reactie dat de overheid met de pluimveehouderij al net zo omgaat als met de melkveehouderij: eerst ruimte laten voor uitbreiding, als boeren daar gebruik van maken door nieuwe stallen te bouwen dan een nieuwe begrenzing instellen zodat de nieuwe stallen niet gebruikt kunnen worden. Tegelijk wordt ook nog grote rechtsongelijkheid veroorzaakt doordat de ene boer een knelgeval is en de ander niet.

 • vandenbrandcv1

  Ik zie hier een uitspraak van Van Dam: we moeten leveren wat is afgesproken
  en Ez dan?

  Van Dam laat zich leiden door MInder_Beesten

 • chila

  Hallo Bennie , kent u dhr. Judas van Aartsen nog ? 10 % varkensrechten gestolen !

 • Bennie Stevelink

  @chila, en bij de invoering van het melkquotum 20% inleveren.............

 • a van Gerwen

  Wat een nutteloze discussie over wie in het verleden het meest gekortis. Het gaat over nu en niet wat er 20 of 30 jaar of nog langer geleden afgespeeld heeft.

 • wmeulemanjr1

  Helemaal mee eens @A de V, sommigen zijn constant aan het malen over vroeger, alsof bij hen de (onrechtvaardige) tijd zich eeuwig mag blijven herhalen, en de echte weg maar duurzame landbouw, als het er op aankomt, altijd tot op zekere hoogte geblokkeerd mag blijven, zo blijkt uit hun kortzichtige redenaties telkens maar weer.

 • heico1

  Ik vraag me nog steeds af;
  alle rechten bij elkaar opgeteld en hop de POR rechten er ook bij. Kunnen we dan boven het sectorplafond zitten? Óf wordt er geproduceerd zonder rechten nog steeds en mogen de mensen die voldoen aan de regelgeving daarvoor gaan bloeden.
  Wij zijn stoppend pluimveehouder en géén voorstander van de POR (en wél van de rechten) maar dit vind ik wel heel kort door de bocht. Hoeveel pluimveehouders maken er gebruik van de derogatie?
  Ik begrijp de impact van het vervallen van de derogatie volkomen maar ga dan handhaven op rechten en als we nog boven het plafond zitten; zet er een stoppersregeling op, er zijn er genoeg die het water al aan de lippen staat.

 • Almagro

  Handhaven? ...1.40 euro boete als je al gecontroleerd wordt. De helft van de lease kosten.

 • heico1

  Zents beheer, je hebt helemaal gelijk natuurlijk, maar ik bedoel echt iets anders met 'handhaven'...
  Ik heb het al vaker geroepen; zet het maar in de IKB of zet de NCAE er op. (Kan de sector zelf voorstellen nu bijvoorbeeld?!) En ik vind het dan een zwaarder vergrijp dan een (iets) te laat salmonella-onderzoekje, maar dat is mijn mening.

 • rvdb

  helemaal mee eens heico1

 • HeinCarien

  Als de pluimveerechten vervallen komt er wel wat anders om de groei van de Nederlandse veestapel in toom te houden. Kijk maar wat de de SPer van Hout voor idiote plannen heeft. Van het ene op het andere springen heeft ook weinig nut.
  De melkveehouderij is er het sprekende voorbeeld van. Wat de POR betreft, de regeling was over over ingeschreven en enkele geluksvogels kregen extra rechten. Kanniewaarzijn dat alle veehouders daarvoor moeten boeten bij een korting op onze rechten. Als de rechten weg zijn zullen bestaande locaties met geldige vergunningen hun geld waard blijven en is het mogelijk om deze te gelde te maken.

 • tennis

  Wat een verdeeldheid in de pluimveehouderij!!!!!!!!!

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.