Home

Nieuws

EU-parlement stemt in met handelsverdrag Canada

Het Europees Parlement heeft woensdag het handelsverdrag met Canada goedgekeurd. Het verdrag kan voor een groot deel in werking treden, al moeten de lidstaten er nog goedkeuring voor geven.

Het handelsverdrag kreeg een grote meerderheid van de stemmen vóór (408 stemmen voor, 254 tegen en 33 onthoudingen). Van de Nederlandse partijen stemden CVA, VVD en D66 voor, GroenLinks en Partij voor de Dieren tegen en de PvdA onthield zich.

Verschillende maatschappelijke organisaties blijven zich tegen het verdrag verzetten en vestigen nu de hoop op nationale en regionale parlementen. In Nederland worden al voorbereidingen getroffen voor een referendum.

Kabinet verwacht voordelig effect voor gehele landbouw

De belangrijkste Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca juicht de beslissing van het parlement toe, ook al voorziet Copa-Cogeca problemen. Het handelsverdrag kan een negatieve impact hebben op de rund- en varkensvleesmarkt. Voor de gehele landbouw verwacht het kabinet echter een voordelig effect. “De zuivelsector profiteert, doordat de tariefquota voor kaas worden verdubbeld. Ook worden veel tarieven verlaagd binnen de tuin- en akkerbouwsector, onder andere voor verschillende sierbloemen, pootaardappelen en groenten, zoals spruitjes”, aldus minister Lilianne Ploumen (Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Voor pluimvee en eieren zijn speciale voorzieningen getroffen, en ook voor varkensvlees is een tijdelijke bescherming ingebouwd.

Lees meer over het handelsverdrag met Canada

Vrees voor oneerlijke concurrentie

Een coalitie van onder andere boerenorganisaties (Nederlandse Mekveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Bionext, Vereniging Biologisch-dynamische landbouw, Platform Aarde Boer Consument en Milieudefensie) staan zeer kritisch tegenover het verdrag. Ze vrezen dat een handelsakkoord zorgt voor oneerlijke concurrentie, doordat in Canada tegen lagere standaarden kan worden geproduceerd.

Het kabinet verwacht niet dat de varkenshouder veel te duchten zal hebben van de invoer vanuit Canada. Ploumen gaat uitgebreid in op de vitalisering van de varkenshouderij, die ervoor moet zorgen dat de varkenshouderij zich meer op de markt oriënteert en de keten versterkt. Het kabinet maakt zich met de sector sterk voor het vinden van nieuwe afzetmarkten.

Of registreer je om te kunnen reageren.