Home

Nieuws 1 reactie

EU bezorgd over fijnstof, ammoniak en waterkwaliteit

Nederland moet werk maken van de vermindering van de uitstoot van fijnstof en de verbetering van de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit.

Dat stelt de Europese Commissie in het aan Nederland gewijde landenrapport over de uitvoering van het (Europese) milieubeleid.

De Europese Commissie heeft over 28 lidstaten een rapport uitgebracht. Nederland komt daar niet overdreven goed of slecht uit. De Europese Commissie stelt dat Nederland op veel fronten vooruitgang boekt en op sommige punten ook voorop loopt.

Knelpunten

"Nederland is sinds lange tijd een koploper op het gebied van milieubeleid, zowel wat betreft de aanpak van de milieubelasting, als het organiseren van een doeltreffend milieubeheer in samenwerking met regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld", aldus de Europese Commissie. Toch noemt de Europese Commissie een aantal knelpunten, zoals te hoge concentraties voedingsstoffen in oppervlaktewater, de te hoge concentraties stikstofdioxide en ozon in de lucht en de verbetering van de instandhouding van de beschermde natuurgebieden (Natura2000).

Vermesting van oppervlaktewater

Europabreed is de vermesting van oppervlaktewater een probleem dat wordt aangekaart. Als veroorzakers worden in het algemeen de industrie en de landbouw aangewezen. De druk op biodiversiteit ontstaat zowel door verstedelijking als intensivering van de landbouw, aldus de Europabrede inventarisatie.

Nederland wordt samen met Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje en Finland aangesproken op de vermindering van de ammoniakemissie. Vermindering van fijnstof (energiebedrijven, verwarming, transport en landbouw) is voor praktisch alle lidstaten een aandachtspunt. Dat geldt ook voor de naleving van de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn (pdf, 1,15 MB) en het voorkomen van watervervuiling vanuit de landbouw; 23 lidstaten worden daarop door de Europese Commissie aangesproken.

Eén reactie

  • jan doedel

    Daar gaan we weer nog regels om de boeren de nek om te draaien.

Of registreer je om te kunnen reageren.