Home

Nieuws 2 reacties

BASF zet in op satellietbeelden voor boeren

BASF en de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) onderzoeken of satellietgegevens voor de landbouw inzetbaar zijn.

BASF levert binnen het project Agronomische Knowhow veldgegevens en feedback van boeren. De ESA levert foto’s en data van haar Sentinel-satellieten, die onder meer klimaat, bodem en gewasgroei monitoren.

De organisaties willen in de toekomst met de gegevens boeren adviseren over bijvoorbeeld het tijdig zaaien of oogsten en efficiënt gebruik van water, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en landbouwmachines. Het gebruik van real time satellietgegevens kan de boer en milieu winst opleveren, aldus Josef Aschbacher, die directeur is van ESA’s Copernicus-programma.

Vanuit ruimte kijken naar gewasgroei en wateroppervlak

Binnen het Copernicus-programma wordt de aarde vanuit de ruimte geobserveerd. Momenteel is het werk opgedeeld in 6 missies. In het geval van missie 2 worden onder meer foto’s van gewasgroei en de omvang van het wateroppervlakte gemaakt en geanalyseerd. Een eerste satelliet werd in 2015 gelanceerd en in maart 2017 volgt een tweede satelliet.

Het gebruik van satellietgegevens is niet zo eenvoudig. In 2010 richtte oud-Philips-directeur Frans Bastiaanssen het bedrijf Basfood op met als doel met satellietgegevens de landbouw te bedienen. Het bedrijf werd eind vorig jaar failliet verklaard. Een belangrijk probleem bleek dat bij bewolking de data soms een tijdlang niet up-to-date zijn. Ook bleek de dienst veel te duur voor gewone boeren; maar vanuit bijvoorbeeld de aardappelindustrie was er wel interesse.

De satellietdienst bleek ook veel te duur voor gewone boeren; maar vanuit bijvoorbeeld de aardappelindustrie was er wel interesse.

‘Big data’ bij BASF

BASF heeft net als concurrenten als Bayer en Monsanto al een ‘Big Data’-programma. Het is een managementsysteem waarbij gewerkt wordt met weer- en bodemgegevens. Het idee is dat boeren door het verzamelen, combineren en analyseren van grote stromen data meer, goedkoper of duurzamer kunnen produceren.

Nieuwe groene revolutie met precisielandbouw?

Eurocommissaris Phil Hogan (landbouw) denkt dat ‘precisielandbouw’ een nieuwe groene revolutie kan betekenen. De eerste groene revolutie bestond uit het toenemende gebruik van kunstmest, veredelde zaden en pesticiden.

Laatste reacties

  • Jan-Zonderland

    Big brother is watching you. Boer pas op uw kippen.

  • el

    Alles onder controle!

Of registreer je om te kunnen reageren.