Home

Nieuws

€1 miljoen voor innovatie Flevolandse landbouw

De provincie Flevoland trekt €1 miljoen uit voor innovatie en modernisering van het agrarisch bedrijf.

De subsidieregeling maakt deel uit van het Europese plattelandsonwikkelingsprogramma.

De subsidieregeling compenseert 40% van de kosten. Het subsidiebedrag moet minimaal uitkomen op €25.000 en kan niet hoger zijn dan €100.000.

De subsidie kan worden gebruikt voor investeringen in onroerend goed, nieuwe machines, installaties en goederen. Ook kan het worden gebruikt voor kosten voor advies of bouwontwerpen, haalbaarheidsstudies, nieuwe computersoftware, of de ontwikkeling van octrooien. Voorwaarde is dat kan worden aangetoond dat de investering bijdraagt aan agrarische innovatie.

Aanvraagperiode van 20 februari tot 31 maart

Gedeputeerde zegt in een persverklaring dat stimulering van de agrarische sector in Flevoland nodig is om de vooraanstaande positie te kunnen handhaven. De aanvraagperiode voor de regeling loopt van 20 februari tot 31 maart. De verwerking en beoordeling van de aanvragen zal een klein half jaar in beslag nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.