Home

Nieuws

Wereldbank prijst nieuwe impulsen in EU-landbouwbeleid

Het Europees landbouwbeleid is een succes. Maar de EU kan niet op haar lauweren gaan rusten, zegt de Wereldbank. Nieuwe actie is nodig.

Het Europees landbouwbeleid is een succesverhaal, dat als voorbeeld kan dienen voor de rest van de wereld. Dat stelt de Wereldbank in een rapport dat maandag is gepresenteerd tijdens de Agriculture Outlook conferentie in Brussel.

Het Europees landbouwbeleid draagt bij aan de inkomenspositie van boeren en heeft ook geleid tot een verkleining van de kloof tussen de inkomens van de landbouw en de inkomens in andere sectoren. Desalniettemin is er nog steeds een fors verschil in gemiddelde inkomens, ten nadele van de boeren.

Welvaart

Daar komt nog bij dat het gemeenschappelijke landbouwbeleid in veel van de Europese lidstaten heeft geleid tot een vergroting van de welvaart in plattelandsgebieden: “landbouw is niet langer geassocieerd met armoede”, aldus de Wereldbank in zijn rapport.

Uitstoot broeikasgas

Directeur Jürgen Vögele van de Wereldbank zegt dat de hele wereld naar de Europese Unie kijkt als het gaan om de aanpak van het landbouwbeleid op verschillende terreinen. Het gaat niet alleen om de landbouwinkomens. Ook de vermindering van de broeikasgasuitstoot, de aanpak van voedselgerelateerde ziektes, efficiënt water- en energiegebruik horen daarbij.

Gebruik van minder water

Volgens Vögele kan de Europese Unie een concurrentievoordeel bewerkstelligen door met minder grondstoffen minder water en minder energie meer producten te produceren met een lagere ecologische voedselafdruk. “U bent er in geslaagd de broeikasuitstoot te verminderen met 20% en tegelijkertijd de productie met 10% te verhogen. Ik ken daarvan geen ander voorbeeld in de wereld. Daar moet u trots op zijn”, aldus Vögele, die zegt dat in andere landen de tendens juist omgekeerd is: bij een hogere productie een hogere broeikasgasuitstoot. “De landbouw zorgt wereldwijd voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen. In Europa is dat 10%, dus de rest kan wat van u leren.”

‘Wat gisteren nog onmogelijk was, is morgen gewoon’

Nieuwe technieken

De Wereldbank zegt dat nieuwe technieken moeten worden ingezet om de voedselproductie te verbeteren. Vögele bepleit intensiever gebruik van gegevens die satellieten dag in, dag uit vergaren. De beschikbaarheid van data over verdamping, uitstoot, gewasgroei neemt per dag toe. “Wat gisteren nog onmogelijk was, is morgen gewoon”, aldus Vögele.

Ondervoeding en obesitas

Een van de punten waar Vögele zich zorgen over maakt is de aandacht voor voedselgerelateerde ziekten. Ongeveer de helft van de wereldbevolking lijdt aan ondervoeding of aan obesitas. Dat is een angstwekkend probleem, aldus Vögele. Hij zegt dat de Europese Unie daar in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid meer aandacht aan moet schenken. “De kosten van niet-besmettelijke ziektes exploderen. Dit is veel erger dan ziektes als aids of malaria waar we het eerder over hadden. Als u zoveel geld investeert in het voedselsysteem – houd dan ook rekening met hoe mensen zich voeden. Daar is nog heel veel te doen.”

Meepraten over precisielandbouw? Meld je aan voor de Facebook-groep van NPPL

Of registreer je om te kunnen reageren.