Home

Nieuws

Voedselprijsindex FAO lager door mondiale daling zuivelprijs

De voedselprijsindex van het FAO is licht gedaald vergeleken met oktober. Maandelijks bekijkt de voedsel- en landbouworganisatie van de VN de wereldwijde voedselprijzen.

De daling van de wereldwijde zuivelprijs zorgt voor de algemene daling.

Stijging in de indexen voor suiker en plantaardige olie werd gecompenseerd door de daling in de zuivelsector. De prijzen van graan en vleesproducten bleven nagenoeg gelijk. De gemiddelde voedselprijs is momenteel iets hoger (2,3%) dan vorig jaar november.

De daling van de wereldwijde zuivelprijzen is mede te danken aan de Europese Unie. Het aanhouden van voorraden mageremelkpoeder door de EU houdt de prijs hiervan kunstmatig laag. Daarnaast stabiliseert het melkaanbod wereldwijd, dit drukt de prijzen.

Graan is sinds augustus een stabiele factor, vraag en aanbod hiervan lijken redelijk in balans te zijn. Over het algemeen zijn de vleesprijzen ook redelijk stabiel. De prijzen voor varkensvlees maken al drie maanden een daling door; het aanbod op de exportmarkt is groot, hoewel de import daarvan langzaam verloopt. Ditzelfde beeld is te zien bij schapenvlees, hiervan wordt veel aangeboden vanuit Oceanië. In deze regio stokt het aanbod aan rundvlees op de spotmarkt, wat de prijs laat stijgen.

De suikerprijs is een stuk lager dan in dezelfde periode vorig jaar, maar stijgt nu voorzichtig, door een verminderd aanbod. Braziliaanse suikerboeren kiezen ervoor om hun suikerriet te gebruiken voor de productie van ethanol, nu de olieprijzen relatief hoog zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.