Home

Nieuws 3 reacties

Veldleeuwerik wil klimaatneutraal boeren in 2028

Stichting Veldleeuwerik heeft een nieuwe ambitie geformuleerd: binnen 10 jaar klimaatneutraal boeren met 0% emissie. Het verduurzamingsinitiatief gaat van dit doel jaarlijks de voortgang meten bij alle deelnemers.

De ambitie om klimaatneutraal te boeren, is door Veldleeuwerik vertaald in concrete doelstellingen voor bodem, gewasbescherming en biodiversiteit. De voortgang op deze thema’s wordt jaarlijks gemonitord door te beginnen met nulmetingen.

Voortgang registreren

Zo wil Veldleeuwerik de voortgang van de optimalisatie van bodemstructuur en organischestofgehalte registreren door vooraf op perceelniveau de waarden te meten en de bodemconditiescore te bepalen.

De CO2-balans op bedrijfsniveau moet naar 0, vindt Veldleeuwerik. Om hiervan de vorderingen in beeld te krijgen, wordt jaarlijks per bedrijf een CO2-voetafdruk bepaald. Elk bedrijf werkt hier op zijn eigen manier aan.

Ook maken Veldleeuweriktelers jaarlijks een gewasbeschermingsplan op basis van IPM (integrated pest management). De emissie en afspoeling naar bodem, lucht en water en de milieubelastingpunten worden vastgelegd. Datzelfde geldt voor insectvriendelijke en biodiversiteitstimulerende maatregelen op erf, perceel, bedrijf en regio. Bovendien leggen de telers akkerranden en/of groenbemesters aan.

Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

Teeltregistratiesystemen

Veldleeuwerik-directeur Hedwig Boerrigter geeft aan dat de ‘dragende telers’, de vertegenwoordigers van de 39 regiogroepen, overtuigd zijn van deze nieuwe aanpak. “Het geeft gehoor aan de vraag om transparantie, om kwantiteit naast kwaliteit.”

De bestaande teeltregistratiesystemen, zoals Unitip, zijn een goede methode om te monitoren wat deelnemers doen, ziet Boerrigter. “Dat voorkomt allerlei extra handelingen. Telers moeten ons toestemming geven om de data hiervoor uit de bestaande systemen te verzamelen. In januari gaan we bij de groepen op bezoek, leggen we ons plan uit en stellen we deze methode voor.”

Telers die in 2028 niet klimaatneutraal zijn, worden niet gestraft. “Nee, zo werkt Veldleeuwerik niet. Als je eisen wilt stellen, moet er een verdienmodel tegenover staan en zo ver zijn we nog niet. Ik ga ervan uit dat telers gemotiveerd zijn om hier hun schouders onder te zetten en dat ze elkaar ook motiveren.”

Laatste reacties

 • alco1

  Neutraal boeren doen we al. We staan zelfs aan de positieve kant.
  Maar stichting Veldleeuwerik bedoelt dat we zelf niets meer mogen uitstoten, maar met ons land alle luxe van de burger moeten opvangen.

 • boer drenth

  Het is gewoon de zotheid ten top . Wij moeten ons voor de hele gemeenschap verantwoorden. Andere sectoren doen niets voor het melieu.

 • moi !

  Als we willen doorboeren zullen we wel moeten. Om die reden kunnen we ons er maar beter mee bemoeien. Zodat we duidelijkheid krijgen . Dan zijn we beter gemotiveerd. Hoewel 10 jaar wel heel snel is.

Of registreer je om te kunnen reageren.