Home

Nieuws 8 reacties

Schouten wil meer ambitie in nieuw GLB

Boeren verdienen een sterke positie in de keten en een eerlijke prijs die de kosten die ze maken voor milieu en dierenwelzijn weerspiegelt.

Die boodschap gaf minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dinsdag af aan haar collega’s tijdens een ministersbijeenkomst over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Schouten was – met een aantal Europese collega’s en Europees landbouwcommissaris Phil Hogan uitgenodigd door de Franse landbouwminister Stéphane Travert.

Het nieuwe landbouwbeleid moet boeren de mogelijkheid geven samen op te trekken in prijsonderhandelingen, vindt Schouten. Zij sluit daarbij nauw aan bij de Franse opvattingen (zie kader Fransen pleiten weer voor sterk GLB met veel instrumenten). De aanpassingen die onlangs zijn gemaakt om de positie van de boeren te versterken, zijn onvoldoende, meent de minister.

Risico’s voor boeren afdekken

Minister Schouten meent dat het landbouwbeleid ook meer handvatten moet bieden aan boeren om de risico’s van oogstverliezen, plagen en ziekten af te dekken. Dat kun je niet alleen aan de markt overlaten, zegt Schouten. “We moeten verplichte risicospreiding in sommige gebieden overwegen, evenals overheidsondersteuning – op zo’n manier dat boeren deelnemen in een basis-vangnet, dat zorgvuldig is opgezet om geen belastinggeld te verspillen en evenmin de concurrentieregels te overtreden.”

Hervorming directe steun nodig

Daarvoor is volgens de minister nodig dat er een hervorming komt van de klassieke directe landbouwsteun, naar een meer gerichte vorm van steun gekoppeld aan maatschappelijke wensen die niet vanuit de markt worden gerealiseerd, zoals inspelen op klimaatverandering, milieudiensten, biodiversiteit bewaren en beschermen en het landschap behouden.

Fransen pleiten weer voor sterk GLB met veel instrumenten

De Franse minister voor landbouw Stéphane Travert heeft opnieuw gepleit voor een krachtig Europees landbouwbeleid GLB. Dat moet voldoende instrumenten omvatten, met name voor marktbeheersing en crisisbestrijding, om de boeren een adequaat inkomen te bieden. Travert is verder tegen het idee dat de lidstaten een eigen bijdrage leveren aan de directe inkomenssteun.

De minister hield zijn pleidooi in een afsluitende speech van een grote ministersconferentie in Parijs over de toekomst van het GLB waar ook minister Schouten en enkele andere collega’s uit EU-landen alsmede landbouwcommissaris Hogan aanwezig waren.

Stéphane Travert (links) en Phil Hogan. - Foto: ANP
Stéphane Travert (links) en Phil Hogan. - Foto: ANP

De conferentie besprak in een aantal ‘rondetafels’ verschillende aspecten van dat GLB. “Daarbij is onder meer benadrukt dat de instrumenten van het GLB volop ingezet moeten worden ten gunste van het structureren van de verschillende landbouwsectoren en de economische organisatie van de agrarische wereld. We moeten nog veel verder gaan met onze voorstellen voor die instrumenten om de hergroepering van het agrarische aanbod en de onderhandelingsmacht van de organisaties te versterken.”

“De discussie heeft duidelijk gemaakt dat het toekomstige GLB permanente economische steun moet bieden voor de structurering van de sectoren teneinde de boeren een adequate beloning te garanderen,” aldus de minister.

Sterker inzetten op crisisbeheersing

Bovendien was de conferentie het er, in de visie van Travert, over eens dat het GLB ook sterker moet inzetten op crisisbeheersing. “De landbouw is een specifieke economische activiteit die zich moet inpassen in een globaliserende wereld. Ze is dus onderworpen aan een toenemend aantal risico’s, zowel economisch als wat gezondheid en klimaat betreft.” Wat de Fransen betreft wordt compensatie voor crisissituaties zowel geboden via directe betalingen als via instrumenten als verzekeringen of gezamenlijke fondsen.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Citaat: "Minister Schouten meent dat het landbouwbeleid ook meer handvatten moet bieden aan boeren om de risico’s van oogstverliezen, plagen en ziekten af te dekken."
  Oogstverliezen, plagen en ziekten, Boeren hebben hier al generaties mee te maken en kunnen daar mee omgaan. Met het onheil dat vanuit Den Haag en Brussel over je heen wordt gestort daar kan niemand aan wennen.

 • fietskip

  Klopt Kelholt,
  Op dit moment zijn de overheden de grootste "vijanden" van de landbouw.

 • veelust

  Mee eens Kelholt, het zou niet verkeerd zijn als er vanuit Brussel extra handvaten gegeven worden om de risico's vanuit de overheid op te vangen.misschien moet er vanuit Brussel ook eens wat meer toezicht zijn op onze overheid zijn of deze wel de wetgeving op orde heeft en niet te veel onnodige regeltjes en vooral kostenverhogende regeltjes oplegt.Vorig jaar kreeg Nederland al een berisping vanwege het gezeur met een te brede bloemenrand , onnodig en kostenverhogend gezeur.

 • Tinus1

  Ben blij met het toch wel heel andere geluid als voorgaande jaren . De insteek is positief en dat is het halve werk! Daarbij zijn de risico 's er altijd geweest; maar door de steeds grotere omvang worden ze steeds groter! En zeker de jonge boeren kunnen dit niet dragen!

 • Flepke

  Door een ouderwetse smid gemaakte handvatten voor politiek gestuntel .
  kom maar op. Voor de Haagse politiek maar ook voor die uit Brussel

 • jehanvankroaks

  het geluid kan wel anders zijn dan voorgaande jaren, maar ik voorzie weinig tot geen verandering in de politieke mentaliteit tav de landbouw.

  hieronder het voorbeeld:
  <>|boerderij_vandaag|2017-12-20|Kamer_wil_geen_schadevergoeding_voor_fipronil

  <>

  Waar is de steun van de Nederlandse politiek/overheid mbt de door fipronil getroffen bedrijven ????????????????????????????
  De SGP, PVV, Forum voor Democratie en 50Plus waren de enigen die er in ieder geval serieus naar wilden kijken of en hoe de door de fipronil getroffen bedrijven konden worden ondersteund.

  Onthoud bij een volgende verkiezing dit soort dingen !!!
  en reken de politieke partijen af, niet op datgene wat ze beloven........ maar op wat ze waarmaken.

 • mtseshuis

  Eerst zien dan geloven, op cruciale momenten geeft de overheid (ook Schouten!) niet thuis! Zie Fipronil, zie Fosfaatrechten, zie... etc etc

 • wilcovanlaar1

  Laten we dan toch maar weer op Dijkgraaf stemmen !

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.