Home

Nieuws 7 reacties

Schouten: verlagen sterfte jonge dieren niet via wet regelen

Minister Carola Schouten (landbouw) vindt dat het verlagen van de sterftecijfers in de veehouderij niet met een nationale wettelijke norm kan worden geregeld.

Ze vindt het vooral belangrijk dat de sector in deze discussie zelf aan de slag gaat om te kijken welke verbeteringen mogelijk zijn om de sterfte te verminderen. “Cruciaal is dat we met elkaar draagvlak organiseren voor de maatregelen die genomen moeten worden”, schrijft Schouten in reactie op Kamervragen van de SP aan de Tweede Kamer. Vanuit de sectoren zijn er diverse initiatieven om de sterfte te verlagen.

Ze vindt hoge sterftecijfers zorgelijk. “Dat dieren voortijdig sterven, is helaas niet helemaal te voorkomen. Zelfs bij de beste zorg sterven er jonge dieren, net als in de natuur. De hoogte van de sterftecijfers is echter wel een punt van aandacht”, schrijft de minister.

Schouten: veehouders kunnen van elkaar leren

Ze wijst erop dat de omvang en oorzaak voor sterfte in de eerste levensmaanden divers zijn en verschillen per diercategorie en per houderijsysteem, maar ook tussen bedrijven. ”De grote verschillen tussen ondernemers laat zien dat er mogelijkheden zijn om sterfte onder jonge dieren te beperken en dat binnen de sectoren ondernemers nog veel van elkaar kunnen leren, zowel als het gaat om management en houderijsysteem als om de intrinsieke motivatie om de zorg voor dieren op een maximaal niveau te brengen en te houden”, aldus Schouten.

Uit I&R-geit blijkt een sterfte onder geitenlammeren van circa 16%, bij kalveren wordt volgens het I&R-systeem 8,4% dood geboren en 7,4% sterft net na de geboorte. Bij biggen ligt het sterftepercentage op 14. Volgens welzijnsorganisatie Wakker Dier zijn deze cijfers hoger.

Laatste reacties

 • boergert

  Net als in de natuur? hoeveel jonge dieren sterven er in de natuur eigenlijk?

 • Flepke

  In de natuur.... denk 40% en bij kudde dieren zal dit nog hoger liggen.

 • farmerbn

  Een geluk voor de gangbare boeren is dat bij hun bio-collega's de sterftecijfers veel hoger liggen. Bioboeren zijn de knuffelboeren dus die zullen ze niet aanpakken. Als je dus beter scoort dan die bioboeren, zit je safe.

 • boer a

  Hoe is het met de sterfte van, niet alleen jonge dieren, in de "natuur" van de Oostvaardersplassen? In feite is dat een grote weide met een hek erom en laat men de dieren aan hun lot over.
  1 op de 3 overleeft de winter niet !!

 • Bolder01

  In de oostvaderplas sterven zelfs volwassen dieren voortijdig MAAK JE DAAR maar druk om

 • koestal

  Wakker Dier heeft altijd andere cijfers,ze zijn overal aanwezig en slapen niet,ze zijn altijd wakker. Een boer wil ook nog wel eens slapen.

 • @Boergert en Flepke. In de natuur sterven er net zoveel dieren als er geboren worden. Ik denk ongeveer 80% in het eerste levensjaar. Soms zijn de omstandigheden gunstig en sterven er minder dan er geboren worden. Dan heb je uitbreiding van het aantal. Maar vroeger of later keert de wal het schip. Wat de meeste dieren vrienden echter uit het oog verliezen is de manier waarop de dieren in de natuur aan het einde komen. Dat is op 99,9% een echte lijdensweg. De vos is zo'n leuk dier. Vergeten echter hoeveel ellende de vos veroorzaakt bij zijn prooi. Bijv het ouderdier wordt gevangen en de jongen sterven door uithongeren.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.