Home

Nieuws

Rabobank: Blockchain biedt grote kansen in agrifoodsector

Blockchains kunnen een grote rol gaan spelen in de agrifoodsector.

Bedrijven die succesvol willen blijven in de voedselketen, moeten opties gaan verkennen om deel te nemen in blockchainactiviteiten. Dit zegt Rabobank in het rapport ‘Blockchain: The Trigger for Disruption in the Food Value Chain’.

Blockchain: zo werkt het

Het idee van blockchaintechnologie is dat alle betrokkenen in een bepaalde keten een zelfde overzicht hebben van alle transacties die plaatsvinden in die keten. Alle transacties uit het verleden krijgen een bepaalde code en dit kan niet veranderd worden. Alle nieuwe transacties moeten eerst worden goedgekeurd door alle betrokken partijen. Wanneer één van de overzichten van transacties niet meer klopt met de andere overzichten, wordt dit direct herkend en wordt een nieuwe transactie niet goedgekeurd. Op deze manier is een tussenpersoon als een bank niet nodig om transacties goed te keuren.

De voordelen van blockchains

De blockchaintechnologie kan van grote invloed gaan zijn op de manier waarop bedrijven in de voedselketen met elkaar communiceren. De 3 voordelen van blockchains die Rabobank noemt, zijn:

  • lagere kosten
  • hogere transparantie
  • en nieuwe zakelijke kansen.

De veranderingen die deze voordelen teweegbrengen zijn nieuwe manieren van financieren, verhoogde efficiency in de keten en een betere (concurrentie)positie voor kleinere bedrijven.

Voorwaarden voor succesvolle blockchains

Er zijn echter wel twee voorwaarden die de Rabobank stelt om blockchains succesvol te maken. Ten eerste moeten processen binnen en tussen bedrijven gedigitaliseerd en gestandaardiseerd worden en ten tweede moet er brede deelneming onder belanghebbenden in de keten zijn.

Door de zichtbaarheid van alle stromen is het mogelijk om nieuwe financieringsvormen te creeëren. Rabobank noemt in zijn rapport de zuivelsector als voorbeeld. In plaats van financiering per bedrijf vindt er dan een verandering plaats naar financiering per bedrijfsmiddel. Een praktisch voorbeeld is het financieren van melkkoeien door de melkverwerkers. Melkverwerkers zijn hierdoor verzekerd van een melkaanvoer en moderne technologie maakt het dan mogelijk elke individuele koe te volgen voor gezondheid en productiviteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.