Home

Nieuws

OCI-Nitrogen gaat grote biogasinstallatie bouwen

Kunstmestfabrikant OCI Nitrogen ontwikkelt samen met Re-N Technology een grootschalige biogasinstallatie op industrieterrein Chemelot in Geleen. Onder de naam Zitta®Biogas Chemelot moet de installatie een grote bijdrage gaan leveren aan het oplossen van het mestoverschot in Nederland.

Tegelijkertijd wordt het productieproces van OCI Nitrogen verduurzaamd. Dat meldt het bedrijf begin december.

De biogasinstallatie gaat ongeveer 700.000 ton mest verwerken, waarmee ruim 40 miljoen kubieke meter biogas kan worden geproduceerd. Dit staat gelijk aan het aardgasverbruik van 25.000 huishoudens. Door gebruik te maken van de restwarmte op Chemelot is de efficiëntie van de installatie volgens OCI significant hoger dan die van conventionele biogasinstallaties.

Milieubelasting minimaliseren

De installatie verwerkt varkensmest die wordt omgezet naar biogas, gedroogde mestkorrels en zuiver water. De mest wordt zo vers mogelijk verwerkt. Dat moet de milieubelasting door uitstoot van methaan en ammoniak in de omgeving van boerenbedrijven, minimaliseren.

Het biogas wordt ingezet voor de kunstmestproductie van OCI Nitrogen. Reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels. In totaal gaat het om 4,5 miljoen kilo fosfaat die wordt omgezet naar droge meststof voor export. Tevens wordt ongeveer 2 miljoen kilo stikstof gevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

Biogasinstallatie in 2020 in bedrijf

De Provincie Limburg heeft inmiddels de omgevingsvergunning verleend. Daaraan voorafgaand is met een afvaardiging van omwonenden gesproken over het voorgenomen project. De haalbaarheid is onder andere afhankelijk van een subsidie op basis van de Stimulering Duurzame Energie (SDE+) van RVO.nl. De planning is om de biogasinstallatie in 2020 in bedrijf te hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.