Home

Nieuws 7 reactieslaatste update:22 dec 2017

Nog geen luid applaus voor aanpak mestfraude

De aanpak van mestfraude door de sector en minister Carola Schouten wordt nog niet met luid applaus ontvangen. Oppositiepartijen zijn kritisch. Sectororganisaties zijn positief dat er stappen gezet gaan worden.

GroenLinks: aanpak te vrijblijvend

Rik Grashoff van GroenLinks vindt de aanpak te vrijblijvend. Hoewel hij positief is over de certificering, mist hij de stok achter de deur van de minister om deze certificering verplicht te stellen. “Hiermee pak je de free-riders niet aan”, zegt hij.

GroenLinks vindt dat de overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen en de controle en handhaving moet opschalen. De voltallige oppositie steunde eerder al een motie op dit punt. “Het is alarmerend dat ook de NVWA constateert dat het sectorplan de fraudeprikkel niet weg neemt.”

SP: overheid moet mestfraude aanpakken

SP is positief dat de sector maatregelen wil nemen, maar vindt nog steeds dat de overheid de aangewezen instantie is om de mestfraude aan te pakken. Frank Futselaar wil de oorzaak van mestfraude, de potentiële hoge opbrengsten en lage pakkans, fundamenteel aanpakken. “Het plan van de sector, hoe sympathiek ook op sommige punten, geeft hier niet direct een antwoord op”, zegt hij.

SGP: kijk naar effect onnauwkeurige monstername

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf vindt het goed dat de sectororganisaties er bovenop zitten. “Ik vind wel dat de overheid ook de hand in eigen boezem moet steken. Minister en NVWA roepen de sector op om fraudevermoedens te melden. Prima, maar ik hoor vanuit de sector juist dat de afgelopen jaren dergelijke vermoedens wel zijn gemeld maar te vaak niet door de NVWA werden opgepakt. Zo werkt het natuurlijk niet.” Ook wil de SGP dat er beter wordt gekeken naar het effect van onnauwkeurige monsternames. “Goedwillende varkenshouders lopen hierdoor regelmatig aan tegen het feit dat ze op papier fosfaat in de mestkelder hebben zitten, terwijl daar in de praktijk nauwelijks mest meer in zit”, zegt Dijkgraaf.

VVD: overheid moet wetgeving minder complex maken

VVD noemt het plan van aanpak mestfraude een belangrijke stap om mestfraude tegen te gaan. “Fraudeurs moeten worden aangepakt. Niet alleen omdat zij zich niet aan de wet houden, maar ook omdat zij het voor de hele sector verpesten”, zegt Helma Lodders. Ze vindt dat de overheid verantwoordelijk is om de wetgeving minder complex te maken. “En de druk moet van de mestmarkt. Voldoende mestverwerkingscapaciteit is daarin cruciaal”, aldus Lodders. Ze wijst erop dat naast initiatieven vanuit de sector de vergunningverlening hierbij een belangrijke rol speelt. “Daar zijn de lokale en provinciale overheden aan zet.”

CDA: rotte appels hard aanpakken

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vindt het goed dat de minister snel actie onderneemt. “Ik wil voorkomen dat de boeren over één kam worden geschoren. De rotte appels moeten hard worden aangepakt. Daar moet de minister nu voor gaan zorgen”, aldus Geurts.

Rabobank: goed dat keten fraude gezamenlijk aanpakt

Ruud Huirne, directeur Food & Agri Rabobank: “De Rabobank is een belangrijke partner in alle ketens in food en agri en wil voor een eerlijke en transparante sector staan. Het is aan de hele sector om fraudegedrag te weren. De Rabobank zal hiertoe de middelen inzetten waarover zij al beschikt en daarbij gebruikmaken van de gedragscode die de keten zelf gaat hanteren. Het is goed dat er nu een actieplan is waarmee partijen in de hele keten gezamenlijk laten zien dat zij de problemen willen aanpakken.”

Cumela wil gelijk speelveld

Jaap Uenk, voorzitter van Cumela Nederland, benadrukt dat zijn organisatie een gelijk speelveld wil voor alle partijen en dat de certificering gaat gelden voor alle intermediairs. “We hebben de kans gekregen om met een goede aanpak te komen en die moeten we benutten. Dat gaat een hele kluif worden maar ik ben vol vertrouwen dat het met deze aanpak gaat lukken.”

POV: plan mag niet leiden tot kostenverhoging

POV-voorzitter Ingrid Jansen is positief. “De kracht van dit plan is de integrale aanpak van bedrijfsleven en overheid om te komen tot vermindering van fraude.” POV benadrukt dat bij het plan van aanpak rekening wordt gehouden met de huidige problematiek rondom mineralenverantwoording. Ook vindt POV dat het plan niet mag leiden tot kostenverhoging voor varkenshouders.

LTO: sector is als eerste aan zet

Claude van Dongen van LTO Nederland vindt dat de sector nu als eerste aan zet is. Hij benadrukt dat boeren verantwoordelijk zijn voor de aan- en afvoer van mineralen op het bedrijf. “En daar spreken we onze collega’s en elkaar op aan en ook onze partners in de transportketen. We markeren dit moment. We hebben er alle belang bij dat fraude niet langer aan ons kleeft”, zegt hij.

NMV geeft plan vordeel van de twijfel

Melkveehouders vakbond NMV was niet betrokken bij het plan van aanpak en wil het eerst goed bekijken. “Het is in ieder geval beter dat er nu iets gebeurt en we geven het plan het voordeel van de twijfel”, aldus voorzitter Harm Wiegersma. De NMV wordt graag betrokken bij de uitvoering en verdere invulling van de aanpak om mestfraude aan te pakken.

BMF wil meer controles en strengere straffen

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is teleurgesteld in het plan. Zij vinden het onterecht dat fraudeurs niet worden aangepakt, maar ondernemers die volgens de regels werken een keurmerk krijgen. “Het plan biedt geen enkele garantie dat fraudeurs worden gestraft”, vindt BMF. De organisatie ziet liever meer controles en strengere straffen.

Laatste reacties

 • klein boertje

  alle hierboven genoemde partijen ik wens jullie gezond boerenverstand toe want dat mankeert er nog hier en daar nog wel eens aan

 • Schaap1975

  idd, wat zijn de vertegenwoordigers van de partijen toch weer goed bezig geweest. OH OH OH. Ik kan je wel zeggen dat de 2 dichts bijzijnde boeren van mij alle 2 op zeer grote schaal frauderen. En jawel hoor ze zijn beide LTO bestuurders, Zijn beide aangesloten bij de POV, de loonwerkers en transporteurs welke er werken zijn aangesloten bij cumela en hebben beide een zeer grote financiering bij de Rabobank. Gaat er aan deze bedrijven iets gedaan worden??? Nou Echt niet. Want het is al jaren zo en let maar op het gaat in 2018 weer net zo als voorgaande jaren. Sjonge jonge. Wat een waardeloos iets wat er bedacht is, EEN KEURMERK. zucht.......

 • mtseshuis

  Wat een kansloos verhaal weer...

 • Gat

  Overheid is bang om zelf maatregelen te nemen. Ze zitten zelf ook met hun rioolslib van de bevolking. Mineralenconcentraat noemen ze het maar gemend met varkensmest.

 • koestal

  Zuid-Holland heeft het hoogste fosfaatgehalte in het oppervlakte water,dit komt niet van de boeren maar van de rioolzuiveringsinstallaties die onvoldoende capaciteit hebben door de hoge bevolkingsdichtheid in Zuid-Holland,maar de ambtenaren en politici wijzen gemakshalve maar naar de boeren,dit komt hun beter uit.

 • farmerbn

  Het zijn niet alleen de rioolzuiveringsinstallaties in de slappe grond van Zuid-Holland maar gewoon de riolering die lek is.

 • alco1

  Als ze eerst even goed in kaart brengen HOE er gefraudeerd wordt.
  Dan wordt alles veel duidelijker.
  Ik zag warempel een tv interview met Carola Schouten waar de 30 %fraudegevallen ( waar ook de boeren onder vallen die vergeten zijn om een kruisje te zetten of ze de subsidie wilden ontvangen) zonder tegenspraak werd veranderd in dat er 30 % teveel mest op het land kwam.
  Compleet idioterie dat leken hier over een mening mogen geven.
  En @Bennie en @xw.
  Dit is geen ontkenning, maar de realiteit.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.