Home

Nieuws

Nefyto: meer herbicide en fungicide, minder insecticide verkocht

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen daalt licht. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging Nefyto tot en met 2016.

Het gebruik van insecticiden daalt sterk, dat van herbiciden stijgt heel licht, dat van fungiciden stijgt fors. De vierde categorie, ‘overig’, vertoont gezien over de lange termijn een sterke daling.

Nefyto publiceert de cijfers onder druk van de milieubeweging, die hierover eerder dit jaar een rechtszaak won. De organisatie gaat niet in op het verzoek van Greenpeace om per middel verkoopcijfers te openbaren. Dat is volgens Nefyto strijdig met de mededingingswetgeving. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van 95% van de Nederlandse markt en uitgedrukt in kilo’s werkzame stof.

Minder insecticiden

De kleinste categorie bestaat uit insecticiden. Het gebruik hiervan neemt al sinds de jaren ‘90 af. Belangrijke oorzaak van de daling is de introductie van zaadbehandelingsmiddelen, waaronder neonicotinoïden. In de glastuinbouw is het gebruik van natuurlijke vijanden ingeburgerd. Hier gebeurt al 90% van de plaagbestrijding op deze manier.

Schouten: nu niet besluiten over neonics

Minister Carola Schouten wil meer duidelijkheid over de gevolgen van de aanscherping van regels voor neonicotinoïden. Als die duidelijkheid er niet tijdig is, zal ze geen oordeel geven over het plan van de Europese Commissie om de regels voor het gebruik aan te scherpen.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat verschillende lidstaten nog vragen hebben over de plannen van de Europese Commissie die er op neerkomen dat imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam alleen nog in kassen mogen worden gebruikt. Nederland heeft bij de Europese Commissie gevraagd rekening te houden met de risico’s van het gebruik van alternatieven voor de middelen.

Omdat er nog onderzoek in de pijplijn zit, vindt Schouten het nu prematuur om het voorstel over de aanscherping van de regels voor deze neonicotinoïden te bespreken.

Toenemende agressiviteit van phytophthora

Het gebruik van fungiciden is licht gestegen in de afgelopen jaren en sinds 1990 met een ongeveer een kwart. De belangrijkste oorzaak is de toenemende agressiviteit van phytophthora, aldus Nefyto.

Het gebruik van onkruidbestrijders neemt de laatste jaren ook weer toe. De huidig toegelaten middelen zijn specifieker dan die van 25 jaar geleden. Verklaring van de stijging zit onder meer in verandering van bouwplan: mais in plaats van gras en meer uien en bloembollen. Ook de klimaatverandering en resistentievorming spelen een rol.

De langetermijndaling in de categorie ‘overig’ komt vooral door het wegvallen van middelen tegen aaltjes. Overigens is er afgelopen jaren een kleine stijging in deze groep. Dat komt door gebruik van minerale olie als hulpstof bij herbiciden en door toenemend gebruik van groeiregulatoren zoals kiemremmers voor uien en aardappelen.

Meer biopesticiden

Opvallend is de sterke groei in biopesticiden, ofwel groene gewasbeschermingsmiddelen. De helft van alle aangevraagde toelatingen voor nieuwe middelen in de EU valt in deze categorie. In 1996 was dat nog minder dan 15%.

Factchecker

Nefyto maakt zich zorgen over het maatschappelijk klimaat rondom gewasbescherming. Om misverstanden uit de weg te ruimen is een speciale website gelanceerd: www.gbmfactchecker.nl. Hier wil de organisatie met behulp van openbare, neutrale informatie mythes ontzenuwen over chemie en over gewasbescherming.

Of registreer je om te kunnen reageren.