Home

Nieuws 2 reacties

Nederlands vlees scoort goed op duurzaamheid

De Nederlandse veehouderij heeft een hoog duurzaamheidsniveau. “Als je gaat vergelijken met andere landen dan scoort Nederlands vlees goed”, aldus Anne Hollander, onderzoeker van het RIVM.

Hollander zei dat na haar inleiding op het eerste COV Meat Cafe van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Donderdag 7 december was de CO2 footprint van vlees daar het thema.

Duurzaamheid breder dan meer of minder dieren

Volgens COV voorzitter Jos Goebbels moet het in de discussie over duurzaamheid niet steeds gaan over meer of minder dieren. “Je maakt heldere afspraken en daar moet je mee aan de slag. En dan moet je niet telkens de grenzen verleggen en regels aanpassen tijdens de wedstrijd”, aldus Goebbels. Hij benadrukte aan het eind van de bijeenkomst nog eens dat er ‘wel geld verdiend moet worden om te kunnen blijven innoveren.’

Nederlander eet relatief veel vlees

Anne Hollander presenteerde samen met haar collega Mirjam van de Kamp cijfers van het RIVM over vleesgebruik in Nederland en de gevolgen daarvan voor onder meer CO2 uitstoot (carbon footprint).

‘De discussie over duurzaamheid moet niet steeds gaan over meer of minder dieren’

Rode draad is dat er relatief veel vlees gegeten wordt in Nederland en dat een verschuiving naar meer plantaardig voedsel veel beter is voor de uitstoot van CO2 en andere duurzaamheidskenmerken. Gemiddeld ligt op een Nederlands bord 101 gram vlees per dag en dat is ruim boven het voedingsadvies dat nu neerkomt op 500 gram per week. Nederlanders eten gemiddeld 4 gram peulvruchten per dag, terwijl dat volgens het advies 19 gram zou moeten zijn. “Als met name mannen zich zouden houden aan de bekende schijf van 5 zou dat al duurzaamheidswinst geven”, aldus Hollander.

Nederlanders eten relatief veel vlees. - Foto: Mark Pasveer
Nederlanders eten relatief veel vlees. - Foto: Mark Pasveer

Vlees is luxe

Dat er duurzaamheidswinst te halen valt met minder vlees eten wordt algemeen erkend. Dat betoogde ook Theun Vellinga van Wageningen UR. Daarbij moet wel veel meer gekeken worden naar het systeem dat je wilt hanteren voor het voeden van mensen. “Als je gras wilt eten, ga je gang”, aldus Vellinga, “maar dan moet je ook kijken naar de streken waar alleen gras wil groeien. Minder vlees is beter blijkt uit diverse studies, maar daar denken mensen in bijvoorbeeld Afrika nog heel anders over. Die gaan meer vlees en zuivel eten, zodra ze dat kunnen. Vlees is een soort luxe. Het is lekker en leuk. De vraag moet dan ook zijn hoeveel luxe je je kunt en wilt veroorloven.”

Concurrentie met Nederlands keurmerk

Ook diverse vertegenwoordigers van Dierenbescherming en Natuur en Milieu waren op de bijeenkomst aanwezig. Marijke de Jong van de Dierenbescherming ging in op het uitbreiden van het Beter Leven Keurmerk met milieueisen en het uitrollen van Beter Leven naar andere landen.

‘Er moet geen goedkoper Spaans Beter Leven-varken op de Nederlandse markt komen’

Dat kan er echter toe leiden dat er concurrentie ontstaat uit landen met een lagere kostprijs. Daarover werden zorgen geuit door onder meer Hans Verhoeven, varkenshouder en mede-initiatief nemer van ‘Keten Duurzaam Varkensvlees.’ “Als je het Beter Leven Keurmerk exporteert, waar blijft dan het onderscheidend vermogen voor Nederlandse boeren die er aan meewerken?”, vroeg Verhoeven zich af. Wat hem betreft moet er geen goedkoper Spaans Beter Leven-varken op de Nederlandse markt komen.

Verspreiden van vee over landen niet beter

Daar denkt in ieder geval de Dierenbescherming anders over volgens Marijke de Jong. “Wij werken samen met organisaties in Duitsland, juist om te voorkomen dat er overal verschillende keurmerken gaan komen met verschillende voorwaarden. Concepten kunnen ook geëxporteerd worden.”

‘Verspreiden van vee naar allerlei landen is niet per definitie beter’

Karen Eilers van Natuur & Milieu wees er op dat de Nederlandse sector wel erg afhankelijk is van export, terwijl ‘de problemen hier zitten’. “We kunnen beter kennis exporteren, niet de productie”, aldus Natuur & Milieu.

Volgens Vellinga is het in ieder geval zaak om eerst goed na te denken over wat er gebeurt, als er alleen in Nederland minder dieren gehouden worden. “Concentratie in combinatie met een hoog kennisniveau heeft ook voordelen. Verspreiden van vee naar allerlei andere landen is niet per definitie beter”, aldus Vellinga.

Laatste reacties

  • mtseshuis

    Waarom gaan we toch steeds lopen zeuren over hoe duurzaam vlees en zuivel is, terwijl we mensen niet duidelijk kunnen maken dat ze dicht bij hun werk moeten gaan wonen. Of vermijden met het vliegtuig op vakantie te gaan...
    Vlees en zuivel zijn bijvoorbaat duurzaam omdat ze heel veel restproducten uit de (voedings)industrie en gras tot hoge waarde brengen! Hou toch eens op met die onzin

  • Atze11

    Alhoewel de focus die middag lag op de Carbon foot print voor vlees, was op één van de hand outs te zien dat de FAO aangaf dat wereldwijd de carbon foot print voor dierlijke producten 14,5 % is en dus 85,5 % voor de rest. In Nederland wordt door allerlei partijen alleen maar gesproken over de carbon foot print voor de dierlijke productie. Over de rest hoor je ze niet. Natuur en Milieu wil de Nederlander klaarblijkelijk niet op zijn vakantie of auto aanspreken.
    De voorgaande reactie heeft een terecht punt, dat eens stil gestaan zou moeten worden bij de overige factoren die 85,5 % van de carbon foot print veroorzaken.

Of registreer je om te kunnen reageren.