Home

Nieuws laatste update:3 jan 2018

Milieulijst 2018 bekendgemaakt

De Milieulijst 2018 is bekendgemaakt. Hierop staan investeringen die het milieu bevorderen waarmee fiscaal voordeel is te behalen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Milieulijst 2018 donderdag gepubliceerd. Nieuw voor boeren en tuinders op de lijst is het gebruik van CO2 als grondstof in de tuinbouw en maatregelen tegen erfafspoeling.

MIA en Vamil

Investeringen die op de lijst staan komen in aanmerking voor de Milieu investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor deze regelingen is in totaal € 139 miljoen beschikbaar.

Eerder was het voor agrariërs al mogelijk om dergelijke fiscale voordelen te behalen met duurzame investeringen voor bijvoorbeeld het beperken van de uitstoot in stallen.

Dergelijke maatregelen moeten bijdragen aan de klimaatdoelen in het regeerakkoord van het kabinet.

Maatlat Schoon Erf

Het verminderen van afspoeling van mest, urine, compost en gewasbeschermers wordt gemeten door de Maatlat Schoon Erf. Het hierbij behorende certificaat is een vereiste voor het gebruik maken van de fiscale voordelen MIA en Vamil. Een voorbeeld van zo’n maatregel is een gesloten systeem om machines schoon te maken of het schoonhouden van verharde veepaden.

Initiatief van Milieukeur

De Maatlat is een initiatief van Stichting Milieukeur (SMK). De organisatie heeft de criteria voor het bijbehorende certificaat bekendgemaakt. Ondernemers met een rundveehouderij, schapenhouderij, geitenhouderij, akkerbouwbedrijf of vollegrondsgroenteteelt kunnen hun erf laten certificeren.

Stallen melkschapen opgenomen in Milieulijst

Melkschapenstallen zijn opgenomen in de Milieulijst, mmeldt Stichting Milieukeur. Daardoor is het mogelijk om investeringen in de (ver-)bouw van stallen voor melkschapen aan te melden voor de voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Ook kunnen melkschapenhouders gebruik maken van de Plus-regeling binnen het borgstellingskrediet voor de landbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.