Home

Nieuws 4 reacties

LTO/NOP en POV: NVWA-documenten niet vrijgeven

RTL Nieuws kan wel een WOB-verzoek bij de NVWA hebben ingediend, maar dat moet niet worden gehonoreerd, vinden pluimveevakgroep LTO/NOP en varkenshouderijorganisatie POV. Die boerenkoepels willen niet dat RTL Nieuws de gevraagde documenten in handen krijgt.

Voor leden van de genoemde organisaties is een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld, waarmee bezwaar is te maken tegen het openbaar maken van met name inspectierapporten van de betrokken veehouderijen.

De strekking van de zienswijze in deze brief is dat de documenten helemaal niet verstrekt zouden moeten worden aan RTL. Als dat toch moet, dan volledig geanonimiseerd.

‘Meerdere vleeskuiken- en varkenshouders hebben een brief van de NVWA ontvangen over het WOB-verzoek, en over de documenten die de NVWA wil verstrekken over hun bedrijf’

Verscheidene vleeskuiken- en varkenshouders hebben afgelopen week een brief van de NVWA ontvangen over het WOB-verzoek, en over de documenten die de NVWA hiervoor wil gaan verstrekken over hun bedrijf. Zij moeten daar binnen 2 weken bezwaar op maken als ze niet willen dat die gegevens op straat komen te liggen. RTL heeft in zijn verzoek nadrukkelijk gevraagd naar bedrijfsnamen en adressen.

‘Vanwege deze 3 redenen niet openbaar maken’

In de voorbeeld-zienswijze van LTO/NOP en POV worden ruwweg 3 gronden aangevoerd voor de NVWA om te weigeren de door RTL gewenste documenten te verstrekken.

 1. Allereerst dat deze niet onder de reikwijdte van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) vallen, maar onder de wet Politiegegevens, waarin is opgenomen dat dergelijke documenten niet aan derden worden verstrekt.
 2. Als bovenstaande reden niet van toepassing is, wordt aangevoerd dat het verzoek volgens de regels van de WOB geweigerd kan en moet worden omdat het persoonsgegevens betreft.
 3. Daarnaast wordt aangegeven dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen andere belangen, waaronder dat van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

‘De boerenorganisaties vrezen ook wat er gebeurt met de gegevens van individuele bedrijven als die min of meer openbaar worden en actiegroeperingen ermee aan de haal kunnen gaan’

“We hebben er geen behoefte aan om dit soort zaken te verstrekken aan derden”, aldus LTO/NOP-secretaris Ernest Bokkers. “Het zijn gewoon bedrijfsgegevens van individuele bedrijven, zaken die alleen die bedrijven zelf aangaan.” Daarnaast vrezen de organisaties wat er gebeurt met de gegevens als die min of meer openbaar worden en actiegroeperingen ermee aan de haal kunnen gaan.

POV: als het echt moet alleen volledig anoniem

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) laat weten dat zij vindt dat de NVWA niet op het verzoek van RTL moet ingaan. “Als het wettelijk verplicht is, moeten de gegevens volledig anoniem worden doorgegeven. We hopen dat RTL een uitzending maakt op basis van feiten. Daarvoor hebben we een factsheet beschikbaar”, aldus een woordvoerder van de POV.

Leden van LTO/NOP en POV kunnen de voorbeeldbrief opvragen bij de organisatie waar ze bij zijn aangesloten, in zoverre ze die nog niet ontvangen hebben.

Medeauteur: Erik Ordelman

Laatste reacties

 • vragenantwoord

  ik ben even aan het zoeken maar ik kan wel allemaal besluiten van WOB verzoeken vinden maar wat ik graag zou willen inzien zijn de WOB-verzoeken zelf, wie vraagt wat en waarom ? is dat niet openbaar ?

 • Kirsten Graumans

  @vragenantwoord: WOB-verzoeken worden zover ik weet nergens gepubliceerd. Maar de veehouders die een brief van de NVWA hierover hebben gehad hebben ook een kopie van het WOB-verzoek mee gestuurd gekregen.

 • farmerbn

  Boeren hebben maximaal twee weken de tijd om te reageren. Ik sprak onlangs een hoge ambtenaar die erg druk was met het anonimiseren van een verkoopakte. Hij had namelijk maar 6 weken de tijd om de akte door te lezen en de namen weg te werken!

 • hollandagri

  En om redenen van openbare orde vanwege rijksonderzoeken die dierenorganisaties onderzocht hebben op criminaliteit en de historische brandstichtingen

Of registreer je om te kunnen reageren.