Home

Nieuws

‘Klimaatslimme landbouw vereist ander beleid’

Voor het realiseren van klimaatslimme landbouw zal de regulering van de landbouw anders moeten, concludeert een tweejarig onderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een hoogleraar aan Tilburg University.

Op alle niveaus van regulering van de landbouw, nationaal, Europees en internationaal, zijn grote aanpassingen nodig om de uitdagingen van klimaatverandering aan te kunnen. De zogenoemde klimaatslimme landbouw is nodig om enerzijds klimaatschade aan landbouw op te vangen en anderzijds zowel broeikasgasemissies terug te dringen als de voedselproductie te verhogen. De juridische hulpmiddelen hiervoor staan echter nog in de kinderschoenen.

‘Uit onderzoek in Australië blijkt dat het stimuleringsbeleid betrouwbaar en stabiel moet zijn voor 10 tot 20 jaar, zodat boeren kunnen investeren’

Het onderzoek stelt dat Australië een van de weinige landen is waar al enkele jaren ervaring bestaat met regelgeving voor de stimulering van klimaatslimme landbouw. Uit onderzoek ter plekke in Australië blijkt dat het stimuleringsbeleid betrouwbaar en stabiel moet zijn voor 10 tot 20 jaar, zodat boeren kunnen investeren. Daarnaast is betrouwbare en handhaafbare monitoring, rapportage en verificatie van belang, volgens het onderzoek.

Maatregelen in EU en Nederland ‘niet voldoende’

De maatregelen in de EU en Nederland die tot dusver zijn genomen, zijn volgens het onderzoek niet voldoende om de landbouw in te laten spelen op de gevolgen van klimaatverandering. De onderzoeker beveelt aan dat mogelijkheden gecreëerd worden in het systeem van emissiehandel, om klimaatslimme landbouwprojecten te laten financieren door de industrie- en energiesector. Daarnaast moet het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) hervormd worden, zodat alleen nog boeren die bijdragen aan het klimaatbeleid subsidies ontvangen. De klimaatdoelstellingen van het Europees landbouwbeleid worden nu niet gehaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.