Home

Nieuws 1 reactie

Kamer: minister moet werk maken van kringlooplandbouw

Breng in beeld wat de totstandkoming van kringlooplandbouw in de weg staat.

Een breed gesteunde motie van Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) roept de minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit daartoe op.

Nieuwe plannen GLB

In de motie, die wordt ondersteund door de coalitiepartijen, SGP, PVV, SP, GroenLinks en de PvdA, wordt de minister gevraagd te kijken waar de belemmeringen in regelgeving liggen op het gebied van kringlooplandbouw.

De minister zegt dat kringlooplandbouw een onderdeel kan zijn van de nieuwe plannen voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarover de discussie in Europa net is begonnen.

Eén reactie

  • m.nieuweboer

    Het is de hoogste tijd dat er een onderzoek komt naar de gevolgen van mestinjectie voor de bodem en het bodemleven. In 2003 besloot minister Veerman een wat nooit is uitgevoerd men vond het onderzoek niet relevant aldus een hoge ambtenaar . Uit een onderzoek zal blijken dat er veel schade wordt toegebracht .Het middel is erger dan de kwaal. We hebben hier te doen met een georganiseerde onverantwoordelijkheid.
    M.Nieuweboer

Of registreer je om te kunnen reageren.