Home

Nieuws

Kamer: aanhoudperiode vanggewas terug naar 8 weken

De Tweede Kamer wil de minimumaanhoudperiode voor vanggewassen terugbrengen van 10 naar 8 weken.

Op de laatste vergaderdag van het jaar heeft het parlement een motie van Helma Lodders (VVD) van die strekking aangenomen.

Aanvankelijk had Lodders in de motie het verzoek aan de regering opgenomen om een minimumaanhoudperiode van 8 weken aan te houden. Ze heeft de motie zo aangepast dat de regering iets meer ruimte heeft voor de uitvoering. De regering wordt nu verzocht om zo ‘spoedig mogelijk binnen de kaders van het gemeenschappelijk landbouwbeleid uit te gaan van de Europese minimumaanhoudperiode van 8 weken’.

‘Termijn in lijn brengen met andere EU-landen’

Lodders vindt de aanpassing van belang om de regels in de hele Europese Unie gelijk te laten zijn. “In het kader van een gelijk speelveld is het belangrijk om deze termijn in lijn te brengen met andere landen”, aldus Lodders.

Bij de behandeling van de motie – nog ten tijde van het ministerschap van Henk Kamp – stelde de regering dat het inkorten van de periode naar 8 weken betekent dat boeren minder tijd tot hun beschikking hebben om keuzes te maken. “Dat is op zichzelf niet positief”, aldus Kamp. Hij herinnerde de Kamer er aan dat op initiatief van het parlement destijds is gekozen voor 10 weken.

De motie van Lodders kreeg steun van drie van de vier regeringspartijen (D66 stemde tegen). Verder werd de motie gesteund door de oppositiepartijen PVV, 50Plus, SGP en FvD.

Of registreer je om te kunnen reageren.