Home

Nieuws 1 reactie

‘Het leegstandsprobleem is groter dan ik dacht’

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken en Landbouw in Noord-Holland, wil snel de leegstand op het platteland aanpakken. Volgens de gedeputeerde wordt de leegstand een steeds groter en nijpender probleem.

Bond reageert hiermee op het onderzoek dat Wageningen Economic Research en het Kadaster hebben gedaan naar vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie Noord-Holland.

Bond: “Het probleem is groter dan ik had gedacht. Alleen al in Noord-Holland gaat het tot 2030 om bijna 1,5 miljoen vierkante meters aan leegstaande gebouwen. Dit speelt ook in de andere provincies. Ik ga daarom via het Interprovinciaal Overleg ook bij het Rijk aandringen op maatregelen.”

Minder boerenbedrijven

De provincie had Wageningen Economic Research en het Kadaster gevraagd te onderzoeken hoeveel gebouwen van boerenbedrijven leeg komen te staan in Noord-Holland. De reden daarvoor is dat boerenbedrijven steeds groter worden, maar hun aantal steeds verder afneemt. Tussen 2000 en 2015 zijn 2.210 boerenbedrijven gestopt. Naar verwachting zullen tot 2030 nog 1.300 bedrijven stoppen.

Foto: Martijn ter Horst
Foto: Martijn ter Horst

De woonhuizen op het erf blijven meestal bewoond, maar de bedrijfsgebouwen blijven vaak leeg staan. Tot 2030 gaat het in totaal om 1,4 miljoen vierkante meters aan bedrijfsgebouwen.

In de Kop van Noord-Holland staan meer gebouwen leeg dan in het zuiden van de provincie. Bond: “Dit vergt per regio een eigen aanpak. Rondom Amsterdam en in het Gooi zijn andere mogelijkheden voor nieuwe bestemmingen van leegstaande gebouwen dan in de Kop van Noord-Holland.”

Gezamenlijke aanpak tegen leegstand

Door nu samen een gezamenlijke aanpak met de gemeenten en de agrarische sector te ontwikkelen voor leegstaande agrarische gebouwen wil de provincie Noord-Holland voorkomen dat deze gebouwen door gebrek aan onderhoud vervallen of gebruikt worden voor oneigenlijke activiteiten. Als voorbeeld noemt de provincie het stallen van caravans in kassen. De provincie gaat samen met de gemeenten en de agrarische sector per regio een plan opstellen hoe hier het beste mee omgegaan kan worden.

Eén reactie

  • fietskip

    De agrarische sector moet zich hiervan terugtrekken en het probleem laten liggen bij de overheden
    Die veroorzaken ook de grootste leegstand.

Of registreer je om te kunnen reageren.