Home

Nieuws

Gelderland controleert benutting PAS-vergunningen

Provincie Gelderland startte afgelopen maand met het controleren van de benutting van de PAS-vergunning.

Provincie Gelderland startte afgelopen maand met het controleren van de benutting van de PAS-vergunning. Boeren die hun bedrijf willen uitbreiden, hebben een PAS-vergunning (Programma Aanpak Stikstof Ondernemers) nodig. Ondernemers die een vergunning, hebben, hebben 2 jaar de tijd om deze te benutten met een uitbreiding. De provincie Gelderland startte in november met het controleren of dit daadwerkelijk gebeurt.

Als boeren de vergunde activiteit niet binnen de 2 jaar uitvoeren, kan het niet-gebruikte deel van de vergunde ontwikkelruimte worden ingetrokken. Het onnodig claimen van ontwikkelruimte kan andere bedrijven immers benadelen. De provincie heeft na overleg met LTO voor deze controle een pilot ontwikkeld.

Luchtfoto‘s

In Gelderland zijn 90 agrarische bedrijven waarvoor de tweejaarstermijn binnenkort afloopt. De provincie gaat deze bedrijven controleren. In eerste instantie is het een administratieve controle, onder andere met behulp van luchtfoto’s. Bij twijfel volgt in het voorjaar van 2018 een bezoek aan de betreffende bedrijven.

Als blijkt dat de vergunning nog niet benut is, ontvangt zo’n bedrijf een brief met een voornemen tot intrekken van de niet-gebruikte ontwikkelruimte. Hierop kan de ondernemer een zienswijze indienen. Het doel is dat economische ontwikkelruimte die niet gebruikt wordt, weer beschikbaar komt.

‘Ook landelijk wordt gewerkt aan een ‘handhavingsstrategie’ en meer provincies zullen Gelderland volgen, is de verwachting’

De ervaringen met deze pilot bepalen of deze werkwijze ook gebruikt wordt voor de volgende groep bedrijven. Landelijk wordt ook gewerkt aan een handhavingsstrategie en meer provincies zullen Gelderland volgen, verwacht de organisatie BIJ12 waarin de samenwerkende provincies zijn verenigd.

Het PAS-programma trad in juli 2015 in werking. Het programma bestaat uit maatregelen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij te verminderen en uit herstelmaatregelen in de natuur. Ondernemers die in de buurt van een Natura 2000-gebied gevestigd zijn, kunnen, afhankelijk van de beschikbare ontwikkelruimte, een vergunning tot uitbreiding aanvragen.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Of registreer je om te kunnen reageren.