Home

Nieuws 16 reacties

Geen voer-mestcontracten voor grondgebondenheid

Melkveehouders mogen geen voer-mestcontracten gebruiken om te voldoen aan de Wet grondgebonden groei melkveehouderij.

Dat heeft landbouwminister Carola Schouten besloten.

Doelstelling was dat regionaal afgezette mest binnen een straal van 20 kilometer op basis van voer-mestovereenkomsten niet zou meetellen voor het melkveefosfaatoverschot. Daardoor zouden melkveebedrijven met vaste afspraken met akkerbouwers eerder als ‘grondgebonden’ aangemerkt kunnen worden. Dit moet bijdragen aan het regionaal sluiten van kringlopen.

Voer-mestcontracten doen doel wet teniet

Uit onderzoek naar het effect van de regeling door Wageningen UR blijkt dat de sector met voer-mestcontracten gemiddeld over Nederland 26% kan groeien. Regionaal kan dit zelfs oplopen tot 60-80%. Hierbij is geen rekening gehouden met fosfaatrechten. De regeling doet het doel van de wet, om verdere intensivering van de melkveehouderij tegen te gaan en grondgebondenheid te stimuleren teniet. Bovendien zijn er uitvoeringsproblemen omdat er geen borging is voor de daadwerkelijke levering van ruwvoer aan de melkveehouder.

Dit is reden voor Schouten om het aangenomen amendement, dat vroeg om deze regeling mogelijk te maken, niet uit te voeren.

Laatste reacties

 • driepint

  Goede zaak. Echte grondgebondenheid moet de sector willen. De rest nodigt alleen maar uit tot meer vee

 • veelust

  De vraag is : wat is echte grondgebondenheid. Ik denk niet dat men echte grondgebondenheid wil want dan is de sector gelijk failliet.geen intensieve veehouderij meer en nog een handje vol koeien is wat er over blijft die voor het gezicht in het. landschap lopen.

 • RJ Roelofs

  hieruit trek ik de conclusie dat de fosfaatrechten echt tijdelijk zijn!

 • vind het toch een dieptepunt ! er was brede steun in de kamer ook bij de oppositie partijen. er zijn voldoende akkerbouwers die voer willen delen in ruil voor mest maar ze willen geen grond door veehouder laten intekenen (of kunnen niet door pacht of bank) hier lokaal heel goed voorbeeld met enkele buren, word zo mooi om zeep geholpen

 • koestal

  Dan wordt er toch weer gesjoemeld !

 • gradje1966@

  Dan moet je ook geen grond van natuurmonumenten of andere organisatie s mee
  laten tellen want dan heb je veel ha maar geen opbrengsten en geen mestplaatsing

 • John*

  met de fosfaatrechten wordt de sector grondgebonden gemaakt, (de grond van de stoppers gaat naar de intensieve bedrijven, de rechten naar de extensieve bedrijven) als de sector grondgebonden is en alleen nog maar grondgebonden groei toegestaan is wat toch prijzig is > pacht 1500 euro per hectare, of koop 60 tot 80 duizend euro per hectare betekent een behoorlijke rem op de groeimogelijkheden. Als de transitie naar grondgeboden voltooid is gaan de rechten eraf.

 • Bennie Stevelink

  Als je de melkveehouderij wilt begrenzen zonder fosfaatrechten dan moet je alleen uitgaan van grond in eigendom en grond officieel gepacht. En om er helemaal zeker van te zijn dat je de boel in de hand houdt en geen misbruik wordt gemaakt moet je ook nog een afstandscriterium er bovenop zetten. Een afstand van bv 7 of 8 km, verder weg telt de grond niet meer mee.

 • Bennie Stevelink

  Schouten begint haar reputatie al waar te maken: niet bang om knopen door te hakken, desnoods tegen de Tweede Kamer in.

 • John*

  als je grond in eigendom en gepacht hebt heb je ook het recht om er eigen mest op te rijden als de sector straks in balans is. Misschien om percelen te markeren als melkveehouderij om de groei tegen te houden maar daarmee bedrijven wel de mogelijkheid geven om te groeien zonder dat de sector groeit.

 • farmerbn

  Nederland zet zich helemaal klem in de toekomst. Om meer inkomen te krijgen of te houden zullen melkveehouders meer koeien moeten melken omdat de kosten jaarlijks stijgen. Voor die extra koeien moeten ze fosfaatrechten kopen met daarna ook grond. Dat zullen ze nooit kunnen betalen en als ze dat wel kunnen wordt het in de andere landen echt cashen.

 • j.verstraten1

  "De regeling doet het doel van de wet teniet". De wet was nog eens geen wet maar nog slechts een amvb of deze was al achterhaald. Nutteloze wet dus. Daarom kregen we ook fosfaatrechten als grens.
  Ook in de wet grondgebondengroei zit geen borging dat er daadwerkelijk eigen mest naar de eigen grond gaat en voer voor de (eigen) koeien word geteeld. Alleen dat je aangeeft met de Gecombineerde Opgave dat je er de gebruiker van bent. Of er aardappelen, bieten, tulpen of gras staat maakt niet uit.
  Wil je kringlopen regionaal sluiten en mest en voer transporteren binnen een redelijke afstand dan was dit een mooie kans.

 • Bennie Stevelink

  Jos, het doel van de wet was “verdere intensivering” tegen te gaan. Niet alleen intensivering van bedrijven maar ook van regio’s. Met een voer-mestcontract op 20 km afstand werd dit onvoldoende tegen gegaan.
  Kijk eens hoe AH en A-ware grondgebondenheid invullen.

 • schooteind1

  Jammer, de melkveehouderij lijkt steeds meer een hobby te worden voor de "happy few". Ook deze minister lijkt weinig oog te hebben voor melkveehouders die niet gezegend zijn met een bult grond.

 • alco1

  Er zullen weer allerlei constructies bedacht worden om alles juridisch te omzeilen.
  Gevolg: Er veranderd niets, alleen veel hogere bureaucratische kosten.

 • Mfb

  Als dure grond niet uit kan wordt het vanzelf goedkoper. Zonder rendement kan je de rente en aflossing niet betalen.
  Voor fosfaatrechten geldt hetzelfde. Eigenlijk zou fosfaat niets moeten kosten want het is sowieso een extra kostenpost tov de rest van de wereld.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.