Home

Nieuws

Geen geld van EU-lidstaten bij directe steun

De directe inkomenssteun aan boeren in de EU wordt niet gekoppeld aan een nationale bijdrage. Noch Europese landbouwministers noch de Europese Commissie willen daar aan.

Nationale invulling van de inkomenssteun zou de interne markt verstoren, vinden de ministers. Dat bleek maandag 11 december bij de vergadering van Europese landbouwministers, die een eerste reactie gaven op de voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2020.

Na afloop van de eerste vergaderdag meldden de Estse voorzitter Tarmo Tamm en vice-voorzitter Jyrki Katainen van de Europese Commissie in een gezamenlijke persconferentie dat niemand de lidstaten de ruimte wil geven om hun eigen boeren extra inkomenssteun te geven.

Landbouw moet bijdragen aan de uitvoering van de Parijse klimaatakkoorden, biodiversiteit en milieu

Voor de landbouwministers en de Europese Commissie is van belang dat de landbouw een bijdrage levert aan de uitvoering van de Parijse klimaatakkoorden, biodiversiteit en milieu, dat de innovatie in de landbouw wordt gestimuleerd en dat de landbouw een verjonging ondergaat. De versterking van de positie van de boer in de keten is ook een wens van de landbouwministers, die in het algemeen pleitten voor behoud van het budget voor de landbouw.

Maatschappelijke diensten

“We moeten zie hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid de burgers en de samenleving kan blijven dienen”, aldus Katainen, die daarbij zei dat boeren niet alleen zorgen voor gezond en veilig voedsel, maar ook een bijdrage leveren aan andere maatschappelijke diensten.

Dat lidstaten een grotere rol krijgen bij de uitvoering van het beleid, betekent niet dat ze meer vrijheden krijgen in de toekenning van subsidies. “Wij stellen de doelen, de lidstaten bepalen hoe ze de doelen behalen met plannen die wij hebben goedgekeurd”, aldus Katainen. De Europees commissaris verzekerde dat de nieuwe systematiek er niet toe mag leiden dat boeren hun geld trager krijgen dan nu. Volgens Katainen wordt de vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid door iedereen toegejuicht.

Schmidt: gegroeide belang landbouw moet blijken uit begroting

Het toegenomen politieke en maatschappelijke belang van de landbouw moet zijn weerslag krijgen in de Europese landbouwbegroting. Dat zegt Christian Schmidt, Duits minister van landbouw.

Schmidt gaf in Brussel vandaag net als andere landbouwministers zijn eerste reactie op de schetsen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode na 2020. “Het landbouwbeleid is politiek en maatschappelijk belangrijker geworden en moet dus zijn plaats in de Europese begroting behouden”, aldus Schmidt voor aanvang van de vergadering van landbouwministers. Schmidt verwees daarbij naar uitlatingen van Europees commissaris Günther Oettinger (begrotingszaken) die zich op soortgelijke wijze geuit zou hebben.

Carola Schouten: maatschappelijke doelen belonen

De precieze invulling van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid is mede afhankeljk van de ruimte die daarvoor in de Europese begroting wordt vrijgemaakt. De ministers van financiën moeten daarover volgend voorjaar knopen doorhakken.

De Nederlandse minister van landbouw Carola Schouten zei vóór aanvang van de vergadering het belangrijk te vinden dat maatschappelijke doelen worden beloond. “En voor ons is ook van belang de betere positie voor de boer in de keten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.