Home

Nieuws

GLB als beloning voor natuurvriendelijke landbouw

Boeren moeten aan de hand van hun inzet voor meer biodiversiteit subsidie krijgen uit het GLB, bepleit het Wereld Natuur Fonds.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet een systeem worden waarin boeren worden beloond voor hun bijdrage aan de natuur. Dat zegt het Wereld Natuur Fonds (WNF) naar aanleiding van een onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) naar de relatie tussen GLB en biodiversiteit.

Als de subsidiegelden worden vergeleken met de stand van de natuur, blijkt dat de intensieve regio’s veel subsidie ontvangen, maar weinig bijdragen aan het behoud van biodiversiteit, zo concludeert het WNF. Er is slechts een aantal kleine gebieden waar GLB-gelden gepaard gaan met florerende natuur.

‘Met name in de Veenkoloniën, de Gelderse vallei, Noord-Brabant en Overijssel krijgen ondernemers relatief hoge bedragen per hectare’

Vergroeningsmaatregelen

De vergroeningsmaatregelen uit het GLB, waar een totale subsidie van € 230 miljoen tegenover staat, zijn niet altijd effectief, merkt Van Doorn. “Boeren kiezen in de praktijk vaak voor het zaaien van vanggewassen, maar dat mag bijvoorbeeld ook Engels Raaigras zijn, dat doet weinig voor de biodiversiteit.”

Deze gegevens werden door Alterra-onderzoeksleider Anne van Doorn gecombineerd met de aanwezigheid van zogenaamde High Nature Value Farmlands. Dit zijn percelen met veel natuurlijke landschapselementen of broedgebieden van boerenlandvogels. Deze zijn vooral te vinden in de veenweidegebieden. Ook werden de lokale ammoniakemissie en de uitspoeling van nitraten meegenomen in het onderzoek.

‘Biodiversiteit in de knel’

Op een kaart die deze 3 factoren combineert met de uitbetalingen vanuit het GLB is te zien dat in bepaalde regio’s de toeslagen relatief hoog zijn en tegelijk de biodiversiteit in de knel zit. Dit verschijnsel is volgens Natasja Oerlemans, hoofd voedsel en landbouw bij WNF, niet te verdedigen: “Waarom hebben boeren recht op deze subsidies? Melkveehouders krijgen gemiddeld € 22.000 per jaar, akkerbouwers zelfs € 26.000 Ja, ze leveren ons voedsel en dat is belangrijk, maar waarom gaat er dan niet net zo veel geld naar bijvoorbeeld verpleegkundigen? Ook hun werk is belangrijk voor de maatschappij.”

‘WNF verwacht dat de GLB-subsidies over 20 jaar niet meer zullen bestaan’

Oerlemans verwacht dat de GLB-subsidies over 20 jaar niet meer zullen bestaan. “In de tussentijd moeten we ervoor zorgen dat het geld goed wordt besteed. Boeren moeten worden beloond voor hun inzet voor natuur en milieu, niet vanwege hun beroepskeuze.”

Omditte realiseren is WNF betrokken bij het opstellen van een biodiversiteitsmonitor, in samenwerking met onder andere Rabobank en FrieslandCampina. Biodiversiteit moet een meetbare waarde worden. “Aan de hand daarvan kunnen natuur-gerelateerde voorwaarden gesteld worden en worden boeren beloond voor hun inzet”, hoopt Oerlemans.

Of registreer je om te kunnen reageren.