Home

Nieuws

Doelen mestbeleid deels niet op tijd gehaald

De einddoelen van het mestbeleid zijn nog niet in alle regio’s in zicht. Vooral in de zandgebieden leidt het voorgenomen mestbeleid in het zogenoemde Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn nog niet tot het gewenste resultaat in 2027.

Dat stelt de Commissie m.e.r. in een advies over de milieueffectrapport van het Zesde actieprogramma, waarover nu onderhandelingen worden gevoerd met Brussel. De commissie rapporteert niet zelf; dat doet een werkgroep van onafhankelijke deskundigen.

Stagnatie bij kwaliteit grond- en oppervlaktewater

Zowel het actieprogramma als het milieueffectrapport zijn een voortzetting van eerdere programma’s. De commissie wijst op de huidige stagnatie in verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, terwijl tot begin deze eeuw wel sprake was van een duidelijke verbetering. Tegelijkertijd worden de maatregelen met elk nieuw actieprogramma gedetailleerder en complexer.

Volgens de commissie ontbreekt in het actieprogramma een alternatief om de doelen wel te halen en die informatie noemt ze wel essentieel om het milieubelang volledig mee te wegen. De commissie adviseert bovendien om te onderzoeken wat de relatie is tussen het mestbeleid enerzijds en andere ‘landbouwdossiers’ zoals ammoniakdepositie en verlies van biodiversiteit.

Zienswijzen

Volgens een woordvoerder van de commissie m.e.r. kijkt de commissie in de beoordeling of doelen gehaald worden in 2027. In de voorstellen voor het Zesde actieprogramma gaat het voor een deel om het invoeren van maatregelen om die doelen te halen.

Het ministerie van LNV gaat niet afzonderlijk reageren op het advies van de Commissie m.e.r. over het actieprogramma. Dat wordt onderdeel van de reactie op alle zienswijzen, volgens een woordvoerder van LNV. Inspraak was mogelijk tot eind november.

Of registreer je om te kunnen reageren.