Home

Nieuws 1 reactie

Biologisch areaal EU gestegen naar bijna 12 miljoen hectare

Het biologisch areaal in de EU is tussen 2012 en 2016 met bijna 19% gestegen naar 11,93 miljoen hectare.

De grootste stijging van het areaal was in Bulgarije en Kroatië met respectievelijk 310% en 193%. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat over de biologische landbouw.

Stijging in Nederland van 9%

In Nederland steeg het areaal tussen 2012 en 2016 met 9% naar 52.200 hectare. In Griekenland daalde het areaal met 26% naar 342,600 hectare. Ook in Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk daalde het areaal fors. Het grootste biologische areaal heeft Spanje met ruim 2 miljoen hectare gevolgd door Italië en Frankrijk met respectievelijk 1,8 en 1,5 miljoen hectare.

Het aandeel biologisch in het totale areaal is met ruim 21% het grootst in Oostenrijk. In Zweden is dat ruim 18% en in Estland was dat eveneens 18% in 2016. In Nederland is 2,9% van het landbouwareaal biologisch. In de 28 EU-landen is 6,7% van het landbouwareaal biologisch in 2016, in 2012 was dat 5,6%.

Biologisch vee in Nederland

Van het totale biologische areaal in de EU in 2016 was 44% bouwland, 45% blijvend grasland en 11% bestond uit permanente gewassen zoals olijfbomen.

In Oostenrijk was in 2016 bijna 20% van de melkkoeien biologisch, in Zweden en Denemarken lag dat percentage op respectievelijk 15% en ruim 10%. 1,6% van de Nederlandse melkkoeien was biologisch in 2016, in de hele EU was dat net geen 4%.

Bij varkens is het aandeel biologisch duidelijk lager.

Het aandeel is het hoogst in Oostenrijk en Denemarken waar 2,3% van de totale varkensstapel biologisch is. In Nederland is dat 0,6% en dat is gelijk aan het EU-gemiddelde.

Eén reactie

  • Bertus Buizer

    Dit is mooi nieuws vandaag op Wereld Bodem dag! En er is ook ander goed nieuws. Speciaal vandaag publiceerde de FAO de eerste versie van de Global Soil Organic Carbon map (GSOCmap). Die beschrijft hoeveel organisch koolstof in de laag 0 – 30 centimeter zit. Eind 2018 verschijnt de complete GSOCMap (versie 2). Het is de bedoeling dat wereldwijd inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate en in welke vorm de bodem is aangetast en de hoeveelheid organische stof is afgenomen. Nederland loopt daarin via Wageningen Environmental Research (Alterra) - WUR voorop.
    <>

Of registreer je om te kunnen reageren.