Home

Nieuws 5 reacties

Advies: bescherm grondwater, verhoog peil

Bescherming van grondwater tegen vervuiling met nitraat, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen moet hoge prioriteit krijgen.

In veenweidegebieden moet het uitgangspunt van ‘peil volg functie’ worden verlaten, om voortgaande bodemdaling als gevolg van een verlaagd grondwaterpeil te stoppen. Dat stelt de Adviescommissie Water in haar laatste advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). De commissie zegt dat er grote gevolgen kunnen zijn voor de drinkwatervoorziening als de vervuiling geen halt wordt toegeroepen.

Kwaliteit grondwater borgen steeds moeilijker

Volgens de adviescommissie wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van het grondwater te waarborgen en de schade door te lage of te hoge grondwaterstanden te beperken. De adviescommissie stelt dat vervuiling van het ondiepe grondwater op veel plaatsen al aan de orde is. “Het is een kwestie van tijd voordat deze vervuiling ook in de diepere grondwaterlagen terechtkomt. Het diepere grondwater raakt op steeds meer plaatsen dan ook al vervuild.”

Bodemdaling

Verlaging van het grondwaterpeil veroorzaak onder andere bodemdaling, wat leidt tot grote schade, aldus de commissie. Daar komt nog bij dat een verlaagd waterpeil in laagveen ook leidt tot een aanzienlijke emissie van broeikasgassen.

De Adviescommissie Water stopt met ingang van volgend jaar. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur neemt de advisering over.

Laatste reacties

 • koeien15

  Advies uitbrengen is makkelijk, maar de gevolgen daar van ,kom met een oplossing.

 • jan4072

  Het aardgas uit Groningen heeft voor gigantische CO2 produktie gezorgd en voor bodemverlaging. Wat heeft de regering gedaan? Niks. Wat doet de regering? Niks. Dus waar maken ze zich druk om?

 • alco1

  Iedereen heeft grote angst dat door opwarming van de aarde het waterpeil zal stijgen. Dus komt vanzelf!!!

 • WGeverink

  Zelfs de global warming maffia geeft toe dat het de afgelopen pakweg 18 jaar helemaal niks is opgewarmd. Er zit nogal een verschil tussen de modellen en de werkelijkheid. Enfin, omdat ze toch willen volhouden dat de afgelopen 18 jaar uitstel van executie is en we uiteindelijk allemaal het loodje zullen leggen door de opwarming noemen ze de afgelopen 18 jaar "The Pauze".

 • WGeverink

  Het waterpeil stijgt ongeveer 20 cm per honderd jaar. Er is daarin geen verandering waargenomen. Waar wel verandering in is waargenomen is dat bijvoorbeeld een heel stuk van Noorwegen 800 meter omhoog is gekomen doordat door het smelten van de ijsmassa van de laatste ijstijd minder druk op de aardkorst uitgeoefend werd. Andere stukken grond op onze aardbol zinken dieper en waar dit dicht bij een zee gebeurd kan dat in de toekomst problemen opleveren. Er is dus geen ramp gaande maar natuurlijke veranderingen die zich zelfs door belastingverhogingen niet laten beinvloeden!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.