Home

Nieuws 2 reacties

Zorgen antibioticaresistentie nemen toe

Preventief gebruik van antibiotica is in Nederland verboden. De oproep van de WHO om daarmee te stoppen heeft voor veehouders hier geen gevolgen. Het toont wel aan hoe Nederland voorop loopt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept veehouders wereldwijd op om te stoppen met preventief gebruik van antibiotica en om antibiotica niet meer in te zetten als groeibevorderaar. Aanleiding is de groeiende problematiek van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Uit een recente studie van de WHO blijkt dat reductie van antibioticagebruik in de veehouderij niet alleen leidt tot minder resistente bacteriën bij vee. Het effect lijkt ook zichtbaar bij mensen, vooral bij mensen die in contact komen met vee.

Het is niet voor het eerst dat er een oproep wordt gedaan om het antibioticagebruik in de veehouderij te verlagen. De wereldvoedselorganisatie FAO deed eerder vergelijkbare oproepen.

Weinig gevolgen in Nederland

Voor de Nederlandse veehouderij zal de oproep van de WHO weinig gevolgen hebben. Er worden al veel maatregelen genomen. Desondanks is directeur Hetty van Beers van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) blij met de oproep. Als een belangrijke organisatie als de Wereldgezondheidsorganisatie een dergelijke oproep doet, worden ook landen die nog weinig stappen hebben gezet gestimuleerd om actie te ondernemen, aldus Van Beers.

Dat een organisatie die zich richt op de volksgezondheid nu ook een oproep doet aan de veehouderij benadrukt de urgentie van het probleem. Terwijl in Europa, Noord-Amerika en Australië en Nieuw-Zeeland al veel stappen worden gezet om het antibioticagebruik terug te dringen, is er in opkomende economieën nog minder aandacht voor de resistentieproblematiek. In combinatie met de toenemende vraag naar dierlijke eiwitten in deze landen is de bezorgdheid groot.

Preventieve antibiotica hier verboden

In Nederland is het preventief gebruiken van antibiotica in de veehouderij sinds 2012 verboden. Het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar is in Europa sinds 2006 verboden.

Veevoerorganisatie Nevedi heeft in 2011 zelf besloten geen antibiotica meer toe te voegen aan het veevoer. Het totale gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij is sinds 2009 met 64,4% gedaald. Nederland is een van de koplopers in dit dossier.

Europees verbod nog niet gelukt

Hoewel de oproep van de WHO in de media breed werd opgepakt, zal het voor de Nederlandse veehouder geen gevolgen hebben. Het onderstreept alleen opnieuw dat Nederland in dit dossier voorop loopt. Pogingen van Nederland om tijdens het voorzitterschap van de EU een Europees verbod in te stellen op preventief gebruik van antibiotica is nog niet gelukt.

Laatste reacties

  • koestal

    Mensen moeten niet zoveel naar het buitenland reizen ,want daar lopen ze relevante ziekten op,vooral als ze daar in een ziekenhuis terecht komen.

  • glaasje

    Hoorde het gisteren in het journaal, maar dan wordt er niet verteld dat Nederland voor oploopt. Dat het koploper is met de daling. Dat antibiotica niet zomaar wordt gegeven. Dus onwetende Nederlanders denken dan weer dat wij dat hier in dit land ook nog volop antibiotica geven. Dat vind ik altijd ergelijk. Het journaal zal nooit iets positief vertellen over de Nederlandse veehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.