Home

Nieuws laatste update:1 mei 2018

WUR ontrafelt DNA voor fotosynthese bij planten

Gewassen die twee keer meer produceren stapje dichterbij, aldus Wageningen University en Research.

Onderzoekers van Wageningen University en Research (WUR) hebben het DNA ontrafeld voor fotosynthese in planten. Met deze kennis kunnen in de toekomst gewassen veredeld worden die beter gebruik kunnen maken van fotosynthese. Dit leidt tot een hogere gewasopbrengst en een beter vastlegging van CO2 uit de lucht in de bodem. WUR spreekt van een belangrijke stap voor het oplossen van het wereldvoedselprobleem en het behalen van de klimaatdoelen van het klimaatakkoord van Parijs.

Natuurlijke genetische variatie

De Wageningse onderzoekers, onder leiding van Mark Aarts en Jeremy Harbinson, ontdekten de genen die ervoor zorgen dat een plant beter om kan gaan met de toename van licht. Dergelijke variatie is nu voor het eerst bij de onderzochte plant, de Zandraket, gevonden. Aangezien de genen voor fotosynthese bij vrijwel alle plantensoorten voorkomen, verwachten de onderzoekers dat dergelijke variatie ook bij veel gewassen gevonden kan worden. “Deze ontdekking laat zien dat het mogelijk is om fotosynthese te verbeteren op basis van natuurlijke genetische variatie, iets dat aanvankelijk betwijfeld werd”, aldus WUR.

Uit het onderzoek blijkt dat de afgelopen eeuw bij de veredeling van gewassen niet naar fotosynthese is gekeken. “Op basis daarvan verwachten we dat we met veredeling op het gebied van fotosynthese aanzienlijk betere opbrengsten kunnen realiseren”, aldus Aarts.

Beter groeien met minder water

Door te veredelen op betere fotosynthese kunnen planten beter groeien op basis van minder grond, water en voedingsstoffen. Fotosynthese is het proces in planten van het omzetten van CO2 en water om te zetten in suikers en zuurstof. Lang werd gedacht dat fotosynthese van nature geoptimaliseerd was en dat er weinig eer meer aan te behalen was door veredeling. Daar blijken nu toch mogelijkheden te zitten. Volgens Aarts is de mogelijkheid om planten te telen, die twee keer zoveel opbrengst hebben met dezelfde grondstoffen, een stap dichterbij gekomen.

‘Verbetering is vooral op de lange termijn te verwachten’

Wanneer boeren in Nederland gebruik kunnen gaan maken van gewassen waarbij een betere fotosynthese plaats vindt, is moeilijk te zeggen. “Dat hangt af van de snelheid waarmee veredelaars en de wetenschap het verder op pakt. Het veredelen van nieuwe rassen is een langdurig proces, dus de verbetering is vooral op de lange termijn te verwachten”, aldus Aarts.

Of registreer je om te kunnen reageren.