Home

Nieuws 22 reacties

Uitstoot van koolstof uit veengebieden dubbele van vastlegging

De CO2-uitstoot uit veengebieden in Nederland is bijna twee keer zo groot als de vastlegging van koolstof in alle ecosystemen samen.

Dat staat in een rapport van Wageningen University & Research en CBS dat geschreven is in opdracht van twee ministeries.

Ontwatering veengebieden

Jaarlijks leggen bossen en vegetatie netto bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in de biomassa. Dit is een compensatie van 2 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland. Door ontwatering van veengebieden, volgens het rapport voornamelijk ten behoeve van de landbouw, wordt echter jaarlijks 7 megaton CO2 uitgestoten.

Oxidatie veen

Door het verlagen van de grondwaterstand verdroogt en oxideert het veen, waardoor broeikasgassen vrijkomen. Deze uitstoot is sterk afhankelijk van de drainagediepte van het veen. Hoe lager de grondwaterstand, hoe meer CO2 wordt uitgestoten.

De uitstoot van een hectare veen komt overeen met de jaarlijkse CO2-uitstoot van drie huishoudens

Hoogste uitstoot in veenweidegebieden

De uitstoot is het hoogst in de provincies met de meeste veenweidegebieden: Friesland (24 procent), Drenthe (22 procent) en Zuid-Holland (15 procent). In Friesland en Drenthe is de drainage in de venen relatief diep en is de uitstoot in verhouding hoog, tot ruim 40 ton CO2 per hectare per jaar. De uitstoot van een hectare veen in Nederland komt gemiddeld overeen met de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim drie huishoudens.

Vastlegging van CO2 per hectare landbouwgrond is lager dan in bossen

Landbouwgrond legt 20 procent vast

De resultaten in het rapport laten zien dat Nederlandse bossen ongeveer 60 procent van alle koolstof vastleggen. In landbouwbodems, met name grasland, wordt ongeveer 20 procent van de totale koolstof opgenomen. De vastlegging van CO2 per hectare landbouwgrond is wel veel lager dan in bossen.

Merendeel CO2 komt in landbouwgewas

In Nederland wordt er jaarlijks ongeveer 34,6 megaton CO2 opgenomen uit de atmosfeer door plantengroei. Het merendeel hiervan komt echter in landbouwgewassen, waarvan aangenomen wordt dat het na consumptie weer teruggaat in de atmosfeer en dus niet bijdraagt aan de afname van broeikasgassen. Een veel kleiner deel van de koolstof wordt voor langere tijd opgenomen in de vegetatie en bodems van natuur- en landbouwgebieden. Gecorrigeerd voor houtkap en overige onttrekking van biomassa wordt jaarlijks ongeveer 3,6 megaton CO2 vastgelegd.

Laatste reacties

 • Gat

  1 ha komt overeen met 3 huishoudens. We hebben 200.000 immigranten erbij in 2 jaar tijd.

 • alco1

  Boeren organisaties:
  Ga eens een keer van je afbijten i.p.v. alle wereld problemen op je nek te nemen.

 • deB.

  Werklijk waar, die grond ligt er al eeuwen!! en zou nu ineens een boosdoener zijn!!???

  Flikker toch eens op met z'n allen en ga wat nuttigs doen!! Woest wordt je van dit geouwehoer
  Dat hele wageningen gezever komt je strot uit

 • oorspronkelijk

  alco
  feiten zijn feiten
  helaas dat er veel bestuurders zijn die wetenschappers serieus nemen
  je zult met jouw kringloop verhaal en circulaire economie de bühne op
  moeten
  en niet nu afhaken en de standsorganisaties het tij laten keren

 • berendmulder1@gmail.com

  luchtvaartsector groeit enorm nog nooit zoveel vliegtuigen verkocht!.
  En hoe zit het met de oerwouden ook dat zijn moeras gebieden die lange tijden droog staan...

 • gjh

  ongelooflijk wat een links geouwehoer om niets. Wordt het niet tijd om daar in wageningen wat nuttigs te gaan doen.

 • alco1

  @oor.
  Feiten zijn feiten. Dat klopt.
  Maar wetenschap stopt vaak als verder onderzoek de zaak niet dient.
  Zal er geen uitstoot zijn bij een hoger waterpeil en wat als bij een hoog water die grond dan weer vol zit?
  En wat de bühne betreft. Ik heb daar al met mijn gitaar gestaan tijdens een Friesland Campina vergadering onlangs in Ane.
  Trouwens, heeft daar iemand mijn boerenlied aangehoord.
  Het applaus was in ieder geval overweldigend.

 • Bennie Stevelink

  Grond legt CO2 vast als het organischstofgehalte wordt verhoogd. Aangezien het organischstofgehalte de laatste jaren niet verhoogd is zal er geen CO2 vastgelegd zijn, dat lijkt mij toch logisch.
  Bossen leggen CO2 vast als de biomassa (houtmassa) toeneemt. Bij veel kappen en verstoken of veel natuurlijke afsterving geldt hetzelfde als bij landbouwgewassen: uitstoot en opname zijn gelijk. Het is een circulair proces.

  CO2 uit fossiele brandstof heeft honderdmiljoen jaar in de grond gezeten. Als deze CO2 wordt vastgelegd in een bos wat 100 jaar staat is er géén sprake van een circulaire koolstofstroom. Als na honderd jaar het bos wordt gekapt en het hout wordt verstookt komt de CO2 alsnog in de lucht. Alleen 100 jaar later.
  Er is dus pas sprake van circulariteit als de vastlegging eenzelfde tijdsduur heeft als de bron, dus honderdmiljoen jaar.
  Die vastlegging van CO2 in de bodem en natuur als compensatie voor CO2 uit fossiele brandstof komt op mij dan ook over als activistisch bedrog.

 • Gat

  Trek de CO2 uitstoot van de bos en heide branden eraf en we tellen al anders. Tsss universitair onderzoek, kijken ook niet verder dan hun neus lang is

 • agratax(1)

  Laten we niet langer kankeren op de wetenschappers, zij doen hun werk al dan niet in opdracht van de regering. Zeker is wel, de betaler bepaalt. Het klimaat kan volgens alle betalers (politiek en milieu clubs) nog gered worden als we stoppen met de uitstoot van methaan en CO2 helaas de huidige temp. stijging maakt het mogelijk dat miljoenen hectares permafrost dooi zijn en zich nu gedragen als het veenweide gebied in Nederland en dan ook CO2 en methaan produceert. Laten we maar niet spreken over de gehakte oerwouden ten behoeve van Bio brandstof (palmolie). De uitstoot uit de bodem is vele malen meer dan winst behaald met bio brandstof. zo kunnen we ook nog wel even de methaangas en CO2 uit de rottende bodems van de stuwmeren t.b.v. waterkracht centrales noemen. Stroom die ons als Groen wordt verkocht en dus milieu positief. Zolang de mensheid niet bij machte is de bevolkingsgroei een halt toe te roepen zal de klimaatsverandering geen halt worden toegeroepen. Alle boven genoemde negatieve invloeden op het klimaat, zijn eenvoudig te niet te doen, door de boeren hun voedselproductie onmogelijk te maken omdat alles wat de boer doet wel de een of andere milieu schade veroorzaakt.

 • Bennie Stevelink

  @ agratax, niet alleen de bevolkingsgroei maar ook de welvaartsgroei. Als wij de welvaart hadden van de jaren dertig hadden maar weinig mensen een auto en vliegen was er helemaal niet bij. Ook veel goederen die wij nu hebben, hadden we dan niet gehad (televisie, computer, telefoon, koelkast of centrale verwarming. Zelfs de kinderen gingen lopend naar school omdat er geen geld was om ieder kind een fiets te geven. Alles wat niet gekocht kan worden hoeft ook niet gemaakt te worden en niet vervoerd te worden.
  We zouden leven met een fractie van de energie en grondstofbehoefte. Daarmee zou ook de CO2 uitstoot maar een fractie van het huidige zijn.

 • bankivahoen

  Jammer dat zovelen er zo serieus mee omgaan, de hoax co2, een nieuwe vorm van zure regen en ozongat. Iets wat niet te zien is ,niet tastbaar en een belangrijk bestanddeel van ons ecosysteem wordt verguisd een nieuwe wereld economie wil men hier op bouwen , het gaat alleen ten koste van de gewone man die mag financieel bloeden. Weer een middel om de massa onder de knoet te houden en een schuldgevoel aan te praten.

 • el

  Die enorme container schepen ook maar vast leggen!

 • WGeverink

  Wat is er met die nuchtere Nederlandse uitspraak gebeurd van "Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg"? Uit ice core sampling is al tijden geleden naar voren gekomen dat CO2 en de temperatuur niet correleren. Ophouden dus met dat geldverslindende politiek correcte gedoe. Zonne collectoren worden in China gemaakt met het verstoken van heel veel kolen. Hier in Noord amerika zijn hoge kosten verbonden aan het uit de brandstof halen van zwavel voor ultra low sulpher fuel omdat dat goed is voor het milieu. De zwavel gaat met de trein de Rockies over en gaat aan de westkust op de boot naar China. In China wordt de zwavel aan de kolen toegevoegd zodat deze heter branden! Met de jetstream komt de vervuiling weer naar ons toe... Waar zijn we mee bezig als we de banen van de mensen die onze minder politiek correcte producten produceren aan landen als China geven terwijl onze aardbol daar ook nog meer schade van ondervindt. Nu hebben we onze daken volgelegd met zonne collectoren en de velden vol met windmolens waarvan we hopen dat ze de energie die het gekost heeft om ze te produceren terugverdiend hebben voor ze kapot gaan. Omdat nadat het donker wordt en de wind is gaan liggen de lampen ook moeten branden is er nog steets evenveel capaciteit aan kolencentrales nodig... Gelukkig is er niks mis met kolen centrales.

 • WGeverink

  Vervolg. Een moderne kolencentrale bij ons in het westen brandt door filtratie ongeveer net zo schoon als een gasgestookte centrale. Bij gasgestookte centrales komt meer waterdamp vrij. Waterdamp is een broeikasgas. Bij kolen centraleskomt veel minder waterdamp vrij. CO2 is in de hoeveelheden die het voorkomt in onze atmosfeer alleen maar plantevoedsel.

 • mtseshuis

  Tja, @ Geverink, vertel ze dat maar in Brussel en Den Haag (en New York etc etc)..

 • WGeverink

  De Amerikanen luisteren gelukkig ook heel serieus naar de non-globalwarmists. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze al met een been uit het Parijs accoord zijn gestapt.<>

 • landboer

  We moeten ons aanpassen aan de klimaatverandering, het klimaat past zich echt niet(wat we ook bedenken) aan ons aan!

 • alco1

  Redactie:
  Maak eens een keer een artikel of column over wat @Geverink allemaal zegt in 18.10 en 18.14, maar ook wat @Stevelink zegt in 14.36

 • weerstand

  Goed idee. Veel gezever, weinig wol.

 • gerben5

  Die veenontginingen bestaan al 800 jaar. We hebben sinds die tijd zelfs een kleine ijstijd gehad. Die eindigde rond het begin van de industriële revolutie. Nu mag de landbouw het probleem oplossen zeker

 • WGeverink

  Als je de Engelse taal beheerst @alco1 dan verteld Don Easterbrook in de link hier boven van 6nov 18.27 je zo'n beetje alles wat belangrijk is om te weten maar waar je bijna nooit iets van zal horen op mainstream radio of tv.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.