Home

Nieuws 26 reacties

Schouten: snel overleg over gesjoemel met mest

Minister Carola Schouten wil na het weekeinde met landbouworganisaties om tafel over de berichten over gesjoemel met mest.

Dat zegt ze naar aanleiding van berichten in NRC Handelsblad over fraude door mestbedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg.

Schouten zegt in een reactie ‘echt boos te zijn’. “Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de sector zelf. Ik wil na het weekeinde direct om tafel met de betrokken brancheorganisaties. Ik verwacht van hen tekst en uitleg te krijgen.”

Geen verrassing

Schouten zegt niet echt verrast te zijn. ‘Dat de mestwereld – op zijn zachtst gezegd – niet brandschoon is’, was volgens haar bekend. “Maar dit geeft wel aan dat het diep zit en dat er kennelijk op tal van fronten wordt samengewerkt.”

Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) wil dat Schouten zo snel mogelijk in de Kamer tekst en uitleg geeft.

Lees ook de reacties van:
➤  LTO: geen genade voor fraudeurs
➤  Partij voor de Dieren: beerput is eindelijk open   
➤  Cumela: krachtig ageren tegen mestfraude
➤  Scholten (WUR): tijd voor radicale omslag
➤  Advocatenkantoor Linssen: NRC tendentieus

LTO: geen genade voor fraudeurs

Keihard tegen optreden. Dat is de reactie van LTO-bestuurder Hans Huijbers. “Er is maar één reactie mogelijk”, zegt Huijbers. “Hier zullen we met vereende kracht, sector en overheid, keihard tegen moeten optreden. Fraude moeten we gezamenlijk uitbannen.”

Huibers kent de signalen van fraude: “Het signaal van fraude is niet nieuw. We hebben daar met de overheid al verschillende keren over gesproken en geprobeerd een systeem te ontwikkelen dat waterdicht is. We hebben indertijd zelf gepleit voor strenge mestwetgeving. Helaas moeten we vandaag vaststellen dat we nog een hele weg te gaan hebben, en daar baal ik ontzettend van. Maar we zullen doorpakken.”

De LTO-bestuurder is vastberaden: “Dit probleem moeten we oplossen, in het belang van de veehouders, het imago van de sector en in het belang van omgeving en milieu. En waar het onze leden betreft, zullen we ook hen aanspreken. De goede mogen niet het slachtoffer worden van de collega’s die anders met de regels omgaan. Fraude kunnen we niet voort laten bestaan”, aldus Huijbers.

Partij voor de Dieren: beerput is eindelijk open

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand via Twitter: ‘De Partij voor de Dieren waarschuwt al jaren voor mestfraude. Maar het kabinet hield de sector het hand boven het hoofd. De beerput is eindelijk open.’

Cumela: krachtig ageren tegen mestfraude

Brancheorganisatie Cumela zegt krachtig te ageren tegen fraude met mest. Directeur belangenbehartiging Michiel Pouwels zegt in een persbericht: ‘Frauderen leidt tot milieuschade en oneerlijke concurrentieverhoudingen. Concurrentie tussen ondernemers dient plaats te vinden op basis van kwaliteit van het werk en service, beslist niet door het overtreden of ontduiken van regels. Regels zijn er om na te leven. Niet naleven is simpelweg fout.’

Cumela dringt aan op goede controles en krachtig optreden door de overheid.

Scholten (WUR): tijd voor radicale omslag

Het is tijd voor een radicale omslag, zegt directeur Martin Scholten van Animal Sciences Group van Wageningen UR op Twitter. 'We moeten niet langer mest als afval afvoeren maar mest verwaarden tot producten waar een markt voor is.'

Advocatenkantoor Linssen: NRC tendentieus

Advocatenkantoor Linssen in Tilburg noemt het artikel in NRC Handelsblad over mest tendentieus. Advocaat Maurice Stassen zegt tegen Omroep Brabant: “De schrijver van het artikel heeft een rit gemaakt met een mestvervoerder die regels wist te omzeilen. Dat is uitgesmeerd over de hele sector. We herkennen ons niet in het geschetste beeld. We hebben de indruk dat er wordt geprobeerd om een advocatenkantoor in het complotverhaal te trekken.”

Mede-auteur: ANP

Laatste reacties

 • deB.


  Snel, en heel snel compleet grondgebonden invoeren!

 • mtseshuis

  Inderdaad heel, heel snel, rest gewoon forfaitaire gehalten, klaar...

 • raymond

  Het zuiden wordt weer bedankt, dit gaat banen, geld en imago kosten. Vinden we het nog vreemd dat de burger ons in de toekomst de 80 % export niet meer gunt.
  Aanpakken die veehouders en pak de onder illegale omstandigheden verkregen fosfaat rechten ook maar af. Ik ben briezend!!! of beter, zeer verdrietig.

 • xw

  [...] Wij zijn allemaal weer de klos.
  Allemaal naar het nieuws van omroep Brabant kijken. Dan kun je zien hoe ze boel goed belazeren

  -------------------------------------------
  Een deel van deze reactie is verwijderd, omdat het niet voldeed aan de regels. Zie <>.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Meralco

  De werkelijke omvang van de fraude is giswerk, de imagoschade daarentegen is groot.

 • Colusdijk

  Rabo zegt tegen varkensboeren jou collega's zijn 50000 euro minder kwijt voor mestafzet,dat kun jij toch ook.

 • Schraar

  Raymond en de B, deze fraude vind vooral plaats in de varkenshouderij, deze grondgebonden maken betekend gewoon het afschaffen van deze gehele tak. Hebben ook niets te maken met fosfaatrechten, hadden al varkensrechten.

 • info519

  gewoon nitraat meten in grondwater en daar op afrekenen...daar gaat het toch om?

 • Tinus1

  ik heb al vaker gezegd: we hadden al paar jaar grondmonsters moeten meten, had ieder perceel nu een ijklijn, stijgt deze niet boven bepaalde waarde, dan is het goed, wel middelen met bijvoorbeeld 3 a 4 jaar ivm verschillende teelten, klaar. Gaat toch eigenlijk niet wat de veehouder produceert, maar wat op de grond komt en of het doorzakt (waar discussie over is) naar het grondwater. Voordeel is dat dit monsteren over paar maanden verdeelt kan worden dus efficient in mankracht. Dan kan er niet gefraudeerd worden, grondbemonster is grondbemonster, zeker als deze door een ambtenaar of NVWA'er gestoken wordt. Grondmonsters zijn stabieler dan mestmonsters. Van deze laatste kan er van een vracht wel 30 tot 60% afwijking inzitten als deze recht uit de put komt.

 • veelust

  Heb het idee dat het allemaal weer opgeblazen wordt.een ding weet ik wel dat het systeem van de mestwetgeving onderhand zo ingewikkeld en onwerkbaar geworden is dat het haast onmogelijk is om alles 100 procent volgens de regels te doen.ook vraag ik me hier af of degene die vals beschuldigen en die het hele verhaal opblazen ook eens aan de tand gevoeld(beboet ) worden.

 • Maas1

  Begrijp werkelijk niet als mest een zodanige kosten post is dat het aanlokkelijk zou kunnen zijn om daarmee te frauderen,om daarmee voor je zelf en de landbouw sector te belazeren en imago schade te veroorzaken.Om deze kosten post als sector verenigd om te buigen van een onkosten post om te buigen in een winstgevend product.Begrijp werkelijk u werkwijze niet nadat u al die jaren financiëel door u intermediair of andersinds wordt leeggezogen.Denk toch eens na man ....

 • deloonwerker

 • alco1

  Een hongerend mens gaat eerder stelen.
  Maw. Tekorten in bemesting lijdt eerder tot fraude.

 • 1455

  als ik dit allemaal lees denk ik allemaal dik doener
  vorige week werdt er een partij hooi afgevoerd hier van een evenement
  en wie was de handelaar en komt met een dikke combinatie aan rijden niemand minder dan NIES LENTJES

 • ropsdairy

  Als mest de reeele waarde kreeg wat het het waard is zou er niet worden gefraudeerd. Mest is een voedingsstof voor bodem en gewas, maar omdat er iets te veel van is word er een prijskaartje aan gehangen en stijgt de kostprijs van af te voeren mest. Voor de afnemers is het een mooie inkomsten bron en voor transporteurs / handelaren helemaal. Als akkerbouwers / afnemers zelf (of samen met een veehouder) een mestsilo zouden neerzetten en je zou samen een prijsafspraak hebben over te leveren mest heb je een win/win situatie. Als je dan transporteurs laat inschrijven voor transport heb je weer een voordeel.
  De overheid heeft zelf mee gewerkt om fraude in de hand te werken. Mestverwerkingsbedrijven mogen 20 % stikstofverlies hebben. Er zijn veel verwerkingsbedrijven waar ze heel goed bezig zijn om de mest te verwerken tot verschillende mineralen stromen, maar vaak worden ze belemmerd door vergunningen en soms door procedes die niet helemaal goed verlopen. Mest is en blijft een natuurprodukt.
  Er word nu veel mineralenconcentraat geproduceerd als kunstmestvervanger, mooi voor in de akkerbouw, maar voor grasland zou het veel beter zijn om de laatste mest die je mag rijden te vervangen door zeugenmest. Mest met lage gehaltes en de N werkt snel en geen uitspoeling t.o.v. rundveemest, maar i.v.m. derogatie mag er je weer geen varkensmest aanvoeren. Zo zijn er nog wel meer tegenstrijdigheden in het mestwereldje en het landbouwgebeuren.

 • farmerbn

  Rare reactie van Rik Grashoff. Wat wil hij daar mee bereiken om Rabo van medeplichtigheid te beschuldigen? Die fraudeurs kopen ook brood dus zijn hun bakkers ook fout? Is groen links ook fout als die fraudeur groen links lid is? Groen links had hen immers kunnen royeren.

 • Kikker01

  Met mijn nieuwe mestverwerker maak ik op het erf zelf van mest gas mineralen en water en dat voor een bedrag per kuub dat 50% onder de kostprijs van de huidige mestverwerkers ligt. Dan is er geen fraude meer mogelijk omdat ik alles gewoon verwerk zoals al gezegd op het erf zelf.

  Harm Renes
  Hadufall

 • Maas1

  Er is ook een keerzijde aan het verhaal basketbalend worden wij als boeren in dit land door delen van de politicie en geleerde bevolking weg gezet als criminelen bandieten en dieren mishandelaars.Een bewindspersoon die als eerste woord aangeeft er niet te zijn voor de boeren,met deze achterlijke moesten wij door.Een land wat de agrarische ondernemers verwaarloosde en in een dwangbuis hees.De boeren zorgen voor u onbekommert bestaan zorgen voor u eten,daar hoeft u zich niet druk over te maken u kunt kopen en leven zoals u wilt,en wij boeren worden.....

 • Herman Gallé

  Alle goedpraterijen ten spijt, dit zijn schandalige praktijken die door hun massaliteit nog worden versterkt. Deze door en door verziekte sector waar dierenleed wordt weggelachen, milieuschade wordt gebagatelliseerd, het klimaatprobleem wordt aangejaagd is dan nu definitief ontmaskerd. Dank aan de NRC, dank aan die politieke partij (PvdD) die de moed heeft keer op keer tegen alle hoon en spot in de misstanden bloot te leggen. Nu aan de slag om mens, dier en milieu te beschermen en de schuldigen te vervolgen.

 • Er worden jaarlijks meer dan 5 MILJOEN verkeersboetes uitgedeeld dat betekend dat gemiddeld 67 % van de verkeersdeelnemers de wet overtreed , dat vinden we met ons alle HEEL vervelend , pas als een Boeren de wet overtreed , zijn ze in Denhaag zeer verontwaardig en worden er maatregelen voorbereid ..........ik noem dat meten met twee maten , de spreuk luid in dit geval ,oordeel niet te vlug want met de maat die u gebruikt wordt U de maat genomen

 • Maas1

  Wat een agressie de goede moeten weer bloeden.Wel over het klimaat probleem beginning maar vervolgens de deur van de auto dicht trekken.Wel de agrarische sector vervloeken,wel u buik rond eten.Zoals er uitwassen in de agrosector zijn zijn deze ook elders op vele vlakken.Waarschijnlijk hebben vele een enorme berg boter op het hoofd.

 • alco1

  Voorop gesteld.
  Fraude is niet toelaatbaar en moet aangepakt worden. Temeer omdat daardoor de sector een blaam krijgt toebedeeld.
  Maar ook kunnen we een constatering doen dat door de fraude er eigenlijk niets gebeurd wat ergens schade aan ondervindt.
  Mensen die dierenleed, milieuschade en klimaatproblemen hieraan wijten, moeten eens bij zichzelf te rade gaan.
  Denk daarbij aan de volgende zin:
  De aarde kan nog wel tweemaal zoveel mensen voeden, maar moet vanwege zijn luxe en welvaart wel tot de helft krimpen.

 • Gat

  Nitraatgehalte op derogatie bedrijven op zandgrond voldeed aan de norm. Dus wat maakt het uit dat er dubbel bemest wordt. De auto industrie zegt nu al dat 2030 niet te halen is nul uitstoot! Er worden meer grotere en zwaardere auto's verkocht en uitstoot stijgt al 2 jaar op een rij. Horen we weinig over.
  Maar nu komt het mestfraude, en er zit nieuw mestbeleid aan te komen wel toevallig???
  Glyfosaat toelating waar dld tegen is, komt er uit dld bericht dat er 75% minder insecten zijn. Toevallig???? Beetje de zaak goed opkloppen en aandikken.
  RTL nieuws had het over 5 miljoen koeien in nl, welke 5 miljoen???

 • GerritLozeman

  kiehard aanpakken die frauderende veehouders tent sluiten en nooit geen dieren meer houden

 • koestal

  De fraudeaanpak kan goed gecombineerd worden met het saneren van de zieke sector, sluiten en weg wezen !!!!

 • koestal

  Hoe gezellig zijn die familiefeestjes nog in Brabant ,zitten ze nog te lachen om boeren die zich nog netjes aan de regels houden,of zitten ze met een zure kop achter de bitterballen ?

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.