Home

Nieuws

RDA geeft leidraad voor welzijn wilde dieren

Als het welzijn van wilde dieren in gedrang komt door menselijk handelen, moet de overheid komen tot een ‘gestructureerde afweging van belangen’ komen, zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft voor die gewenste belangenafweging een methode aangereikt waarvan provincies en Rijk gebruik kunnen maken.

De methode – een stroomschema – moet er in elk geval voor zorgen dat de afweging in de verschillende provincies op dezelfde manier wordt gedaan.

Voor dieren maakt het niet uit in welke provincie ze in het gedrang komen, is het oordeel van de RDA.

Voor dieren maakt het namelijk niet uit in welke provincie ze in het gedrang komen, is het oordeel van de RDA. Dierenwelzijnsbeleid voor dieren in de natuur ligt (in verreweg de meeste gevallen) bij de provincies.

Of registreer je om te kunnen reageren.