Home

Nieuws

‘Pachtprijs Kampereiland moet weer naar regionorm’

Melkveehouders op het Kampereiland betalen een te hoge pachtprijs in relatie tot de bedrijfskosten.

De pachtprijs op het Kampereiland moet terug naar de regionorm. Dat blijkt uit een onderzoek door Aeres Hogeschool in Dronten.

Pachtprijssystematiek

De pachtnormensystematiek heeft een negatieve invloed op de sterk pachtafhankelijke bedrijven op het Kampereiland door de dalende rente en stijgende pacht. Ook ontwikkelden deze bedrijven zich de laatste jaren minder hard dan bedrijven in het Noordelijk weidegebied en zijn ze gemiddeld kleiner in omvang, zo blijkt uit het onderzoek. De opdracht voor het onderzoek is gegeven door De Stadserven, een beheer-NV met de gemeente Kampen als enig aandeelhouder, de eigenaar van vrijwel alle gronden in het gebied.

Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

De wettelijke pachtprijssystematiek sluit niet aan bij de feitelijke situatie van de bedrijven op het Kampereiland. De pachtafhankelijke bedrijven (binnen en buiten Kampereiland) realiseren een lagere Vergoeding voor Arbeid en Eigen Vermogen (VAEV).

Vermindering pachtafhankelijkheid

De VAEV is ten opzichte van het Noordelijk weidegebied en Oostelijk veehouderijgebied jaarlijks respectievelijk € 15.000 en € 10.000 lager.

Voor het behoud van rendement van melkveehouders op het Kampereiland wil De Stadserven de pachtafhankelijkheid van de bedrijven verminderen, onder andere door de pachtprijs terug te brengen naar de regionorm in plaats van het wettelijk toegestane plafond van 110% van deze norm.

Dit besluit is pas definitief als de gemeente Kampen in de aandeelhoudersvergadering op 6 december akkoord geeft. In 2017 is de pachtprijs nog verhoogd volgens het wettelijk maximum van 110% van de regionorm. Om aan de moeilijke liquiditeitspositie van de bedrijven tegemoet te komen, is al op basis van de regionorm gefactureerd en zou het restant later te verevenen zijn. Het verschil tussen verschuldigde pacht en gefactureerde pacht zou dan worden verrekend met toekomstige wettelijke pachtprijsverlagingen. “Met de uitkomst van het pachtprijsonderzoek is besloten om de verevening achterwege te laten. In feite wordt dus sinds 2017 de pacht op basis van de regionorm vastgesteld”, zegt Pascal Jacobs, communicatieadviseur voor De Stadserven.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Of registreer je om te kunnen reageren.