Home

Nieuws 35 reacties

NRC: mestmonsters veelvuldig gemanipuleerd

Bijna twee op de drie mestbedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg is al eens beboet, veroordeeld of verdacht wegens fraude met mest. Dat schrijft NRC in een uitgebreide reportage over mestfraude in Zuid- en Oost-Nederland, met als titel: Het Mestcomplot.

De krant spreekt van 36 van de 56 bedrijven die volgens haar in deze regio actief zijn in transport, handel en verwerking van mest. Zij zouden al eens zijn beboet, veroordeeld of verdacht wegens frauduleuze praktijken als het vervalsen van administratie en het omzeilen van gps-controles.

Lees de reacties van verschillende partijen:
Schouten: snel overleg over gesjoemel met mest

De krant beschrijft op basis van gesprekken met tientallen insiders hoe de fraude in zijn werk gaat. Vaak worden mestmonsters die naar het lab gaan gemengd met geconcentreerde stikstof- en fosfaatoplossingen. De gehaltes van afgevoerde mest worden zo op papier hoger, waardoor er minder tonnen mest weg hoeven. Mestbedrijven zouden zich gedwongen voelen om hieraan mee te werken, onder druk van veehouders die hun afzetkosten willen beperken.

Omvang van fraude onduidelijk

De krant geeft ook een uitvoerige beschrijving van het netwerk van de mestfraude, met spilfuncties – volgens de krant – voor adviseurs, juristen en zelfs een mestlaboratorium.

De omvang van de fraude blijft onduidelijk. Daarover circuleren wel cijfers (‘tot 40%‘) maar daarvan is bekend dat onderbouwing mist en de krant komt niet met een nieuwe eigen schatting.

De genoemde aantallen betrokken bedrijven zijn inclusief ‘verdachte’ bedrijven. Hoeveel daarvan daadwerkelijk veroordeeld of beboet zijn, wordt niet vermeld. Wel kreeg NRC een rapportage in handen over een nalevingsonderzoek van de NVWA bij mesttransporteurs. Daaruit zou blijken dat 61% van de onderzochten de regels niet goed naleefde.

Laatste reacties

 • Diep triest. Mensen die altijd eerlijk zijn geweest worden gewoon het slachtoffer.
  Gewoon naar de echte normen van de grondmonsters kijken en aan de hand daarvan de mensen de mest laten afvoeren. Waar dan teveel mest op de grond is gekomen streng optreden en de bedriegers voor straf alle mest laten afvoeren. Niks meer op eigen landje. Walgelijk allemaal. Misschien heeft de provincie Brabant toch wel gelijk dat daar wat moet gebeuren.

 • van someren

  frauderen mag absoluut niet. maar regelgeving is dermate gecompliceerd gemaakt dat het voor de overheid niet te controleren is en fraude uitlokt.

 • Bennie Stevelink

  Schaf het mestscheiden op boerenerf maar eens af, dan is het grootste probleem al opgelost.

 • farmerbn

  Naast mestmonsters moeten er ook verplichte grondmonsters komen. Zit de grond te vol dan minder mest plaatsen; zit er weinig in de grond dan meer bemesten.

 • eenvoudige boer

  Het grootste probleem is als je precies volgens de regeltjes doet bemesten, je geen optimale opbrengst meer kunt halen en dat is best frustrerend.

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, grondmonsters nemen gebeurd allang maar geeft alleen inzicht in het fosfaatniveau. Het zegt niets over de stikstof. Daar zouden juist grondwatermonsters voor genomen moeten worden.

  De enigste oplossing die ik zie voor de fraude is dat alle afgevoerde mest wordt gewogen en bemonsterd op een aantal centrale plaatsen door NVWA-medewerkers die daar permanent aanwezig zijn. Net als het slachten van vee wat ook alleen mag onder toezicht van NVMA-medewerkers.

  Ik las in de NRC dat ook regelmatig storingen in de GPS apparatuur werd voorgewend waardoor men niet meer kon nagaan waar een wagen gelost was. Dit kan eenvoudig opgelost worden door vrachten waarbij een storing optreedt niet mee te tellen in de afvoer. Als er echt een storing optreedt moet de chauffeur terugkeren naar de boer waar de mest geladen is. Daar laten repareren en opnieuw vertrekken. Dan kan de vracht wel weer meetellen.

 • Vhouder

  beste farmerbn dan nemen ze een grondmonster uit de zandbak. De grootste fraudeurs hebben de grootste bedrijven en de dikste portomonee.

 • farmer135

  Simpel bij eerste keer fraude waarschuwing, bij tweede keer vergunning intrekken.

 • Gullef

  Denk je nou echt dat een akkerbouwer dat toestaat dat er "opgewaardeerde" mest op zijn land komt, als een intermediair dat structureel doet werkt ie zichzelf uit de markt, en het is niet voor niks dat de NVWA nu van alle vaste mest monsters moet nemen. Ik denk dat die fraude nu aardig is dichtgetimmerd. Kom je maar op 1 manier achter, als volgend jaar de VVO's fors duurder zijn....

 • Bennie Stevelink

  @Gullef, de opwaardeerde mest wordt geëxporteerd. De akkerbouwers in Nederland krijgen mest waarbij een storing optreedt in de GPS-apparatuur.

 • John*

  Het systeem klopt niet.. Het grondwater probleem wordt bij de mestproducenten neergelegd terwijl het bij de mestaanwenders thuishoort.

  De boekhouding van de producent wordt gecontroleerd terwijl een mestaanwender alle mest in de silo aan kan voeren en de mest voor 100 hectare bij wijze van spreken op 1 hectare uitrijden. We willen toch beter grondwater? controleer dan het uitrijden van de mest en de status van de bodems en bekijk of dat verantwoord gebeurd.

 • Bennie Stevelink

  @John, de wetgever gaat er (terecht) vanuit dat de akkerbouwer geen belang heeft bij inefficiënt gebruiken (ongelijk verdelen) van aangevoerde mest. De veehouder met een overschot heeft wel belang bij inefficiënt gebruik (dumping). De controle richt zich dan ook op de afvoer van de veehouder en de totale aanvoer van de akkerbouwer.

 • A1967

  Omvang is onduidelijk , het gaat om verdachte akties, trap hier niet totdat bewezen is hoe groot de werkelijke fraude is.
  Hoeveel procent van de Nederlanders is al ooit beboet voor een overtreding, wil dit zeggen dat deze allemaal fraudeurs zijn?
  Dit stuk is pure stemming makerij.

 • mariapeel

  Heel simpel alles forfaitair . En probleem is opgelost . ook export mest . Dan zullen de fraudeurs dan ook het probleem krijgen en dat is natuurlijk t eerlijkste 👍🏻. En je zult zien gehaltes in de grond zullen snel aanvaardbaar zijn

 • kleine boer

  mariapeel 100% mee eens zolang de mest monsters uit de zelfde wagen al verschil maken klopt er geen bal van dus forfaitair en probleem is uit de wereld

 • Gat

  Met de huidige normen kun je niks telen op zandgrond. Wat ontrekt wordt moet ook toegevoegd worden. Jaren verminderen wat effect heeft het gehad. Terwijl chemours chemische afvalstoffen mag lozen op oppervlakte water. Wereld op zijn kop. Dat is wel legaal

 • mtseshuis

  Gaat nergens over, grote vervuilers mogen legaal vervuilen, terwijl mest als het grootste milieuonvriendelijke product weggezet wordt. Inderdaad heel eenvoudig: Alles forfaitair, als je daarboven moet afvoeren zorg maar voor bewijs en controle dat je hogere gehaltes hebt in de mest! Simpel.

 • Bennie Stevelink

  @mariapeel, er wordt gefraudeerd via drie lijnen : gehaltes, weging en bestemming. Met forfaitaire afvoer wordt alleen de fraude met gehaltes opgelost. De fraude met weging en bestemming niet.

 • Gat

  Snap het probleem echt niet, de overheid manipuleert de normen ook bij riooloverstorten. De normen hoog genoeg zetten op die plekken zodat ze zelf geen problemen met nitraat in water hebben, halen het bij de boeren wel terug. Welke boer kan het mij uitleggen dat een Duitse koe minder mest produceert dan een Nederlandse??

 • mariapeel

  @bennie

  Van alle mestsoorten is t gewicht bekend wegen hoeft niet gewoon per m3 . Nu boer boer is ook zonder wegen en de eindbestemming vul je in op de bon en kan gps nog blijven bestaan voor losplaats . Monsteren afschaffen dan is t zo over 👍🏻

 • info463

  Gewoon aanpakken bij de bron: de veehouder die bepaald en betaald. Laat verantwoording van de mestafzet onderdeel zijn van ieder IKB systeem. Kan de producent dat niet verantwoorden of wijken de hoeveelheden en gehaltes sterk af met wat algemeen gangbaar is, IKB schorsen en of intrekken.

 • kleine boer

  @bennie ik denk dat de bestemming weinig mee gedaan word bij afvoer. Immers de akkerbouwer wil zoveel mogelijk tonnen omdat hij vaak per ton bijbetaald krijgt en ook graag zoveel mogelijk mest op het land wil. Grootste probleem is dat er door de hoge gehaltes vaak te weinig m3 mest in de put zit om af te voeren of er is genoeg afgevoerd maar de put is nog lang niet leeg en dus klopt het wat mariapeel zegt gewoon fortfairtair en tis klaar....

 • Tinus1

  @ john klopt helemaal. en Bennie door de strenge aanwendnormen is het voor een akkerbouwer/tuinder lucratief meer te rijden waardoor hij hogere opbrengsten en gratis mineralen/OS heeft. Waren de normen niet zo (te) streng dan was dit niet aan de orde want dan kun je op maat en naar behoefte van het gewas bemesten. Bij een koe zeg je toch ook niet: ik geef hem niet zoveel te eten als hij nodig heeft, want anders heb ik te hoge mestproduktie?? je kijkt naar de produktie en gezondheid. Wordt de akkerbouwer wel tot verplicht te kijken naar de norm, niet naar produktie of gezondheid van zijn gewas.

 • johanvanbeek1

  Als akkerbouwer kreeg ik afgelopen jaar vaste geitenmest met >14 kg fosfaat / ton. Zulke gehaltes kunnen niet eens uit een geit komen. Normaal is het 4 tot 5 kg. Oftewel er klopt iets niet, daar wordt je als ontvanger dus niet blij van.
  Waarschijnlijk heeft degene die de monsters heeft genomen wat verkeerds gedaan, maar als ontvanger heb je geen poot om op te staan. De herkeuringen die het mestlaboratorium kan doen gebeuren uit hetzelfde (verkeerde) monsterpotje.
  De monsters worden met de hand gevuld, dus een foutje is snel gemaakt....
  Door zulke praktijken zijn de goede veehouders en akkerbouwers de klos ten koste van de frauderende collega's. De welbekende rotte appels....

 • v w

  Vind maar sterk opgeklopt verhaal, dit gaat met name over de dikke fractie die geëxporteerd wordt. Daarvan is allang er bekend dat die meer fraude gevoelig is, vandaar dat ook vanaf 1 oktober de monstername en controle op gewichten moet gebeuren door een onafhankelijk aangesteld bedrijf. Echter meer als 3/4 van de mest gaat weg als drijfmest, dit systeem is veel meer waterdicht door GPS, automatisch bemonstering en weging op de auto zelf ipv met een weegbrug of losse monsters. Deze mest gaat ook direct naar akkerbouwers die accepteert geen gesjoemel want dat gaat ten koste van hun mest ruimte, sterker nog mest met hoge gehaltes willen ze niet eens omdat ze te vlug vol zitten vandaar dat momenteel rundvee mest makkelijker weg gaat als die van varkens

 • Zuperboer

  Frauduleus handelen moet bestreden worden, net als in alle andere sectoren. Ik neem aan dat de betrokkenen hun certificering kwijtraken. Kijk er niet van op dat het juist vanuit deze kant van het land weer opduikt. Herken me er persoonlijk niet in, blijkbaar zijn we in het oosten te naief om met de grote jongens mee te kunnen doen. Ik neem aan dat accountants ook een rol spelen in het hele verhaal. Uitzoeken tot de bodem net zoals bij elke wetsovertreding. De schandpaal is afgeschaft evenals het vierendelen, dus het OM zal het gewoon via de juridische weg moeten afhandelen.

 • Flepke

  @johanvenbeek1
  De gehaltes in geitenmest zijn een ramp. ben zelf geitenboer en had afgelopen jaar referentie monsters laten nemen en had 5.6 kg fosfaat. toen ik de mest een half jaar later afvoerde kwam er 12kg fosfaat uit. terwijl ik zelf de indruk had dat het monster niet beter genomen kon worden. De chauffeur nam uit iedere bak mest die de vrachtwagen in ging een pluk mest. Maar toch mag ik volgend jaar op zoek naar een nieuwe afnemer terwijl ik afspraken had voor verschillende jaren. Hier baal ik behoorlijk van vooral omdat ik tot nu toe niet weet hoe dit komt. Dit Mengmonsters was voor 5 vrachten zo hoog de andere 3 monsters voor de overige 18 vrachten zaten tussen de 4.4 en de 5.6 kg fosfaat. Voor mij mogen ze de Mengmonsters afschaffen. Voor iedere vracht een uitslag is een stuk beter.

 • nelis

  Inderdaad mariapeel eerst beginnen met monsters af te schaffen.
  Hier zitten zeer grote afwijkingen in. Hebben zelf meerdere (4) proeven genomen.
  Mest in een vat doen, goed mixen en hiervan 3 monsters naar 3 verschillende labo's gestuurd fosfaat uitslagen gaan van 3,7 naar ruim 4,1. Dit is meer dan 10%
  Laat staan wat de verschillen dan zijn bij normale bemonstering uit de put.

 • alco1

  Minas was zo slecht nog niet.
  Wat binnen het bedrijf komt, moet afgetekend kunnen worden.

 • bluemink

  Wie zit te sjoemelen certificaat in trekken dit mag niet gebeuren tast de geloofwaardigheid aan .
  De boel belazeren mag alleen de overheid hun cijfers kloppen ook niks van maar zij zijn onberispelijk.

 • cornelis 22

  95 procent van alle automobilisten is al eens beboet en of verdacht van verkeersoverterdingen allemaal wetsovertreders en dus fraudeurs onder hen is ook een nrc journalist. Verwacht morgen een regen van vragen in de kamer hier over.

 • fietskip

  minas was ook niks.
  in en uitgaande daarbij klopte ook niet.

 • Peerke1

  Wat een gezever. Keer op keer worden de boeren afgeschilderd als zijnde grote criminelen omdat ze eens een keertje beboet zijn. Vraagje, hoeveel burgers zijn al niet eens beboet voor te hard rijden en bellen tijdens het rijden. Al deze burgers zijn grote criminelen op de weg maar niemand die er iets van zal zeggen. Het wordt getolereerd en er wordt gewoon al bellend te hard gereden.

 • Haarlemmermeer

  Sorry als akkerbouwer zie ik forfaitair niet zitten. Krijg ik allemaal bakken met water, kan ik allemaal contramonsters gaan trekken en moet de betreffende leverancier weer zorgen dat er illegaal mest bij mij op de dam komt om alles recht te breien. Hele systeem op de schop. Iedereen verplicht sloot-, grond water en bodem monsteren, dat is immers waar het om draait. Strooi je per ongeluk wat in de sloot, rij je te veel in een keer uit, spoelt het van het land, zit je lelijk op de blaren. Doe je het goed kan je meer en diverser uitrijden.

 • Mbmb

  Opgeblazen verhaal; niveau riooljournalistiek. Staat vol met tendentieuze uitlatingen. Heeft het over 'mestland' en dergelijke. Slecht hoor. Als iedereen uitgeplust wordt op de tienduizenden regels zullen we trouwens allemaal wel als fraudeurs worden weggezet, zelfs de meest goedwillenden. Desalniettemin is een dergelijk sensatiebericht ook weer slecht voor de hele sector. Georganiseerde, grootschalige fraude zal aangepakt moeten worden. Wil nog wat kwijt over monsters: bij grondmonsters is de PAL uitslag soms onverklaarbaar (hoog dus), zal bij mestmonsters ook niet altijd kloppen. Dat is geen fraude; het systeem deugt niet.

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.