Home

Nieuws 17 reacties

Minister maant mestpartijen

De veehouderij en mestbranche moeten mestfraude zelf aanpakken, om te voorkomen dat de derogatie voor de Nitraatrichtlijn gevaar gaat lopen. Dat stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar aanleiding van berichten in NRC-Handelsblad over omvangrijk gesjoemel met mest.

Minister Carola Schouten schreef vorige week nog dat Nederland goed op koers ligt om de derogatie binnen te halen.

Het ministerie van LNV wil van de sectorpartijen weten wat zij gaan doen om mestfraude in te perken. Daarover voert Schouten maandagavond overleg met de sector.

‘Tien tot twintig criminele organisaties houden zich bezig met mestfraude’

De mestfraude is reden voor groot onderzoek door het Openbaar Ministerie. Tien tot twintig criminele organisaties houden zich bezig met mestfraude, aldus het OM.

Daarbij gaat het om het organiseren van fraude waarbij veehouders, transporteurs en verwerkers betrokken zijn, onder andere door het manipuleren van mestmonsters en -boekhoudingen.

Naast de grote onderzoeken lopen er nog 130 strafrechtelijke onderzoeken naar overtredingen van de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld met het ministerie, de mestbranche en de Europese Unie.

Extra maatregelen tegen gesjoemel

Om te voorkomen dat mestfraude de Europese en Nederlandse doelstellingen in gevaar brengt, hebben staatssecretaris Sharon Dijksma en haar opvolger Martijn van Dam in het vorige kabinet al extra maatregelen aangekondigd om gesjoemel tegen te gaan. Die maatregelen werden mede genomen, nadat politie in samenwerking met onder andere de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit concludeerden dat mestfraude een risico is bij het verkrijgen van de derogatie voor de Nitraatrichtlijn.

“Door mestfraude, overbemesting en overschrijding van het fosfaatplafond, loopt Nederland het risico dat de Europese Commissie nog strengere maatregelen voor de agrarische sector van het ministerie verlangt, of dat Nederland de derogatie helemaal verliest”, aldus het rapport, dat mede is geschreven door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Derogatie in gevaar?

Afgelopen zaterdag publiceerde NRC-Handelsblad uitgebreid over gesjoemel met mest. LTO Nederland gaat er vooralsnog niet vanuit dat derogatie op het spel staat. Het ministerie van LNV heeft nog niet gereageerd op de vraag of derogatie mogelijk in gevaar komt. “Dat komt deze week zeker aan de orde”, zegt een woordvoerder van de minister, verwijzend naar een overleg dat donderdag met de Tweede Kamer wordt gehouden.

Minister Schouten meldde in reactie op berichtgeving over mestfraude in NRC-Handelsblad zaterdag dat ze 'echt boos' is. “Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de sector zelf.”

Vorig jaar meldde de politie in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit (pdf, 1,70 MB) dat op verschillende manieren fraude wordt gepleegd. Fraude met mest betekent vaak lokale overbemesting, aldus het rapport. Het zijn bonafide bedrijven die door oneerlijke concurrentie schade leiden. En de mogelijkheid bestaat dat de EU de derogatie intrekt, aldus het rapport.

Fraude lastig te bewijzen

Fraude met mestmonsters is lastig te bewijzen, aldus het politierapport. Als het monster opvallende of afwijkende waardes blijkt te hebben, is de mest al lang uitgereden, verwerkt of getransporteerd. Het aantal mesttransporten dat wordt gecontroleerd is beperkt; jaarlijks ongeveer 1.200 van de 900.000 transporten.

Lees de reacties van verschillende partijen:
Schouten: snel overleg over gesjoemel met mest

Laatste reacties

 • maatje 1904

  Degene die frauderen interesseert heel die derogatie niet!!!

 • Maas1

  Op deze manier kun je geen agrarische ondernemer meer zijn, de criminelen bende van de fipronil is nog niet over en nu dit weer.Iedereen moet zich aan de spelregels houden,niet iedereen doet dat blijkbaar. Wat een bagger.

 • alco1

  O gaan ze nu derogatie daarvoor gebruiken!!!!

 • mtseshuis

  Wat een overdreven gedoe zeg! Filter eerst eens de nietsbetekenende overtredingen eruit en kijk dan eens opnieuw hoe erg het gesteld is. Schakel betreffende partijen gelijk uit, ipv maar moord en brand schreeuwen over iets waarbij de overheid (RVO,NVWA) zéker niet vrijuit gaat!

 • farmer135

  Gewoon vergunning intrekken die frauderen. Ze verpesten het voor de rest

 • g.g

  Volgens mij valt het nog wel mee .....dat frauderen

 • Bennie Stevelink

  De kolossale fraude waar de NRC over bericht heeft in zeer hoge mate met mestscheiding te maken.
  Ik heb het nut van mestscheiding nooit kunnen begrijpen. Bij scheiding zit de fosfaat vooral in de dikke fractie die afgevoerd wordt en de stikstof en kali in de dunne.

  Ik maak gebruik van derogatie en heb 85% grasland. Daardoor heb ik ten opzichte van de fosfaatplaatsingsruimte veel stikstofplaatsingsruimte. Toch is bij mij nog steeds de stikstofplaatsingsruimte de beperkende factor. Als ik aan de afvoerverplichting heb voldaan op basis van stikstof heb ik 15 kg fosfaat per ha meer afgevoerd dan nodig was.
  Bij melkveehouders met volledige maisteelt en varkenshouders die eigen maisland hebben of samenwerken met een akkerbouwer is dit probleem nog veel groter omdat in deze gevallen de stikstofplaatsingsruimte tov de fosfaatplaatsingsruimte veel kleiner is. Er is in deze gevallen immers geen derogatie.
  Eenvoudige mestscheiding op het boerenerf kan dan ook geen enkele zinnige bijdrage leveren aan correcte mestafvoer. Het bestaat alleen omdat er gemakkelijk mee gefraudeerd kan worden.

  Jaren geleden heeft ZLTO zich sterk gemaakt om mestscheiding wettelijk aanvaard te krijgen terwijl ze wisten dat men er niets anders mee kan dan frauderen. Nu spreken ze schande over de mestfraude. Hoe hypocriet kun je zijn.

 • Schaap1975

  @ Bennie, inderdaad snij je een pijnpunt aan van de fraude. En het is niet zo alleen met mestscheiden maar met de hele mestverwerking zit het mis qua fraude. Er word naar gehaltes toe gewerkt dat het grote gedeelte is afgevoerd(op papier dan!). Zeker in de intensievere sectoren wordt er op fosfaat afgevoerd. Stikstof wordt niet naar gekeken en is ook al door nvwa geaccepteerd!! Voordeel voor de afvoerende boeren is dat dat er een kleine hoeveelheid mest wordt afgevoerd met hoge gehalten. Je houdt dus veel kuubs over voor je eigen land of van de buurman.(in theorie met lage gehalten.) Je hebt dan ook geen derogatie nodig om voldoende mest te kunnen plaatsen. Dat doe je toch al en derogatiebedrijven worden veel vaker gecontroleerd dus als bedrijf te gevaarlijk om mee te doen. En je hebt toch mest genoeg om je land te bemesten. Er zijn meerdere bedrijven waar meer dan 200/250 kuub per hectare per jaar wordt uitgereden wat op papier eigenlijk bijna water moet zijn. Maar in praktijk hoeven ze geen kunstmest te zaaien, rara hoe kan dit??
  Dus bedrijven zonder derogatie is een veel groter probleem dan bedrijven met derogatie en dit moeten we los van elkaar zien!!

 • Bennie Stevelink

  Bij het verkrijgen van derogatie draait het vooral om het nitraatgehalte in grondwater. Bij mestscheiding wordt de dunne fractie met veel stikstof gedumpt, vaak ook nog op maisland die de stikstof helemaal niet kan hebben. Het gevolg is hoge nitraatgehaltes in het grondwater en strengere derogatievoorwaarden of helemaal geen derogatie meer.

  Laat de minister in Brussel derogatie per regio regelen. Dan kan men Zuid Nederland er buiten houden.

 • jeannettedekker1

  Eerst moesten wij zorgen dat collega's niet gingen uitbreiden om het plafond in gevaar te brengen,en nu moeten we boeven die zich niet aan de regels houden wat mestwetgeving betreft beletten zich te misdragen. Volgens mij moeten wij koeien melken en moet de overheid zorgen voor spelregels en handhaving. En als die Schouten nu ook al zo onnozel reageerd,dan belooft dat niet veel goeds.

 • 344412

  Mestscheiden en géén derogatie is wel gevaarlijke cocktail.

 • koestal

  gewoon laadklep controle invoeren net als bij het laden van varkens ,als ze niet van goede wil zijn moeten ze het maar in de portemonnaie voelen

 • koestal

  Wat zegt meneer Huybrechts hier van ? zal hij dit nog weer goed praten ?

 • Peet1212

  Wat een onzin Bennie. Al die boeren in het zuiden die zich gewoon aan de regels houden kan je toch niet gaan straffen om wat een paar rotte appels doen!!!
  Gewoon stevig controleren is het beste wat men kan doen!!!!!

 • boerke brabant

  grondmonsters per perceel (gekoppeld aan gps) en op basis van gehaltes in grond de bemestingsruimte bepalen. Gehaltes na 2 jaar nog te hoog ; boete
  hoe moeilijk moet het zijn ?

 • veebedrijf

  Als je iets aangeeft bij nova doen ze er zelf ook niets mee dus zijn zij ook schuldig

 • koestal

  Schouten moet elke avond op de televisie,dan maar zendtijd in huren over mest en fosfaat. DWD

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.