Home

Nieuws 8 reacties

Minister gaat gesprek aan over ammoniakbeleid

Het onderlinge vertrouwen van partijen die betrokken zijn bij het ammoniakbeleid is nauwelijks te herstellen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil daar een begin mee maken door een dialoog te organiseren met de betrokken partijen over de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid.

De minister neemt een advies van het Rathenau-instituut over, dat gekeken heeft naar het ammoniakdossier en de standpunten die daarin worden ingenomen.

Diverse, strijdige waarden

De auteurs van dat rapport stellen op basis van literatuuronderzoek en interviews met betrokkenen dat er niet alleen in de wetenschap verschillende opvattingen bestaan, maar dat er ook “diverse, strijdige waarden en belangen een rol spelen.”

Het Rathenau-instituut ziet dat er verschillende posities worden ingenomen door de ‘gevestigde wetenschap’ (Wageningen Universiteit en Research, RIVM, Planbureau voor de Leefomgeving) aan de ene kant en een aantal wetenschappers (deels ook verbonden aan de WUR, aan de andere kant die kritisch staan tegenover de gehanteerde meet- en berekeningsmethoden voor ammoniakconcentraties en -emissies.

Niet overtuigd van effectiviteit beleidsmaatregelen

Daarnaast zijn er kritische en alternatieve veehouders, en aanverwante partijen zoals het vakblad V-focus, die niet overtuigd zijn van de effectiviteit van dure beleidsmaatregelen. “Zij zien zich daarin bevestigd door de kritiek van sommige wetenschappers op de onderbouwing van die maatregelen”, aldus het rapport. Verder zijn er natuur- en milieuorganisaties die vinden dat de te hoge ammoniakuitstoot uit de landbouw ten koste gaat van de biodiversiteit.

‘Te innige band’

Er zijn criticasters die vinden dat er een te innige band tussen de beleidsmakers bij het ministerie en de wetenschappers in Wageningen is. Het rapport verwoordt dat als volgt: “Deze positie werkt bijvoorbeeld door in de honorering van onderzoeksvoorstellen en komt tot uiting in deelname door de WUR aan de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij.”

‘Onzekerheid ammoniak minder groot dan gesteld’

De onzekerheden over de emissie van ammoniak bij emissiearme technieken of de bovengrondse aanwending zijn minder groot dan verondersteld door de onderzoekers Crok en Hanekamp. Dat schrijven de Wageningse onderzoekers Paul Goedhart en Jan Huijsmans in het wetenschappelijk tijdschrft Soil Use and Management.

Eerder verscheen in hetzelfde tijdschrift een publicatie van Jaap Hanekamp en Marcel Crok en de Amerikaan Matt Briggs. Crok en Hanekamp menen op basis van hun onderzoek dat het ammoniakbeleid goede onderbouwing ontbeert, omdat de gegevens over de ammoniakemissie niet goed zijn berekend.

‘Verkeerde methodes gebruikt’

Dat wordt nu weerlegd door Goedhart en Huijsmans. Zij constateren dat Hanekamp en zijn collega’s de verkeerde statistische methodes hebben gebruikt ter onderbouwing van hun onderzoek. Daardoor hebben ze onzekerheden vastgesteld die in werkelijkheid veel kleiner zijn. Zelfs bij grote onzekerheden in verschillende metingen blijven de conclusies over de verschillen in emissie tussen verschillende technieken overeind, aldus Goedhart en Huismans.

Laatste reacties

 • alco1

  V focus. Laat je horen!!!
  Dat andere volk zijn net mieren die blind achter elkaar aan ratelen.

 • Super Carola. Dat je ook naar andere durft te luisteren dan alleen de wetenschappers uit Wageningen.

 • haj146

  nu tijd dat onze belangenbehartigers ook weer van zich laten horen. Met een gestrekt been er tegenaan!

 • alco1

  haj. Wie versta jij onder onze belangenbehartigers?

 • veelust

  Misschien moet de minister dit zelfde ook eens doen met het verhaal mestfraude. Even nagaan in hoeverre het verhaaltje van NRC wel allemaal klopt en hoe het er nou werkelijk meegeteld staat. Een heel keihard verhaal hebben ze niet want ze hebben hun aannames zelf al bij gesteld

 • veelust

 • gradje1966@

  mestbeleid het zelfde als in België op basis van grondonderzoek die hebben
  liggen rotzooien komen dan vanzelf boven drijven .
  Deze bedrijven sluiten dan is het probleem opgelost.

 • JC Vogelaar

  Wellicht dat Jan Braakman voor de objectiviteit ook de reactie van Briggs, Crock en Hanekamp kan plaatsen die is gegeven op de beide brondata zoekrakers en kijk ook even wat fatsoenlijke wetenschappers behoren te doen.
  <>

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.