Home

Nieuws

Meer handel in landbouwgrond

De verkoop van onverpachte landbouwgrond neemt toe.

Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster. In het derde kwartaal van dit jaar is 5.812 hectare landbouwgrond naar een nieuwe eigenaar gegaan. Dit is zo’n 500 hectare meer, vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar.

Relatieve grondmobiliteit

Door het seizoenpatroon – waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat – is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In de laatste vier kwartalen, dus vanaf het vierde kwartaal in 2016 tot en met het derde kwartaal dit jaar is 35.700 hectare verhandeld. Dat is circa 2.000 hectare (6%) meer dan in dezelfde kwartalen een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is toegenomen van 1,9% tot 2,0%.

Grote verschillen in grondhandel per regio

Opvallend is dat per regio de grondmobiliteit verschillend is. In regio Oost is het totaal verhandeld agrarisch areaal in het derde kwartaal van dit jaar fors gestegen, vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook in regio Noord is de handel toegenomen. In regio Zuid is nagenoeg hetzelfde areaal verhandeld. Opmerkelijk is wel regio West. Daar daalde de hoeveelheid landbouwgrond die verhandeld is in het derde kwartaal van 981 hectare in het derde kwartaal van 2016 naar 636 hectare in het derde kwartaal van dit jaar.

Stijging gemiddelde grondprijs

De gemiddelde grondprijs in Nederland steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 11%; van € 57.800 per hectare in het tweede kwartaal tot € 64.000. Het Kadaster benadrukt dat deze sterke toename komt door transacties in de IJsselmeerpolders (maakt deel uit van regio Oost).

Bouwland ruim boven € 100.000

In het derde kwartaal is in de IJsselmeerpolders bouwland overgedragen voor gemiddeld ruimschoots boven de € 100.000 per hectare. “Het ging hierbij om een relatief groot areaal. In combinatie met de gebruikelijk lage totale landelijke grondmobiliteit in het derde kwartaal, heeft dit zeer sterk doorgewerkt in de gemiddelde landelijke bouwlandprijs. Die is uitgekomen op € 82.200 per hectare, tegen € 62.000 in het tweede kwartaal (+33%)”, aldus het Kadaster in een toelichting. Zonder de cijfers van bouwland in de IJsselmeerpolders is de gemiddelde bouwlandprijs in het derde kwartaal van dit jaar gelijk gebleven.

Overzicht

Hieronder een overzicht van de gemiddelde grondprijs landbouwgrond in euro’s per hectare en mobiliteit in hectares per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 3e kwartaal 2017. Bron: Kadaster, RVO.nl en Wageningen Economic Research

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.